Crossing Border blijft op nul, Muzee Scheveningen gered

Het literatuurfestival Crossing Border bevindt zich nog steeds in de gevarenzone, maar Muzee Scheveningen lijkt gered. Dat blijkt uit keuzes die het college van B en W deze week heeft gemaakt.

Door

In het 350 pagina’s tellende Ontwerp Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024 neemt het college het overgrote deel van de omstreden eerdere voorstellen van de adviescommissie over. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat het festival Writers Unlimited wél geld krijgt, maar Crossing Border niet.

Wethouder Robert van Asten (D66, cultuur) zegt kennis te hebben genomen van de vele protesten van schrijvers. “Maar ik kan er niet omheen dat over Crossing Border in 2016 al is geconstateerd dat het festival het qua samenwerking en programmering niet goed doet. Daar is niets mee gedaan en nu ligt die kritiek er weer. Misschien kan het festival andere fondsen aanboren. Anders kan het over vier jaar weer een aanvraag indienen.”

 

Ik kan er niet omheen dat over Crossing Border in 2016 al is geconstateerd dat het festival het qua samenwerking en programmering niet goed doet.
Robert van Asten (Cultuurwethouder)

 

Muzee Scheveningen, dat door de commissie ook op nul was gezet, krijgt daarentegen wel geld. Voorlopig alleen voor de museumfunctie (341.000 euro). Het is nog de vraag of het museum de functie van ‘cultuuranker’, een soort wijktheater, behoudt. Daarvoor is wel 75.000 euro gereserveerd.

Sporen van petities tegen het cultuuradvies op de kamer van wethouder Robert van Asten. (Foto: DHC)

Van Asten zei woensdag de cultuurankers zeer belangrijk te vinden en roemde met name Dakota, De Nieuwe Regentes en De Vaillant. Ook voor de cultuurankerfunctie in Haagse Hout is geld gereserveerd. Het staat niet vast dat dat naar het Diamant Theater gaat, het huidige cultuuranker. Andere afwijkingen van het eerdere advies zijn: wel geld voor STET (The English Theatre), Museum Bredius en het Zuiderparktheater (niet voor de huidige organisatie) en de organisatie Prins27, een van erfgenamen van het Koorenhuis. Daartoe verhoogt Van Asten het cultuurbudget met 1,8 miljoen euro. Dat geld was volgens hem binnen de cultuurbegroting te vinden.

Vragen over grootverdieners in de cultuur

Vijf partijen in de gemeenteraad willen opheldering hebben over de in hun ogen (te) hoge salarissen van directeuren van Haagse culturele instellingen. De Haagse Stadspartij, PvdA, SP, Partij voor de Dieren en VVD stellen in schriftelijke vragen dat volgens de Cao Toneel en Dans directieleden maximaal 88.478 euro mogen verdienen. In werkelijkheid worden er salarissen tussen de 109.840 en 151.651 euro betaald.

“Hoe kan dat en welke consequenties heeft dit voor hun subsidies?”, vraagt Peter Bos van de HSP zich af. Wethouder Van Asten zei echter woensdagmiddag desgevraagd dat B en W niet gaan over de salarissen van directeuren van gesubsidieerde instellingen. “Verder is het enige wat telt de Wet normering topsalarissen. De wethouder verwees daarmee naar de ‘Balkenendenorm’ van 193.000 euro.

Coronacrisis

De discussie kan niet los worden gezien van de coronacrisis. Naar schatting lijdt de Haagse culturele sector 21 miljoen euro schade in 2020. Directies zien zich voor de opgave gesteld hun gezelschap of instelling door de crisis te loodsen. Maar daar waar in voorstellingen en tentoonstellingen vaak maatschappelijk engagement wordt beleden, waren de directies er snel bij om freelancers en oproepkrachten naar huis te sturen. Intussen hebben vele van deze zakelijk en/of artistiek directeuren het zelf helemaal niet zo moeilijk.

[De passage over het cultuuranker van Haagse Hout is aangepast, woensdag 17 juni, 21.14 uur]

10 topsalarissen in de Haagse cultuur

1. Emilie Gordenker, Mauritshuis (vertrokken, niet door de gemeente gesubsidieerd)

€ 178.426 in 2018

2. Marieke Schoenmakers, KABK (niet door de gemeente gesubsidieerd)

€ 152.927 in 2018

3. Henk Scholten, Zuiderstrandtheater (pensioen)

€ 151.651 in 2018

4. Janine Dijkmeijer, NDT (vertrokken)

€ 148.317 in 2018

5. Lidy klein Gunnewiek, Het Nationale Theater

€ 143.746 in 2019

6. Cees Debets, Het Nationale Theater

€ 142.906 in 2019

7. Sven Arne Tepl, Residentie Orkest

€ 131.290 in 2018

8. Paul Lightfoot, Nederlands Dans Theater

€ 118.041 in 2018

9. Peter de Haan, Museon

€ 118.000 in 2019

10. Eric de Vroedt, Het Nationale Theater

€ 109.840 in 2019
Standaardportret
Bekijk meer van