Martelaren van Gorcumkerk blijft mogelijk behouden

Als het enigszins kan moet de kerk van de Martelaren van Gorcum in Zorgvliet behouden blijven, vindt de gemeenteraad. Sloop van kerken is sowieso onwenselijk.

Door

De raad bepaalde woensdagavond dat wethouder Anne Mulder (VVD, stadsontwikkeling) moet ‘onderzoeken’ of bij nieuwe ontwikkelingen op deze plek aan het Stadhoudersplantsoen en de Stadhouderslaan de kerk kan blijven staan. Een voorstel daartoe van William de Blok van Hart voor Den Haag/Groep de Mos werd aangenomen. “De exploitatie van de kerk is een groot succes, een waar kinderparadijs in een parel van een gebouw. Dat sloop je niet, dat koester je,” aldus het raadslid, verwijzend naar de trampoline-attractie die er nu gevestigd is.

Adempauze van vier jaar

Ook B en W zitten nu ook op de lijn dat slechts bij hoge uitzondering buiten gebruik geraakte kerken mogen worden gesloopt. Dat is vastgelegd in de ‘Visie op religieus erfgoed’. Die werd woensdagavond unaniem aangenomen. Dat wil onder meer zeggen dat als een kerk ‘aan de eredienst wordt onttrokken’, er voortaan altijd een adempauze volgt van vier jaar. Daarin wordt gekeken naar de mogelijkheid van overdracht aan een ander kerkgenootschap, een geheel nieuwe functie of een verbouwing tot bijvoorbeeld woningen. Pas als dat allemaal niet lukt, kan sloop een optie zijn.

Bezwaar kerken

Zowel de katholieke kerk (bisdom Rotterdam) als de Protestantse Kerk Den Haag zijn tegen de vierjaarregel. Ze willen graag sneller gebouwen kunnen afstoten. Maar de gemeente negeert die bezwaren. Een ander besluit is dat de pot met subsidie voor het onderhoud van beschermde kerken (monumentenlijst) volgend jaar wordt verhoogd naar twee ton en in 2022 naar drie ton. Voorheen was jaarlijks 1,3 ton beschikbaar.

Hete hangijzers

Een van de hete hangijzers is dus de sloop/handhaven-discussie van de voormalige ‘RK Kerk van de H.H. Martelaren van Gorcum’ (architect Nicolaas Molenaar jr., gewijd 1956). De kerk verrees als opvolger van een godshuis dat in de oorlog sneuvelde voor de Duitse Atlantikwall. Ook dat was gewijd aan de Martelaren van Gorcum. Katholieken in dit deel van Den Haag kozen deze naam in de jaren twintig als reactie op het vernoemen van straten naar Watergeuzen in het Geuzenkwartier. De naam herinnert aan het wrede optreden van de geuzen in 1572 in Den Briel. Zij vermoordden daar dertig in Gorcum gevangen genomen priesters en monniken.

Het gebouw is al sinds 2005 niet meer als kerk in gebruik. De gemeente kocht de ‘Martelaren’ vier jaar later om ‘strategische’ redenen aan, want de grond wordt gezien als deel van de Internationale Zone. Sinds twee jaar huurt Planet Jump de kerkruimte en wil dat graag blijven doen.

Zere plek

Bij de commissiebehandeling van de kerkenvisie (19 november) legde Lesley Arp van de SP nog een vinger op een andere zere plek. De kerk is inzet geweest van een nog altijd niet opgehelderde voorgenomen deal tussen de gemeente en bouwer Volker Wessels. Het bedrijf zou er op gunstige voorwaarden woningen kunnen gaan bouwen, als het aan een intussen vertrokken topambtenaar van de dienst DSO had gelegen. Hij was omstreden geraakt wegens te nauwe contacten met Volker Wessels. Arp meende dat B en W hadden toegezegd opening van zaken te geven. Maar wethouder Mulder hield de boot af en zei niets van een toezegging te weten. Mulder gaat eigenlijk nog altijd uit van sloop, mogelijk ten behoeve van woningbouw. Aan de uitgangspunten daarvan wordt nog gewerkt. Maar hij heeft door de aangenomen moties de handen niet meer vrij.

Meer kerken

Er zijn nog meer voormalige kerken die stad en raad in beweging brengen. Zo stond in de gemeentelijke stukken nog steeds dat de (voormalige) Theresiakerk aan de Apeldoornselaan plaatsmaakt voor nieuwbouw. Dat wordt gecorrigeerd, omdat de raad eerder heeft besloten dat serieus werk moet worden gemaakt van door de buurt aangedragen plannen voor behoud. PvdA-wethouder Martijn Balster (wonen) rapporteert daar binnenkort over.

Omwonenden verzetten zich tegen de voorgenomen sloop van de Ontmoetingskerk in Loosduinen.

En dan is er de voormalige Ontmoetingskerk in Loosduinen (Louis Davidsstraat). Die staat op de nominatie te worden gesloopt. Maar de raad wil dat eerst nader overleg wordt gevoerd met de buurt, zoals ook in de nieuwe nota is vastgelegd.

Wilt u meer Haags nieuws lezen? Koop dan iedere donderdag de krant DHC. Klik hier voor alle verkooppunten. U kunt ook een (proef)abonnement nemen. U ontvangt DHC 10 weken voor slechts 10 euro.

 

Standaardportret
Bekijk meer van