Bruins: ga praten over terugkeer De Mos

De Haagse gemeenteraad moet bekijken of het mogelijk is dat de partij van Richard de Mos terugkeert in het college van B en W. Donderdag 29 juni vergadert de raad over dit advies van Bruno Bruins.

Door

Oud-VVD-minister Bruno Bruins trekt na als externe gespreksleider overleg te hebben gevoerd met alle twaalf partijen in de raad de conclusie dat een meerderheid wil spreken over deelname aan het college door Hart voor Den Haag. Daarnaast is volgens hem overleg en duidelijkheid geboden over ‘partijfinanciën/donaties, omgangsvormen en brede samenwerking’.

Maar het opvallendste element in het verslag dat Bruins donderdagmorgen presenteerde op het stadhuis is deze passage: ‘verkennende gesprekken voeren over de deelname van Hart voor Den Haag aan de coalitie en het college van B & W’. Dat is precies wat Hart voor Den Haag wil en wat tegelijkertijd zeer moeilijk ligt in de bestaande coalitie van D66, VVD, PvdA, CDA en GroenLinks. GroenLinks en de PvdA zijn geharnast tegenstander van het ‘aanschuiven’ van (bijvoorbeeld) Richard de Mos als wethouder.

Maar deze partijen maken alleen niet de dienst uit, lijkt Bruins te willen zeggen. Hij heeft geteld en concludeert dat er zowel een meerderheid van partijen als van stemmen is in de raad om serieus met Hart voor Den Haag te gaan praten over collegedeelname. Uit de eveneens openbaar gemaakte gespreksverslagen wordt exact duidelijk hoe de verhoudingen liggen. Hart voor Den Haag (uiteraard), D66, VVD, CDA, SP, PVV en Forum voor Democratie zijn sterk of gematigd voorstander van praten over deelname van de partij van De Mos. Dat wil zeggen: zeven van de twaalf partijen, die gezamenlijk goed zijn voor 30 van de 45 stemmen. Het meest zuinig geformuleerd is overigens de mening van D66. De partij acht zich gebonden aan het coalitieakkoord, maar sluit niets uit. De VVD is heel concreet en zegt dat ‘als we in deze coalitie van 5 partijen kunnen samenwerken dat ook met Hart voor Den Haag erbij kan’.

Intussen is vastgelegd dat de gemeenteraad donderdag 29 juni om 16.00 uur vergadert over het verslag van Bruins. De Mos liet donderdagavond op Twitter weten wat hij wil. ‘Onze lijn is duidelijk: we willen over alles praten (partijfinanciering, ongelijk speelveld, omgangsvormen), maar tegelijk over de samenstelling van het college’.

De Mos positief

Eerder op de dag reageerde De Mos al positief op het verslag van Bruins. “Hier kunnen we goed mee uit de voeten. Laten we geen tijd verliezen en via de twee wegen die Bruins heeft aangegeven gaan praten. Ik vind dat dit in het belang van de stad deze zomer moet worden afgerond.” Ook Bruins vindt dat, omdat bij collegedeelname Hart voor Den Haag bij het begrotingsoverleg voor 2024 moet worden betrokken.

Bruno Bruins, die zelf wethouder is geweest in Den Haag, had ook stevige kritiek op de algemene gang van zaken in de Haagse raadzaal. Een stevig debat moet kunnen, maar wat hier ‘absoluut niet thuishoort zijn beledigingen of zelfs racistische uitingen’. Met dat laatste doelde hij vermoedelijk onder meer op uitingen van het PVV-raadslid Sebastian Kruis die PvdA-wethouder Martijn Balster voorzag van een Afrikaans alter ego en hem aansprak als Ntula Kabongo wegens zijn ‘anti-blanke’ beleid. Maar een ‘lichtpuntje’ is volgens Bruins dat nu bij alle partijen de bereidheid lijkt te bestaan te zorgen voor en veilig klimaat en beschaafde omgangsvormen. Hij gelooft ook dat de motivatie er is om de stad op één te zetten, ‘in plaats van het druk te hebben met elkaar’. Ook voor het college van B en W had hij huiswerk. Dat moet zorgen voor een gelijke informatievoorziening voor alle partijen, of ze nu van de coalitie zijn of niet.

Nieuwe situatie

De gesprekken met Bruins kwamen er omdat de gemeenteraad de nieuwe situatie wilde bespreken die is ontstaan na de vrijspraak van onder meer corruptie van de vier jaar geleden verwijderde wethouders De Mos en Guernaoui. Wat er nu verder exact gaat gebeuren is nog onduidelijk. In elk geval nieuw en ingrijpend politiek overleg. Eén agendapunt staat al vast. Op 25 augustus is er een ‘raadsconferentie’. Dat is hét moment volgens Bruins om over de meer algemene thema’s als vertrouwen, omgangsvormen en partijfinanciering te parten. Maar het politieke overleg over het meest heikele punt, de eventuele terugkeer van Hart voor Den Haag aan de collegetafel, zal al snel beginnen.

  • De rapportage van Bruno Bruins  is hier te vinden.

[Dit stuk is op 22 juni (’s avonds) aangevuld en geactualiseerd.]

Standaardportret
Bekijk meer van