Rapport over optreden ritselambtenaar blijft onder de pet

Het Haagse stadsbestuur blijft weigeren open kaart te spelen over de handelwijze van een wegens integriteits-kwesties vertrokken topambtenaar van de bouwdienst DSO. Een krappe meerderheid van de gemeenteraad staat achter dit beleid.

Door

De oppositie in de raad deed er woensdagavond alles aan om het college van B en W te dwingen tot meer transparantie. Onder leiding van de Haagse Stadspartij (HSP) kwam er een ‘amendement’ (dwingend wijzigingsvoorstel) op tafel in het Atrium, waar de raad vergaderde in verband met de coronamaatregelen.

“Ik heb grote moeite met de geheimhouding en kom daarom met een voorstel om die zo veel mogelijk op te heffen,” zei HSP’er Peter Bos. Hij kreeg vrijwel de hele oppositie mee, inclusief Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Deze partij opereert bijzonder fel in deze zaak, omdat eerder twee van haar wethouders moesten aftreden wegens een justitieel onderzoek naar ambtsmisbruik.

Ook de PVV trok flink van leer. “Het onderzoek is vakkundig achter slot en grendel gezet omdat het de VVD niet uitkomt,” zei fractievoorzitter Sebastian Kruis. En Robert Barker van de Partij voor de Dieren: “Bij zo’n grote integriteitskwestie voldoet een kort briefje niet.” Dat ‘briefje’ van B en W is het enige openbare stuk in deze zaak.

Taaie tegenstand van B en W

Maar het college bood taai tegenstand. Wethouder Saskia Bruines (D66, personeel) gaf aan dat de raad een rapport van een recherchebureau vertrouwelijk had mogen inzien. Openbaarmaking zou, ook met weglakking van namen, ‘te veel gevolgen hebben voor de persoonlijke levenssfeer’ van de topambtenaar. En van anderen die een rol speelden in het onderzoek. Waarnemend burgemeester Remkes, die hierover vorige week al de degens kruiste met de raad, voegde hieraan toe dat de ‘organisatie veilig moet zijn voor de medewerkers’.

 

Het onderzoek is vakkundig achter slot en grendel gezet omdat het de VVD niet uitkomt
Sebastian Kruis (PVV-fractievoorzitter)

 

Bos en anderen betoogden tevergeefs dat Bruines en Remkes de zaak ten onrechte vernauwen tot iets arbeidsrechtelijks dat verder niemand iets aangaat. “Het gaat om de wijze waarop de man zijn beroep uitoefende,” aldus Bos.

Hij zei ‘zeer teleurgesteld’ te zijn in de houding van B en W. “Amare raakt de inwoners van Den Haag,” probeerde SP-fractievoorzitter Leslie Arp nog. Ze verwees naar het gegeven dat de ambtenaar zou hebben gepoogd de bouwer van het nieuwe cultuurcomplex, VolkerWessels, te bevoordelen. Volgens B en W heeft hij soms ‘niet-transparant’ gehandeld, maar is er geen sprake geweest van gesjoemel.

Toezegging: een commissie

Remkes en Bruines deden wel een aantal toezeggingen. Zo komt er een ‘gemengde commissie’ van raadsleden, wethouders en ambtenaren die zich gaat buigen over het (te kwistig) opleggen van vertrouwelijkheid. Tevens wordt nagegaan of de bijlagen bij het onderzoek naar de ambtenaar, die de raad zelfs vertrouwelijk niet heeft mogen inzien, alsnog ter inzage kunnen worden gelegd. En wethouder Boudewijn Revis (VVD, stadsontwikkeling) komt met een brief over de financiële problemen rond Amare.

Deze toezeggingen bleken voor de aarzelende collegepartijen D66, PvdA, en GroenLinks voldoende, om af te zien van steun aan het amendement van Peter Bos. En ook het raadslid voor de spiksplinternieuwe Partij voor de Toekomst, voorheen 50Plus, volgde deze lijn. Het gevolg was dat het voorstel sneuvelde met 23 tegen 17 stemmen.

Raad wil nóg minder ‘verkamering’

Verder stemde woensdagavond een grote meerderheid in de gemeenteraad vóór een motie om het verbod op ‘verkamering’ uit te breiden naar de hele stad. In maart wees wethouder Martijn Balster (PvdA, wonen) tien wijken aan waar appartementen voorlopig niet per kamer mogen worden verhuurd.

De gemeente wijst sindsdien alle vergunningen voor kamerverhuur (nodig vanaf vier bewoners) in deze buurten af. Dat zijn Zuiderpark, Moerwijk, Laakkwartier en Spoorwijk, Rustenburg en Oostbroek, Transvaalkwartier, Morgenstond, Schilderswijk, Bouwlust/Vrederust, Leyenburg en Groente- en Fruitmarkt.

Dat was partijen van links tot rechts niet genoeg. Zij eisten eerder al een tijdelijk totaalverbod op verkamering. Ze maken zich onder meer zorgen over de leefbaarheid in wijken, die door kamerbewoning steeds drukker worden. Een totaalverbod is echter onmogelijk, stelde Balster. “We hebben het juridisch uitgevlooid. Die ruimte heeft het college niet.” Desondanks moet hij ermee aan de slag – de motie is aangenomen.

Wilt u Haags nieuws lezen? Koop dan iedere donderdag de krant DHC. Klik hier voor alle verkooppunten. U kunt ook een (proef)abonnement nemen. U ontvangt DHC 10 weken voor slechts 10 euro.

 

 

Standaardportret
Bekijk meer van