Op campagne: wie verovert het hart van de internationale kiezer?

Een ‘elevator speech’, nieuwe folders en een debat met Q&A voor een kritisch internationaal publiek. En dat allemaal in het Engels. Zetels liggen bij de internationale bevolking voor het oprapen.

Door

Bij de verkiezingen op 21 maart zijn er 57.000 internationale stemmen te veroveren. Iedere inwoner van Den Haag van achttien jaar of ouder, met de nationaliteit van een EU-land en iedereen met een verblijfsvergunning die al vijf jaar in Nederland woont, mag woensdag stemmen. Er staat dus behoorlijk wat op het spel. Dit beseffen de raadskandidaten die zich hebben opgegeven voor het ‘expatdebat’ vorige week donderdag in het Gemeentemuseum. Wie verovert het hart van de internationale kiezer?

Organisator Andrew van Esch, nummer 11 op de kandidatenlijst van D66 en directeur van The Hague International Network (THIN), vertelt. “Ik hoop door middel van dit evenement internationals te informeren over de lokale politiek. Ik heb alle partijen uitgenodigd, en er zijn er vanavond elf aanwezig.” Zo’n tweehonderd mensen zijn op het evenement afgekomen. De Canadese Diane Lemieux is niet verbaasd over de hoge opkomst: “Zoals je vanavond kunt zien, is er een hele grote groep mensen die, ondanks dat ze maar relatief kort hier zijn, iets willen terugdoen voor de Haagse gemeenschap. Ze zijn trots er deel van uit te maken.”

Internationale kiezer

Maar wie is dat eigenlijk, de internationale kiezer? Gerko Visée werkt voor The Hague International Centre (THIC), een dienst van de gemeente waar expats uit de regio informatie kunnen krijgen over zaken als werk, wonen en overheidsdiensten. Visée: “Expats zijn buitenlanders die zich hier tijdelijk vestigen voor hun werk. Je kunt ze grofweg opdelen in een aantal groepen. Kenniswerkers, internationale studenten, zelfstandigen en ondernemers en geprivilegieerden, zoals ambassadepersoneel en medewerkers van internationale en Europese organisaties. We zien die groep elk jaar een stukje groter worden.”

 

Je kunt expats grofweg opdelen in: kenniswerkers, internationale studenten, zelfstandigen en ondernemers en geprivilegieerden.
Gerko Visée (The Hague International Centre)

 

Wat zijn de belangrijke kwesties voor deze belangrijke groep? Peter Mandara, van Brits-Tanzaniaanse afkomst en al vijf jaar woonachtig in Nederland: “Voor mij is duurzaamheid een belangrijk thema. Mijn stem gaat naar D66 of GroenLinks.”

Doordachte keuze

Ook de Spaanse Elena de Francisco let specifiek op het milieu en op sociale thema’s. “Ik wilde D66 of GroenLinks gaan stemmen, maar ik vond de kandidate voor de PvdA vanavond erg goed. Ik denk dat ik op haar ga stemmen.” Haar metgezel Giuseppe Simone uit Italië stemt in Voorburg, en waarschijnlijk ook PvdA. Hij: “Deze avond helpt me om een meer doordachte keuze te maken. Ik heb ook al de Stemwijzer ingevuld, in het Nederlands ja. Elena en ik zijn beiden voor gratis taallessen Nederlands voor nieuwkomers.” De Zweed David Westsson staat op nummer 18 van de kandidatenlijst van GroenLinks. “Ik vertel iedere international die het horen wil dat politiek actief worden een goede manier is om te integreren.”

 

Ik wilde D66 of GroenLinks gaan stemmen, maar ik vond de kandidate voor de PvdA vanavond erg goed.
Elena de Francisco

 

Veel lokale thema’s, zoals afvalscheiding, fietsers in de Grote Marktstraat en woningbouw, komen tijdens het debat aan bod. Toch weet het publiek de kandidaten zo nu en dan te prikkelen om het over hén te hebben. Een man met een zwaar Brits accent vraagt hoe de politici denken de internationale Haagse gemeenschap te gaan betrekken bij lokaal beleid.

De reactie van Karsten Klein (CDA) over het streven naar een groter aanbod aan Engelstalige informatie wordt positief ontvangen. “We moeten beter leren te communiceren met al onze burgers, niet alleen de niet-Nederlandstaligen,” vindt Lobke Zandstra (PvdA).

Expat Kelvin Williams uit Wales, die zegt D66 te gaan stemmen, merkt op. “Er wordt geklaagd over het gebrek aan Engelstalige informatie, maar de kandidaten staan hier toch maar mooi in het Engels te debatteren.”

Standaardportret
Bekijk meer van