Noodverordening van kracht, markt deels weer open

De Haagse Markt is in afgeslankte vorm weer open. Zowel daar als in de rest van de stad treden agenten en handhavers op tegen mensen die de corona-maatregelen overtreden.

Door

De Haagse Markt, die woensdag 25 maart nog op last van waarnemend burgemeester Remkes werd gesloten, ging vrijdag weer open. Alleen kramen met etenswaren zijn nu toegestaan. Dezelfde regels gelden sinds afgelopen weekeinde ook voor de andere Haagse markten. Er wordt op toegezien dat het niet te druk wordt. Dat lijkt tot nu toe goed te gaan. De kooplieden die nu niet aan het werk kunnen, hoeven geen marktgeld te betalen. Eerder bleek de markt aan de Herman Costerstraat in zijn volledige omvang te veel publiek te trekken dat de afstandsregels overtrad. 

Het college van B en W informeerde de gemeenteraad donderdagmiddag over de tot nu toe getroffen ‘corona-maatregelen’. Waarnemend burgemeester Remkes en de wethouders oogstten unaniem lof voor hun aanpak. De wethouders complimenteerden op hun beurt de ambtenaren die overuren draaien.

Wethouder Saskia Bruines (D66, economie) erkende dat de site waar ondernemers steun kunnen aanvragen overbelast is. De gemeente neemt noodmaatregelen. Volgens wethouder Bert van Alphen (GroenLinks, sociale zaken) wordt waarschijnlijk op korte termijn begonnen met uitbetalen. Er waren vorige week ongeveer vierduizend ondernemers (inclusief ZZP’ers) die zich hebben gemeld. Waarnemend burgemeester Remkes riep de raad op het ambtelijk apparaat niet te veel te belasten met vragen. “Geef de ambtenaren de ruimte om bezig te zijn met basale dingen.” 

Nieuwe noodverordening

Een donderdagavond vastgestelde noodverordening geeft waarnemend burgemeester Remkes als voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden de bevoegdheid om in Den Haag en de acht regiogemeenten verregaande maatregelen te treffen. Naast optreden om de landelijke regels (bv geen evenementen) af te dwingen, kan Remkes ook ov-lijnen stilleggen en pleinen, parken, campings, natuurgebieden en stranden laten ontruimen. “Ik zie erop toe dat in onze regio de nieuwe regels strikt worden nageleefd,” zei hij in een toelichting op de noodverordening.

Lees hier meer informatie over de noodverordening.

Geen kwijtschelding gemeentebelasting

In de raadscommissievergadering van donderdag gaf wethouder Boudewijn Revis (VVD, financiën) aan dat de recent vastgestelde gemeentebegroting voor dit jaar niet volledig meer kan worden uitgevoerd. De steunmaatregelen vergen extra geld, maar op andere posten blijft mogelijk geld over.

De gebruikelijke ‘voorjaarsnota’, een vooruitblik op het te voeren financiële beleid, wordt uitgesteld. Revis zei verder dat ‘grote coulance’ zal worden betracht bij het innen van de gemeentelijke belastingen en heffingen. Wie ze nu niet kan betalen, krijgt uitstel. “Maar er komt geen kwijtschelding,” aldus de wethouder.

Voorlopig geen huisuitzettingen

Wethouder Martijn Balster (PvdA, wonen) kondigde aan dat er met de woningcorporaties en grotere particuliere verhuurders is afgesproken dat er in deze periode geen mensen wegens een huurschuld uit hun huis worden gezet. Aan kleinere verhuurders is een ‘moreel appèl’ gericht om ook af te zien van uitzettingen. De gesloten voedselbanken zetten hun actie voort om supermarktbonnen te verstrekken aan hun klanten.

Remkes wijst Van Doorn terecht

Johan Remkes begon de vergadering donderdagmiddag met een scherpe terechtwijzing van het niet aanwezige raadslid Arnoud van Doorn (Partij van de Eenheid). Van Doorn suggereerde onlangs in een (verwijderd) twitterbericht dat het coronavirus is gefabriceerd in een Israëlisch laboratorium.

Ik neem hier scherp afstand van. Stop daarmee!”, aldus een woedende Remkes. Hij meldde de raadscommissie dat hij het Openbaar Ministerie attent heeft gemaakt op Van Doorns bericht. De laatste keerde zich, ook weer via Twitter, meteen tegen Remkes. ‘Wie the f#ck is deze niet-democratisch gekozen baantjes-carrousel bestuurder om te denken dat hij een wél democratisch gekozen volksvertegenwoordiger kan berispen”?’

Pieter Grinwis, fractievoorzitter van de CU/SGP veroordeelde Van Doorns verdachtmaking eerder als ‘virulent antisemitisme’.

De reactie van Arnoud van Doorn op de terechtwijzing door burgemeester Remkes: 

De gewraakte, inmiddels verwijderde tweet van Van Doorn:

Procedure nieuwe burgemeester

Onduidelijk is hoe de zoektocht naar een nieuwe Haagse (en Zoetermeerse) burgemeester verder zal lopen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft geadviseerd de procedures, ook elders, voorlopig stop te zetten. Commissaris van de Koning Jaap Smit zal daarom met de vertrouwenscommissies van de betrokken gemeenten overleggen. In Den Haag doet zich de complicatie voor dat Remkes al eerder aankondigde dat hij uiterlijk tot 1 juli beschikbaar is. Niet uitgesloten is dat Smit hem zal vragen langer aan te blijven. Remkes wilde donderdag niet op de kwestie ingaan, omdat er, zoals hij zei, ‘nu belangrijker zaken aan de orde zijn’.

DHC-redacteur en columnist Casper Postmaa schrijft, zolang de corona-crisis duurt, een dagboek over het leven in Den Haag. 

Standaardportret
Bekijk meer van