Haagse musea en theaters hoeven minder huur te betalen  

De gemeente Den Haag scheldt dertig culturele instellingen en andere organisaties in de stad de huur kwijt over de afgelopen acht maanden. Het is een steunmaatregel om de effecten van de coronacrisis te verzachten.

 

Door

Het gaat hierbij om instellingen als theaters en musea, maar ook om culturele broedplaatsen, ateliers en een aantal onderhuurders in ‘cultuur-verzamelpanden’. Bijna alle cultuurgebouwen zijn eigendom van de gemeente.

“De culturele sector is zwaar getroffen door de coronacrisis,” legt wethouder Robert van Asten (D66, cultuur) uit. “Al eerder hebben we zes miljoen euro beschikbaar gesteld in een herstelfonds voor de culturele sector. Vanuit die sector is gevraagd om een huurkorting. Daar kunnen we nu gehoor aan geven.” In totaal komt het steunbedrag nu uit op 6,4 miljoen euro.

Overleg met het rijk

Aanvankelijk leek het kwijtschelden van huur geen voordeel op te leveren. Het leek er namelijk op dat het rijk zo’n voordeel als ‘omzet’ zou zien. En dat zou dan weer kunnen leiden tot een terugvordering van eerder via de rijksregeling NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) uitgekeerde steun.

Cultuurwethouder Robert van Asten. | Foto: Gemeente DH/Martijn Beekman

De vier grote steden (‘G4’) hebben dit probleem aan de orde gesteld in overleg met minister Ingrid van Engelshoven (D66, OCW). Vorige maand liet zij de Tweede Kamer weten dat het kwijtschelden van huur niet als omzet wordt gerekend. Daardoor pakt een huurkorting dus gunstig uit voor de culturele instellingen. Van Asten: “Daarom hebben we besloten huurkortingen te verlenen. Ruim dertig instellingen, bijna twintig ateliers/atelier-verzamelpanden en drie ‘cultuur-verzamelpanden’, worden op deze manier geholpen.”

Cultuursector zwaar getroffen

De cultuursector is zwaar getroffen door de coronacrisis. Eerst moesten de deuren van theaters en musea helemaal dicht. Daarna volgde heropening met een sterke beperking van het aantal  bezoekers. Begin november ging weer alles voor twee weken op slot.

Voor 2021 stelt Van Engelshoven in totaal 150 miljoen euro beschikbaar aan gemeenten om de lokale culturele voorzieningen te ondersteunen. Den Haag ontvangt hiervan 8,3 miljoen euro. Op dit moment werkt de gemeente aan een breed pakket voor komend jaar om deze steun te verdelen.

Wilt u meer Haags nieuws lezen? Koop dan iedere donderdag de krant DHC. Klik hier voor alle verkooppunten. U kunt ook een (proef)abonnement nemen. U ontvangt DHC 10 weken voor slechts 10 euro.

Standaardportret
Bekijk meer van