Verbetering integriteit bij bouwdienst komt nu op eerste plaats

De werkcultuur bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente moet veranderen. Daar gaan wethouder Revis en burgemeester Remkes aan werken.

Door

Dat was gisteravond één van de uitkomsten van een geagiteerd debat van de raadscommissie bestuur over de integriteit bij DSO. “Ik schrik van het beeld van de cultuur. We gaan er wat aan doen,” zei wethouder Boudewijn Revis (VVD, stadsontwikkeling). Er is al wat gedaan: de betrokken ambtenaar, Henk Harms, gaat weg bij de gemeente. Op ‘minnelijke wijze’, zei wethouder Saskia Bruines (D66, personeel) te hopen. Het takenpakket van zijn functie, dat Revis nu als te omvangrijk beschouwt, wordt verdeeld over verschillende functionarissen.

Felle oppositie

Met name de oppositie trok flink van leer. “Revis wil zijn topambtenaar kennelijk voor de bus gooien om zijn handen schoon te houden, maar hij is zélf politiek verantwoordelijk,” zei raadslid Ralf Sluijs van Hart voor Den Haag/Groep de Mos. De partij is hier fel over, omdat eerder zijn wethouders De Mos en Guernaoui moesten opstappen. Tegen hen loopt een justitieel onderzoek wegens een verdenking van ambtsmisbruik en corruptie. Revis en waarnemend burgmeester Johan Remkes kregen van de VVD juist steun. Fractievoorzitter Frans de Graaf: “Het systeem heeft gewerkt, want er is een melding gedaan en daar is actie op ondernomen.”

Dat was een wel heel rooskleurige voorstelling van zaken, want de ontdekking van het niet integere handelen, werd toevallig gedaan door een secretaresse. Met eerdere bezwaren van een tijdelijk ingehuurde projectleider werd niets gedaan. Sterker nog, van deze man wordt ook afscheid genomen omdat hij ‘niet transparant’ gehandeld zou hebben. Sommige raadsleden vroegen zich af of hier niet een ‘klokkenluider’ wordt gestraft, maar Remkes wenst de betrokkene niet als zodanig te zien.

Revis niet in de problemen

Revis kwam woensdagavond geen moment in moeilijkheden. Remkes daarentegen had het zwaar te verduren en hij kon zijn ergernis over sommige opmerkingen niet verbergen. Opvallend is dat hij weigert een rapportage van Berenschot over de integriteit van de zittende wethouders met de raad te delen. Daarin zou staan dat er tegen één wethouder een klacht is ingediend. Remkes weigerde daar op in te gaan, tot woede van Sluijs. “Ik blijf hier zitten totdat ik het weet,” zei deze. Remkes: “Maar ik ga straks weg. Ik wens u veel succes.” Remkes heeft de raad wél een brief over dat rapport gestuurd en vindt dat voldoende.

Een douceurtje voor VolkerWessels

De oppositie had veel vragen over publicaties van NRC Handelsblad van vorige week. Daarin werd een beeld geschetst van de ‘methode Harms’. Die kwam erop neer dat, om bouwmaatschappij VolkerWessels (drijvende kracht van bouwcombinaties Cadanz, die Amare bouwt, en Sonate, dat de woontorens ernaast doet) rustig te houden, op een ondoorzichtige manier kosten tussen projecten werden verrekend. Harms paste verslagen over besprekingen daarover achteraf aan.

 

Het systeem heeft gewerkt, want er is een melding gedaan en daar is actie op ondernomen.
Frans de Graaf (fractievoorzitter VVD Den Haag)

 

Een douceurtje dat Harms poogde te regelen voor VolkerWessels was toestemming om woningen te bouwen op de zeer gewilde locatie van de kerk van de Heilige Martelaren van Gorcum. Revis bevestigde dat deze optie op enig moment ter sprake is gebracht in overleg met de bouwer, maar ontkende dat er ooit een harde toezegging is gedaan, laat staan een besluit is genomen.

Amare mogelijk toch duurder

Revis zei verder dat VolkerWesels de gemeente 5,7 ton heeft betaald voor de gestegen grondwaarde in het Spuikwartier. Harms zou hebben gepoogd dit probleem voor de bouwer op te lossen. Hoe dat precies zit, bleef onduidelijk. Wel zei Revis dat er nog kosten zijn die de bouwer vergoed wil hebben en dat het ‘toevallig’ gaat om een bedrag van ongeveer zes ton. Daarover woedt nog een ‘discussie’. Daarnaast zou de gemeente de bouwer nog 1,5 miljoen euro schuldig zijn in verband met complicaties op de drukke bouwplaatsen van Amare en de woontorens. Ook die claim wordt onderzocht. Revis waarschuwde alvast dat het risico bestaat dat Amare toch duurder wordt dan de 210,9 miljoen euro die nu nog geldt. “Het wordt heel spannend,” aldus de wethouder.

Situatie bij DSO wordt al aangepakt

Johan Remkes is ondanks alles vol vertrouwen dat het goed komt bij DSO. Hij herhaalde wat hij vrijdag al schreef, namelijk dat de gemeente ‘al langer bezig is met het verstevigen van de checks and balances bij projectontwikkeling’. Verder wordt het interne projectmanagement versterkt en worden ook andere procedures aangescherpt. Revis en Remkes zeiden beiden met nadruk dat de overgrote meerderheid van de negenduizend Haagse ambtenaren ‘integer en hard’ werkt. Op een later moment komt er nog een besloten vergadering over het optreden tegen de twee ambtenaren.

Wilt u meer Haags nieuws lezen? Koop dan op donderdag de weekkrant Den Haag Centraal. Klik hier voor alle verkooppunten. U kunt ook een (proef)abonnement nemen. U ontvangt DHC 10 weken voor slechts 10 euro.

Standaardportret
Bekijk meer van