Topambtenaar vertrekt na integriteitsonderzoek rond Amare

Topambtenaar Henk Harms vertrekt bij de gemeente. Uit een integriteitsonderzoek is gebleken dat hij ‘niet transparant’ heeft gehandeld, schrijft de burgemeester aan de gemeenteraad.

Door

Harms was een van de directeuren van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO), het vastgoeddepartement dat onder wethouder Boudewijn Revis (VVD) valt. In november kwam naar buiten dat hij van het bouwproject Amare – het aankomende cultuurpaleis op het Spui – was afgehaald vanwege een intern onderzoek naar zijn handelwijze. Hij zou ontwikkelaar Cadanz (Volker Wessels), die Amare bouwt, hebben bevoordeeld, luidde de verdenking.

 

Er is op meerdere vlakken niet transparant gehandeld, bijvoorbeeld door het toevoegen van passages aan verslagen
Johan Remkes, burgemeester

 

Voor de meeste aantijgingen aan het adres van Harms heeft een extern bureau geen bewijs gevonden, meldt burgemeester Johan Remkes. Zo is niet vastgesteld dat hij ‘buiten een mandaat’ heeft gehandeld, ‘afspraken over onrechtmatige betalingen’ heeft gemaakt of verslagen heeft opgesteld ‘van overleggen die niet zijn gevoerd’.

Wel concludeert het onderzoek dat Harms de gedragscode heeft overtreden doordat ‘op meerdere vlakken niet transparant is gehandeld, bijvoorbeeld door het toevoegen van passages aan verslagen’, schrijft Remkes. Na overleg is ‘gezamenlijk’ besloten dat Harms vertrekt bij de gemeente.

Skybox

Gemeente en Cadanz botsen soms hard over het project Amare. De kosten voor de bouw van het cultuurpaleis zijn inmiddels opgelopen tot ruim 210 miljoen euro. Niettemin bezocht DSO-directeur Harms meermaals wedstrijden van Feyenoord in de skybox van het bouwbedrijf in de Kuip, zonder dat hij dit meldde aan de gemeente.

 

Met uitzondering van mijn bezoek aan Feyenoord, is er niets geconstateerd dat in strijd is met gemaakte afspraken
Henk Harms, tegen NRC Handelsblad

 

In een reactie tegenover NRC Handelsblad zegt Harms dat het onderzoek hem vrijspreekt van de beschuldiging Cadanz te hebben bevoordeeld. ‘Met uitzondering van mijn bezoek aan Feyenoord, dat ik inderdaad conform de gedragscode had moeten melden, is er niets geconstateerd dat in strijd is met gemaakte afspraken en de regels die toen golden.’

Het onderzoeksbureau heeft ook gekeken naar een mogelijke deal over de Kerk van de Heilige Martelaren van Gorcum, meldt NRC vrijdag. De kerk aan het Stadhoudersplantsoen, tegenwoordig een trampolinepark, wordt gesloopt. De bouwlocatie zou zonder aanbesteding of goedkeuring van de gemeenteraad zijn toegezegd aan Volker Wessels, aldus de krant.

Het onderzoek richtte zich ook op een tweede persoon, een door de gemeente ingehuurde projectmanager. Ook hij ‘heeft op meerdere momenten niet transparant gehandeld’ en vertrekt van het stadhuis.

Checks and balances

Harms was jarenlang de hoogste vastgoedambtenaar van Den Haag. In die hoedanigheid was hij bij veel bouwprojecten betrokken, waaronder het Legoland Discovery Centre in Scheveningen. Bij grote projecten wil de gemeente voortaan een risico-analyse maken op integriteit, staat in het coalitieakkoord. ‘De gemeente is al langer bezig met het verstevigen van de checks and balances bij projectontwikkeling,’ schrijft Remkes.

Standaardportret
Bekijk meer van