Bouwplan Sunny Court gaat niet door, buurt blij   

De bouw van vijf woningen naast het buurtparkje Sunny Court in de wijk Duinoord gaat niet door. Het college van B en W is er geen voorstander van.

Door

Als antwoord op schriftelijke vragen van Partij voor de Dieren, GroenLinks, de VVD en D66 schrijven B en W dat er ‘op dit moment te weinig draagvlak [is] om verder mee te werken aan deze ontwikkeling’. Daarmee verwijst het college naar grote bezwaren van omwonenden, die vrezen dat de rust in parkje zal worden verstoord. Ook zijn er zorgen over een aantasting van het groen en het oplopen van de parkeerdruk. ‘Het college onderschrijft het belang van groenwaarden en de rust bij Sunny Court,’ staat daarover in de beantwoording.

Tussen de huizenrijen

Het openbaar toegankelijke Sunny Court ligt tussen de huizenrijen van de Laan van Meerdervoort en de Obrechtstraat, niet ver van de Reinkenstraat. Aan de rand ervan staat een oud fabrieksgebouwtje. De ontwikkelaar Hof van Obrecht wil dat vervangen voor vijf stadswoningen. Die zouden zijn te bereiken via een poort in de Obrechtstraat.

De vier partijen constateerden verder dat het bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan, maar ook met eerder vastgesteld beleid. Dat luidt: ‘We voegen alleen woningen toe in wijken (verdichten) die daar beter van worden. Dit doen we in nauw overleg met de bewoners’. B en W erkennen dat hier een probleem ligt: ‘Het klopt dat deze locatie is gelegen buiten de intensiveringsgebieden’.

Petitie 2300 keer getekend

Jurriaan Jongsma, één van de omwonenden, noemt de mededeling van B en W ‘goed nieuws’. “Maar we zullen binnenkort nog wel een petitie aanbieden.” Die is meer dan 2300 keer ondertekend. Steef Versprille van Hof van Obrecht liet Den Haag Centraal eerder weten dat hij het niet eens is met de kritiek van de buurt op zijn bouwplan. Hij zei dat Sunny Court er in de nieuwe situatie juist grond bij krijgt.

Standaardportret
Bekijk meer van