Achttien Haagse kunstinstellingen krijgen toch geld

De Haagse gemeenteraad heeft stevig ingegrepen in het kunstenplan 2021-2024. Veel kleinere instellingen en podia krijgen nu toch geld.

Door

Dat een meerderheid van de raad dit wilde, was woensdag al duidelijk bij de langdurige begrotingsbehandeling. Maar de stemmingen over alle moties en amendementen vonden pas donderdagavond plaats, geheel digitaal. Het door PvdA-raadslid Bülent Aydin en VVD’ster Det Regts opgestelde amendement (bindend wijzigingsvoorstel) werd tegen de zin van cultuurwethouder Robert van Asten (D66) aangenomen met 31 tegen 11 stemmen. Van Asten liet niettemin via zijn woordvoerder weten ‘trots’ te zijn op het kunstenplan, waarin ‘grote én kleine instellingen’ zijn opgenomen.

Niet eerder zo’n ingreep

Niet eerder greep de raad op dergelijke wijze in bij de verdeling van de kunstsubsidies. De strekking van het amendement is dat de acht grote culturele instellingen, waaronder het Kunstmuseum en het Residentie Orkest, alle 1,5 procent van hun subsidie inleveren. Het geld (bijna zes ton) wordt samen met vier ton, die Van Asten zelf al ter verdeling beschikbaar had gesteld, verdeeld over achttien kleinere instellingen en gezelschappen. “Wij willen het Haagse culturele aanbod betaalbaar, dichtbij en toegankelijk houden,” aldus PvdA’er Aydin woensdag. Regts zei het offer van de ‘grote acht’ te zien als een vorm van ‘noblesse oblige’ (adeldom verplicht).

Vele partijen schaarden zich achter het amendement. Vooral Hart voor Den Haag trok fel van leer. Raadslid Nino Davituliani had het, sprekend over de procedure, over ‘ongegronde beoordelingen van een elitaire adviescommissie en een dito wethouder.’ Zij kwam meteen met een (kansloze) motie van afkeuring. Ook HSP, GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren, NIDA en de Fractie Hoijnck schaarden zich achter het voorstel. Tevens bepaalde de raad via een motie dat de hele adviesprocedure voor het kunstenplan wordt doorgelicht en mogelijk op de helling gaat.

Grote ergernis 

Dit tot grote ergernis van D66, CDA en ChristenUnie. Pieter Grinwis (CU) sprak boos van ‘een circus van volstrekte willekeur’. CDA’er Kavish Partiman constateerde dat de rebellerende partijen op de stoel van de deskundigen gingen zitten. Ook Van Asten was uiteraard niet blij. Hij had eerder nog gepoogd met juridische argumenten de oppositie af te stoppen. Strekking: het weghalen van geld bij de grote acht zou tot bezwaarprocedures kunnen leiden. De VVD stelde daar een eigen juridisch advies tegenover. Det Regts hield vol dat uit dit advies voortvloeide dat de raad nog alle ruimte heeft om zaken aan te passen. Van Asten betoogde echter dat haar advies in wezen niet afwijkt van dat van zijn eigen juristen. “Er zijn dus wel gronden om een verlaging van subsidies aan te vechten.” Een meerderheid bleef dus achter het ingrijpende amendement van PvdA en VVD staan.

Steun voor deze achttien  

Ciconia Consort (30.000 euro), Crossing Border (120.000 euro), De Dutch Don’t Dance Division (200.000 euro), Lonneke van Leth Dans (150.000 euro), Matangi Strijkkwartet (30.000 euro), Theater Branoul (80.000 euro), LOOS (60.000 euro), Jan Campert-Stichting (10.000 euro), Theatergroep Drang (40.000 euro), Rabarber (t.b.v. ‘de Appelloods’, 25.000 euro), AIGHT (25.000 euro), Beweigi Foundation (10.000 euro), Regentenkamer (15.000 euro), Filmhuis Den Haag (22.000 euro), Another Kind of Blue (20.000 euro), Popdistrict (50.000 euro), The Grey Space in the Middle (40.000), TodaysArt (46.147 euro). In geen van de gevallen wordt overigens het gevraagde bedrag toegekend. Dus ook deze achttien zullen de tering naar de nering moeten zetten.

 

Standaardportret
Bekijk meer van