Bellevue-plan loopt vast na ingreep van gemeenteraad

De bouw van twee hoge woontorens aan de Bezuidenhoutseweg lijkt van de baan. Het project Bellevue is niet meer haalbaar, volgens de ontwikkelaars.

Door

Patrizia Nederland, Staedion en Downtown development hebben de gemeente laten weten dat dit komt door de beperking van de hoogte. Op 7 oktober besloot de raad dat de twee torens geen 185 meter hoog mogen worden, maar maximaal 160 meter. Wethouder Anne Mulder (VVD, stadsontwikkeling) schrijft de raad deze week dat de initiatiefnemers geen mogelijkheden meer zien om tot een ‘rendabele businesscase’ te komen. Het project Bellevue is ‘voorlopig stilgelegd’.

De ontwikkelaars hebben aangegeven dat zij wel een ander plan willen maken, maar dan moet de gemeente een ‘handreiking’ doen. Die zou de vorm kunnen hebben van een ‘financiële bijdrage’ of het ‘loslaten van het woonprogramma’. Dat laatste betekent dat de gemeente akkoord zou moeten gaan met minder sociale huurwoningen.

Concessies Bellevue

Dat is een gevoelig punt, omdat B en W in het verleden bij andere projecten al water bij de wijn heeft gedaan. De gemeenteraad heeft daar genoeg van. Daarom heeft Mulder nu laten weten dat hij zonder de ‘bekrachtiging van de gemeenteraad’ geen concessies kan doen. Dat de raad zoiets zou willen, lijkt uitgesloten, omdat de nieuwe uitgangspunten voor het plan net zijn vastgesteld. De raad was ook kritisch over gebrek aan inspraakmogelijkheden voor omwonenden.

Mulder is ongelukkig met de gang van zaken. Nu de bouw van 1200 woningen niet doorgaat, ‘zijn 2100 woningzoekenden daar de dupe van’, schrijft hij. Het plan hoorde bij het grotere CID-project: de bouw van 20.500 woningen bij de stations. ‘Als de Bellevue-locatie definitief wegvalt, zullen we deze ambitie niet kunnen halen’, aldus Mulder.

Wilt u meer nieuws uit de Haagse regio lezen? Klik hier voor alle verkooppunten. U kunt ook een (proef)abonnement nemen. U ontvangt DHC 10 weken voor slechts 10 euro.

Standaardportret
Bekijk meer van