Hilbert Bredemeijer, CDA: ‘We hebben een veelkleurige lijst. Dat is uniek’

Zij trekken de kar en moeten zoveel mogelijk stemmen binnenhalen. In aanloop naar de verkiezingen interviewt DHC de lijsttrekkers. In deel 10: Hilbert Bredemeijer (38), wethouder en lijsttrekker CDA.

Door

Het centrale woord in het CDA-programma is ‘samen’. Wat betekent dat precies?

Hilbert Bredemeijer: “Wij vinden dat de saamhorigheid bovenaan moet blijven staan. Den Haag is een dichtbevolkte stad die ook nog eens groeit. Dat moeten we samen doen, gemeentebestuur en inwoners. Dus mét de maatschappelijke organisaties – sportverenigingen, cultuurinstellingen, vrijwilligersorganisaties – die moeten de ruimte krijgen.”

 

Landelijk is er het CDA-manifest ‘Geen haat in de raad’. Gaat dat ook over Den Haag?

“Zeker. Ik heb met andere CDA-lijsttrekkers in een taskforce gezeten die handvatten heeft bedacht om de verruwing in het politieke debat tegen te gaan. De manier waarop men met elkaar omgaat in de Tweede Kamer maar ook in de gemeenteraad wordt steeds harder en respectlozer. We moeten, zoals in het manifest staat, een dam opwerpen tegen scheldpartijen, bedreigingen en verdachtmakingen.”

 

Een belangrijk punt voor het CDA zijn de ongelijke kansen op de woningmarkt. Wat wilt u daaraan doen?

“Daar moet met allerlei instrumenten wat aan worden gedaan. Maar het CDA vestigt de aandacht op de generatie die enorm de dupe is geworden van het leenstelstel in het hoger onderwijs, dat nu gelukkig verdwijnt. Maar er is dus een groep die een schuld heeft en daardoor veel moeilijker een huis kan kopen. Wij willen dat de gemeente garant kan staan voor die studieschulden. Ouders mogen ook garant staan, maar wat nou als je ouders dat niet kunnen? Het verschil tussen arm en rijk wordt alleen maar groter.”

 

We moeten naar een ander type coffeeshop, een soort drive-through-model: haal het spul en wees weg
Hilbert Bredemeijer

Het CDA gaat voor minder coffeeshops. Hoe wilt u dat aanpakken?

Hilbert Bredemeijer: “Voor ons gaat het vooral om het gedoe rond de coffeeshops. Het gehang, het dubbel parkeren, lawaai. Ze horen niet in woonwijken. Daarom waren wij ook tegen de verhuizing van een coffeeshop uit de Weimarstraat naar Loosduinen. Die is ook gelukkig niet doorgegaan. Dat neemt niet weg dat er in de Weimarstraat veel te veel zijn. We moeten sneller sluiten bij overlast en kijken of ze op een goede manier verplaatst kunnen worden. We moeten naar een ander type shop, een soort drive-through-model: haal het spul en wees weg.”

 

Een ander CDA-kernpunt is de basisbaan. Wat is dat precies?

“We zijn jaarlijks honderden miljoenen kwijt aan de bijstand. Tegelijk zijn er veel mensen die best iets willen doen. Die willen we helpen. Het idee van de basisbaan is werk voor de bijstand met 15 procent daarbovenop. Dan kom je op het minimumloon uit. Mensen maken dan meer kans om door te stromen naar een reguliere baan.”

 

Waar kijkt u met genoegen op terug in de afgelopen ruim twee jaar dat u wethouder was?

“Mijn wethouderschap (onderwijs, sport en buitenruimte, red.) heeft, vrees ik, heel erg in het teken gestaan van corona. Het afstand houden in de buitenruimte, de beperkingen in het onderwijs en de sport. Het is gelukt de sport overeind te houden en dat we het onderwijs hebben kunnen helpen. Echt trots ben ik ook op het besluit voldoende voorzieningen te waarborgen bij de grote nieuwbouwprojecten in de Binckhorst en het Central Innovation District (bij de stations, red.). Dan heb ik het over onderwijs, sport en groen. Bij elke ontwikkeling die nu plaatsvindt, gaan we eerst de normen vaststellen voor deze voorzieningen.”

 

Ik denk dat wij als CDA Den Haag hebben bewezen dat we een echte lokale partij zijn die verantwoordelijkheid neemt
Hilbert Bredemeijer

Wat ging minder goed?

Hilbert Bredemeijer: “Wat ik heb gemerkt, is dat de handelingssnelheid van de gemeente laag is. Het systeem is log. Een voorbeeld is het meldpunt voor stoeptegels. Voorheen ging er iemand meten om te kijken of het niet net binnen de normen viel, nu lossen we het meteen op. Maar hier moeten we nog meer stappen zetten.”

 

En de ‘bijplaatsingen’ van afval?

“Dat vind ik geen voorbeeld van minder goed. Als je ziet wat we de afgelopen twee jaar hebben gedaan om de stad schoner te krijgen: de organisatie is verbeterd, ik heb de boetes verhoogd, er zijn camera’s geplaatst. Maar ik weet dat het in sommige wijken nog altijd veel frustratie oplevert.”

 

Het CDA scoort slecht in de peilingen. Baart u dat zorgen?

“De landelijke ontwikkeling straalt op ons af, maar ik denk dat wij als CDA Den Haag hebben bewezen dat we een echte lokale partij zijn die verantwoordelijkheid neemt. We hebben een veelkleurige lijst. Dat is uniek.”

 

Is het CDA bereid deel te nemen aan het nieuw te vormen college van B en W?

“Wij zijn als CDA altijd bereid verantwoordelijkheid te nemen. En ja, dan ben ik wethouderskandidaat. Maar eerst maar eens de kiezer aan het woord. Loopt het anders, dan neem ik zitting in de raad.”

 

Sluit u partijen uit?

“We gaan niet samenwerken met de PVV, die hele bevolkingsgroepen en religies uitsluit. Dat staat haaks op onze normen en waarden. En dat geldt ook voor Forum voor Democratie; geen idee trouwens wat ze met Den Haag willen.”

Wilt u meer lezen over Haagse politiek, achtergronden en cultuur? Neem een (proef)abonnement op de onafhankelijke weekkrant Den Haag Centraal. Of koop de krant bij één van onze verkooppunten

Standaardportret
Bekijk meer van