Meer geld naar cultuur om Amare te laten draaien

De gemeente Den Haag ziet zich gedwongen de komende jaren op verschillende manieren geld vrij te maken om het nieuwe cultuurcentrum Amare te kunnen exploiteren. Er moet voorlopig elk jaar 2,7 miljoen euro bij.

Door

Wethouder Robert van Asten (D66, cultuur) presenteerde vrijdag de maatregelen die het college van B en W neemt om dat geld op tafel te krijgen. Dat moet wel, volgens Van Asten, want als dat gebouw eenmaal klaar is, moet het ook gaan functioneren. “De gemeente heeft de plicht om te zorgen voor een gezonde en een financieel solide bedrijfsexploitatie voor het DMC (de overkoepelende directie, red.) als exploitant van Amare,” aldus de wethouder.

Amare – voorheen OCC, voorheen Spuiforum – wordt het gezamenlijke onderkomen van het Koninklijk Conservatorium (KC), het Nederlands Dans Theater (NDT), het Residentie Orkest (RO) en het Dans- en Muziekcentrum (DMC). Als zodanig zien B en W het als ‘de culturele ruggengraat van de stad’.

Uitermate complex

De wordingsgeschiedenis is uitermate complex. Er liggen en lagen allerlei contracten en afspraken met de betrokken partijen. “Een moeilijk te ontwarren kluwen,” volgens Van Asten.

Sommige afspraken gaan terug tot de Spuiforum-tijd, al was dat een heel ander gebouw. Maar ze gelden nog wel en dat breekt de gemeente nu op. Vooral de afspraken met het KC zorgen nu voor problemen. Het conservatorium kan zijn nieuwe huisvesting eigenlijk niet betalen.

Een reële huursom zou 3,3 miljoen euro zijn, maar de instelling kan niet meer missen dan 2,4 miljoen. Dus past de stad negen ton bij, omdat deelname van het KV ‘onontbeerlijk [wordt] geacht voor het beoogde succes: een levendig huis waarin de samenwerking en synergie tussen opleiding en beroepspraktijk optimaal is’, aldus het raadsvoorstel van Van Asten.

Cultuurbudget structureel omhoog

Om het jaarlijkse tekort van 2,7 miljoen euro op te vangen zet de gemeente de komende vijf jaar geld in uit diverse potjes (‘incidentele middelen’). Het benodigde bedrag, 15,6 miljoen euro, komt uit de ‘Reserve Grote Projecten’.

Maar daarna moet het tekort ‘structureel’ worden opgevangen. Daartoe wordt het cultuurbudget van de stad met het benodigde bedrag verhoogd. Op hoe dat precies gebeurt wordt duidelijk in de nog op te stellen meerjarenbegroting 2021-2024. Ook is het mogelijk dat na verloop van tijd Amare zó goed gaat draaien, dat het tekort lager uitvalt dan 2,7 miljoen per jaar.

Profiteren van Amare

Voor Van Asten is van groot belang dat de cultuursector als geheel niet hoeft te bloeden voor het spektakelgebouw aan het Spui.

“De sector zal hier niet onder lijden. Sterker nog, ook de andere instellingen zullen profiteren van Amare als samenwerkingspartner en als vliegwiel voor nieuwe initiatieven,” verzekert hij.

Opening Amare na zomer 2021

Amare gaat na de zomer van 2021 open. De instellingen kunnen vanaf juni hun intrek nemen in het gebouw. Eerder liet aannemer Cadanz weten dat de oorspronkelijk afgesproken oplevering in januari 2021 niet zou worden gehaald. Wethouder Boudewijn Revis (VVD, stadsontwikkeling) liet eerder weten, dat hij dat niet accepteert, maar dat het tegelijk geen ramp is omdat vaststaat dat Amare na de zomer zijn deuren opent.

Wilt u meer Haags nieuws lezen? Klik hier voor een (proef)abonnement en meldt u zich hier aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.

 

 

Standaardportret
Bekijk meer van