Steun van CultuurSchakel voor koren en korpsen

Een nieuwe coronaregeling biedt steun aan verenigingen en stichtingen die actief zijn in de amateurkunst. Er is één ton beschikbaar.

Door

Het geld komt van CultuurSchakel, het voormalige Centrum voor Amateurkunst van de gemeente Den Haag. “De steun is bedoeld voor gezelschappen die door de coronacrisis in zwaar weer verkeren, bijvoorbeeld door extra gemaakte kosten of weggevallen inkomsten. Het gaat om de periode 13 maart tot en met 31 december 2020,” aldus een woordvoerder.

De achtergrond van de ‘Compensatieregeling Corona Vrijetijdskunst’ is dat voor veel verenigingen en stichtingen het actief en levend houden van georganiseerde kunstbeoefening in deze tijd ‘een behoorlijke uitdaging’ is, zoals Cultuurschakel het stelt. De woordvoerder: “We willen deze verenigingen en stichtingen ondersteunen, zodat zij kunnen blijven voortbestaan.”

Ter dekking extra kosten

De subsidie dekt de volgende kosten: extra kosten repetitieruimten als gevolg van coronamaatregelen, materiële kosten naar aanleiding van de coronamaatregelen en het wegvallen van begrote inkomsten, zoals contributie en kaartverkoop.

Per organisatie kan met een online-formulier één aanvraag worden gedaan voor een bedrag van maximaal 1500 euro. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 15 december 2020 (of tot het budget op is). Alle informatie en het formulier zijn te vinden op cultuurschakel.nl/coronasubsidie.

 

Standaardportret
Bekijk meer van