Robert van Asten, D66: ‘Iedereen overal zijn auto laten neerzetten, kan niet’

Zij trekken de kar en moeten zoveel mogelijk stemmen binnenhalen. In aanloop naar de verkiezingen interviewt DHC de lijsttrekkers. In deel 12: Robert van Asten (43), wethouder en lijsttrekker van D66.

Door

Onderwijs op één. Waarom maakt D66 deze keuze?

Robert van Asten: “Als je mensen wilt laten groeien in hun leven, begint het altijd met onderwijs. Misschien nu wel meer dan ooit. Veel banen verdwijnen, maar in andere sectoren, zoals de vergroening, komen er juist banen bij. Dus moet je mensen omscholen. Daarnaast zijn er nog altijd veel oudere mensen die slecht kunnen lezen en schrijven en daardoor bijvoorbeeld moeite hebben met het gebruik van een computer. Zij moeten daarin wel mee kunnen gaan.”

 

Mobiliteit is een van de hoofdzaken uit uw portefeuille. Welke stappen wil D66 op dat gebied zetten?

“Den Haag lijdt aan de ziekte van én-én. Er zijn partijen die meer verkeersveiligheid willen, maar tegelijk de auto sparen. Dat kan niet. Je moet een keuze maken en dat doen wij: minder parkeerplaatsen, 30 kilometer per uur in grote delen van de stad. Dat resulteert in minder slachtoffers en prettiger wonen. Veilige straten wil zeggen: minder auto’s.”

 

Is dat niet te veel autootje pesten?

“Dat zegt Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Zij zijn tegen de uitbreiding van betaald parkeren. Maar iedereen overal zijn auto laten neerzetten kan niet. Er is simpelweg geen plek voor. Ik heb ingevoerd: duizend plekken in een wijk, dan duizend vergunningen, punt. Daar hebben zij tegen gestemd. Ben je dan een oplossing aan het zoeken voor bewoners, of ben je populistisch aan het gillen?

 

Een steen des aanstoots zijn de pollers op de Hoefkade en de Parallelweg. Leveren die niet te veel hinder op?

“Nee, ik vind dat een hele geslaagde ingreep. Het is veel veiliger geworden. Geen negenduizend auto’s per dag meer dwars door een woonwijk. Bovendien is er de kruising met de Stationsweg, waar enorme stromen fietsers en voetgangers passeren. Dat was levensgevaarlijk. Inderdaad, voor sommige ondernemers is het heel hinderlijk. Maar die moet je dan een pollerpas geven. We willen de stad veiliger maken. Daar horen parkeermaatregelen en pollers bij.”

 

Ik kijk met gemengde gevoelens terug op de vaststelling van het Kunstenplan.
Robert van Asten

Iets heel anders: cultuur. U was streng met het geld, maar nu zegt D66: 20 miljoen euro erbij.

Robert van Asten: “Ik ben gebonden aan de begroting en de afspraken voor de periode 2021-2024. Maar die 19 tot 20 miljoen euro is daarna nodig om enigszins gelijke tred te houden met de andere grote steden en een rechtvaardige beloning – fair pay – mogelijk te maken in de sector. En we willen ruimte bieden aan nieuwkomers. Daarnaast reserveren we als D66 geld voor investeringen in culturele panden, zoals het Haags Historisch Museum en het Paard. Je moet investeren. We staan er goed voor als cultuurstad. Hebben net Amare geopend, waar topinstellingen zetelen. Die moet je blijven voeden, vanuit de stad. De VVD wil alle cultuureducatie eruit gooien om maar geen extra geld te hoeven vrijmaken. Zeer kortzichtig. Je moet kinderen juist al vroeg kennis laten maken met cultuur.”

 

Een van de grote vraagstukken is en blijft het stedelijk klimaatbeleid. Waar staat D66?

“We moeten eerlijk zijn. Als je in 2030 klimaatneutraal wilt zijn, vergt dat lastige keuzes. Het sentiment tot nu toe in de raad was: we geven wat subsidie, nemen hier en daar een maatregel, maar het mag de mensen niets gaan kosten. Ik denk dat je dan niet het eerlijke verhaal vertelt. Aan mensen die het kunnen opbrengen, vragen we een investering in duurzaamheid. We zijn een stad aan zee. Dus wie denk je dat er het eerst last gaan krijgen als de zeespiegel gaat stijgen? D66 maakt dus wel keuzes. Ik hoop dat we hierop bij de coalitievorming het verschil kunnen gaan maken, maar ik houd mijn hart vast.”

 

Waar kijkt u politiek gezien met plezier op terug?

“Dat we de bibliotheek hebben versterkt. De vestigingen in Bouwlust en Moerwijk, de verbouwing van de Centrale Bibliotheek. Het is een ontzettend belangrijke plek voor de ontwikkeling van mensen. En daarom willen we ook weer filialen openen in bijvoorbeeld het Benoordenhout, Mariahoeve en de Binckhorst. Een ander succes is de voortgang van de mobiliteitstransitie: een nieuw parkeerbeleid plus grote investeringen in het openbaar vervoer en de fiets.”

 

Wij gaan sowieso niet met partijen als de PVV of Forum voor Democratie in een college zitten
Robert van Asten

Wat ging er minder goed?

Robert van Asten: “Ik kijk met gemengde gevoelens terug op de vaststelling van het Kunstenplan (de subsidiëring voor de periode 2021-2024, red.). Het was een mooi proces, maar het voorstel is uiteindelijk niet goed in de raad geland. Er volgde een ingrijpende wijziging: er is geld verschoven tegen de strekking van het externe advies in. Het is een lelijk proces geworden, een janboel, waarmee we een flater sloegen naar het veld. Ik was verantwoordelijk, dus ik trek me dat aan. Maar we hebben lessen geleerd waar mijn opvolger – als ik het niet zelf ben –  veel aan gaat hebben. We gaan de raad meer betrekken bij het proces.”

 

D66 gaat ongetwijfeld een rol spelen in de collegevorming. Opmerkingen vooraf?

“Wij gaan sowieso niet met partijen als de PVV of Forum voor Democratie in een college zitten. Die staan mijlenver van ons af. En dan is er de zaak-Groep de Mos. Twee jaar geleden is er behoorlijk wat gebeurd. Die beschuldiging van corruptie en de rest hangt nog boven de markt. Dat was toen voor ons de reden om de coalitie te verbreken. Het is kwalijk dat deze zaak nog steeds niet is afgerond. Hier had meer tempo moeten worden gemaakt. Daardoor is onze positie dezelfde als twee jaar geleden. Zolang dit niet is opgelost, kunnen wij niet met Hart voor Den Haag in een college gaan zitten.”

 

Stel, D66 gaat ‘meeregeren’. Bent u dan wethouderskandidaat?

“Dat ligt wel voor de hand.”

Wilt u meer lezen over Haagse politiek, achtergronden en cultuur? Neem een (proef)abonnement op de onafhankelijke weekkrant Den Haag Centraal. Of koop de krant bij één van onze verkooppunten

Standaardportret
Bekijk meer van