Mariëlle Vavier, GroenLinks: ‘We moeten als gemeente het lef hebben om keuzes te maken’

Zij trekken de kar en moeten zoveel mogelijk stemmen binnenhalen. In aanloop naar de verkiezingen interviewt DHC de lijsttrekkers. In deel 11: Mariëlle Vavier (51) van GroenLinks.

Door

Waarom wilde u na vier jaar raadslidmaatschap lijsttrekker worden van GroenLinks?

Mariëlle Vavier: “Vooral omdat ik echt zag dat we bijstelling in de koers van de partij nodig hadden. Ik wil open zijn naar de stad. We doen vaak huis-aan-huisacties en met de input die we daar uit halen, kunnen we meer doen volgens mij. Daarnaast wil ik meer nadruk leggen op het sociale domein dan de afgelopen jaren.”

 

Wat deed u voor u de politiek in ging?

“Ik heb lange tijd in de jeugdzorg gewerkt. Bij onder meer Bureau Jeugdzorg heb ik gezien hoe moeilijk het is de vertaalslag van bestuur en beleid naar de praktijk te maken en andersom. Daar kunnen we veel winst in boeken. Ik zat in die tijd vaak om de tafel met beleidsmedewerkers van bijvoorbeeld het ministerie. Die zeiden allemaal dat ze het kind centraal zetten, maar in de praktijk staat de minister centraal. Dat is niet aan hen te wijten. Als puntje bij paaltje komt, zitten er vijf lagen tussen hen en de minister en krijgen ze nooit de vertaalslag van de praktijk naar het gewenste beleid bij de ambtelijke top.”

 

Hoe moet het wel?

“Ik ben heel erg voor kennis uit de praktijk binnenhalen. We praten vaak op een vrij hoog abstractieniveau over de stad, heel academisch. En er zit in het stadhuis een flinke kloof tussen beleid en uitvoering. En alleen mensen die het werk doen – van de vuilnisman tot aan de jeugdhulpverlener – de professionals, weten: is dit wel handig?”

 

Ik ben heel erg voor kennis uit de praktijk binnenhalen
Mariëlle Vavier

Heeft u een voorbeeld?

Mariëlle Vavier: “Er zijn flink wat duurzaamheidssubsidies beschikbaar voor particulieren. Bij het loket duurzaamheid word je verwelkomd en heb je vrij snel je subsidie te pakken. Maar als je bij het loket vergunningverlening komt, moet je door 35 hoepeltjes en die staan niet allemaal recht achter elkaar. Misschien moeten we op sommige punten financiën bij elkaar gooien. Beleid moet uitgaan van de mensen, niet van de post in de begroting of de subsidiestromen.”

 

Stel, u wordt wethouder, hoe zorgt u dat uw nota’s wel goed uitgevoerd worden?

“Door mijn ervaring weet ik welke vragen ik moet stellen aan de professionals. Ik ben voor minder betutteling en minder regels. Dat betekent waarschijnlijk dat ik een paar pittige discussies ga hebben met juristen. Ik vind dat we als gemeente meer lef moeten hebben en af en toe onze kop boven het juridische maaiveld moeten uitsteken.”

 

Als jullie 23 zetels halen, wat staat er dan boven aan het verlanglijstje?

“Een paar dingen. We moeten meer geld uittrekken voor kunst en cultuur. En de dienstverlening van de gemeente moet beter, met de mens als uitgangspunt. En we moeten meer ruimte maken voor groen in de stad.”

 

Jullie zitten nu in het college. Hoe belangrijk is het om na de verkiezing weer te gaan besturen?

“Als je bestuurt, kan je altijd meer bereiken dan wanneer je in de oppositie zit. Dat hebben we de afgelopen periode laten zien en het werk is nog niet af.”

 

Het is goed dat die raadsenquête naar Amare er komt. Gooi het maar open, laat het maar zien.
Mariëlle Vavier

Met wie zou u in een college willen en met wie niet?

Mariëlle Vavier: “Wij willen een zo progressief mogelijk college met partijen die ook vooruit willen en die voor een inclusieve, gastvrije stad zijn. De partijen die terug willen naar de jaren vijftig of koste wat kost vast willen houden aan vervuilende industrie of vervuilende mobiliteit, daar heeft de stad geen behoefte aan. We moeten de regie pakken als gemeente en het lef hebben om keuzes te maken.”

 

Wat voor rol speelt het OM-onderzoek naar Richard de Mos en Rachid Guernaoui van Hart voor Den Haag in de formatie?

“Het is een groot persoonlijk drama voor alle drie. Ook voor Nino (Davituliani, raadslid en medeverdachte, red.). Het is onbegrijpelijk dat het nog niet tot een zaak is gekomen. Dat duurt veel te lang. Maar het betekent wel dat deze mensen niet kunnen besturen.”

 

Is een college met Hart voor Den Haag, als zij andere wethouders leveren, wel bespreekbaar?

“De lijsttrekker (Richard de Mos, red.) blijft de voorman. Als je zo nadrukkelijk het boegbeeld bent van de partij, laat je zien dat je niet serieus neemt wat de beschuldigingen zijn. Rachid (Guernaoui, red.) zegt ook dat hij niet kan wachten om weer wethouder te worden. Als je zo weinig blijk geeft van hoe bloedserieus die beschuldigingen zijn en hoe belangrijk het is voor de stad om een integer bestuur te hebben dat boven alle twijfel is verheven, dan vind ik dat echt een hele ingewikkelde.”

 

Integriteit was al een thema bij de onderhandelingen in 2018. Sindsdien kreeg Den Haag behalve het corruptieonderzoek en het vertrek van de burgemeester veel integriteitskwesties te verwerken. Wat voor weerslag heeft dat gehad op het stadhuis?

“Dat is gigantisch geweest. Er is veel onveiligheidsgevoel in het stadhuis. Het is heel ingewikkeld om open te zijn en transparant. Maar hoe geslotener je blijft en hoe meer je je op de regels blijft vastpinnen, hoe moeilijker het is om een open gesprek te voeren. Daarom is het zo goed dat die raadsenquête naar Amare er komt. Gooi het maar open, laat het maar zien.”

 

Wat moet er veranderen in de gemeenteraad zelf?

“We moeten meer naar elkaar luisteren. Minder haantjesgedrag en meer inlevingsvermogen. Je moet je eigen rol en belangrijkheid als raadslid of wethouder kunnen relativeren. Je ego opzijzetten om iets beters te bereiken in de stad. Dat is makkelijker voor mensen die weten hoe het is om niet vanzelfsprekend een podium te krijgen.”

 

Met hoeveel zetels bent u blij?

“Vijf op z’n minst. Ik zie ook kansen voor een extra zetel.”

 

Wilt u meer lezen over Haagse politiek, achtergronden en cultuur? Neem een (proef)abonnement op de onafhankelijke weekkrant Den Haag Centraal. Of koop de krant bij één van onze verkooppunten

Pasfoto Mieke
Bekijk meer van