Antwoord op kerkasiel vergt politieke moed

Commentaar DHC over kerkasiel: Als beschaafde natie hebben we de plicht menselijk te zijn. Een slechte regeling handhaven en zo nu en dan onder grote druk een humaan gebaar maken, is geen beleid.

Opinie