Helihaven mag van Raad van State maar niet van de gemeente

De voorlopige helikopterluchthaven in de zuidoostelijke oksel van het Prins Clausplein mag blijven van de Raad van State. Maar de gemeente Den Haag werkt er niet aan mee, dus een definitieve helihaven zit er niet in.

Door

De Raad van State liet woensdag een eerder besluit van het provinciebestuur over de omstreden helihaven intact. Omwonenden uit Ypenburg  hadden bezwaar gemaakt in verband met de gevreesde aantasting van hun leefomgeving. Ze zeggen dat ze nu al veel last hebben van het verkeer op de nabijgelegen snelwegen en van trauma- en politiehelikopters. Hun belang zou zwaarder moeten wegen dan dat van een enkel bedrijf, Heliplan in dit geval.

Voldoende rekening gehouden

Volgens de Raad heeft de provincie voldoende rekening gehouden met de belangen van omwonenden. Ze wonen op een afstand van minstens 500 meter en het aantal starts en landingen is beperkt. Anderzijds is de helikopterluchthaven volgens Heliplan van belang voor de economie van Den Haag. Hij biedt de mogelijkheid om staatshoofden en andere hoogwaardigheidsbekleders snel in Den Haag te krijgen. Bovendien houdt de provincie de vinger aan de pols om ervoor te zorgen dat de overlast niet groter wordt. De Raad verwierp ook het bezwaar over overschrijding van de normen voor veiligheid en lawaai. Er liggen geen gevoelige objecten binnen de ‘veiligheids- en lawaaicontour’.

Gemeente wijzigde standpunt

De gemeente Den Haag was aanvankelijk voorstander van een helihaven. Maar dat standpunt is gewijzigd met de komst van het nieuwe college van B en W vorig jaar. De benodigde omgevingsvergunning wordt tot teleurstelling van Heliplan niet verstrekt. Heliplan-directeur Lucas van Manen zegt de koerswijziging van de gemeente ‘onbegrijpelijk’ te vinden. “Een internationale stad als Den Haag heeft gewoon een helihaven nodig,” aldus Van Manen die hoopt dat de gemeente bereid is tot nader overleg.

[Dit stuk vervangt een eerdere versie waarin ten onrechte werd geconcludeerd dat de weg vrij is voor de helihaven]

Standaardportret
Bekijk meer van