Akkoord over sloop SoZa, maar bouwplan onzeker

Het oude ministerie van Sociale Zaken in het Bezuidenhout mag worden gesloopt. Of de nieuwbouw doorgaat, is zeer onzeker.

Door

Dat is de uitkomst van chaotisch verlopen besluitvorming in de gemeenteraad donderdagavond. Eén ding staat vast: Den Haag geeft geen gehoor aan de oproep van een onlangs gevormd landelijk actiecomité, dat pleit voor hergebruik van het kolossale complex van architect Herman Hertzberger. De Haagse Stadspartij kwam nog wel met een amendement (bindend wijzigingsvoorstel). “Het gebouw is van uitzonderlijke kwaliteit. Het wordt in binnen- en buitenland geroemd om zijn structuralistische opzet,” zei raadslid Peter Bos. Hij pleitte voor uitvoering van een verbouwingsplan van Hertzberger zelf, dat vijfhonderd woningen zou opleveren. Maar Bos kreeg alleen steun van het CDA, CU/SGP, SP en de Partij voor de Dieren (PvdD), tezamen tien zetels.

 

Wel was er een meerderheid voor een koerswijziging die aansluit bij de laatste nieuwbouwvariant van projectontwikkelaar Vorm: vier woontorens van 75 meter, kantoorruimte en een (bovengrondse) parkeergarage. Een amendement hiertoe van VVD’er Jan Pronk kreeg mede steun van CU/SGP, HSP, Hart voor Den Haag, PVV, PvdD en SP (totaal 24 stemmen). Pronk zei wel voor hoogbouw te zijn maar geen ‘hoogterecords’ te willen breken en bovendien te willen luisteren naar de wijk. Opvallend was dat de overige collegepartijen (CDA, D66, PvdA en GroenLinks) tegen dit voorstel stemden, waarmee wethouder Mulder meer steun ondervond van zijn coalitiegenoten dan van zijn eigen partij. Mulder wilde vasthouden aan een eerdere versie van het plan, met daarin ook torens van 100 en 125 meter hoog.

Raad eist 30 procent ‘sociaal’

Maar de echte voetangel zat hem in weer een ander amendement, van de SP dit keer. Fractievoorzitter Lesley Arp herinnerde het college er nog maar eens aan dat in principe bij alle grote woningbouwprojecten, dertig procent van de woningen in de sociale huursector moet vallen. Bij de ‘SoZa’-plannen is dat slechts vijftien procent van de 1200 appartementen op grond van oude afspraken. “Bedenkelijk,” vond Arp en met haar een meerderheid (25 stemmen). Nu waren het de PvdA en GroenLinks die meestemden met de oppositie. Vrijwel zeker is dat ontwikkelaar Vorm niet met deze voorwaarde akkoord gaat. Mulder waarschuwde daar ook voor, maar tevergeefs.

Een eerdere versie van het plan voor de SoZa-locatie. | Beeld: Rijnboutt Architecten

Dit zou kunnen betekenen dat in korte tijd het tweede ambitieuze woningbouwplan in het kader van het Central Innovation District (CID) sneuvelt. Begin deze maand ontstond een impasse rond het Bellevue-project (Bezuidenhoutseweg) nadat de raad eerder de beoogde bouwhoogte van 185 naar 160 meter had teruggeschroefd. Al met al betekent dit dat alleen bij Hollands Spoor enige schot lijkt te zitten in het CID-project: nieuwbouw en renovatie aan de Waldorpstraat.

 

Standaardportret
Bekijk meer van