Plan voor nieuw Bronovo koel ontvangen

Het plan om Bronovo te vervangen door een zorgcentrum van formaat wordt nog niet door iedereen als dé oplossing omarmd. Het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) houdt zich op de vlakte en de wijkvereniging heeft vragen. Maar de politiek is positiever.

Door

Directievoorzitter Paul Doop laat via een woordvoerder weten dat HMC zich nu eerst richt op de korte termijn, dat wil zeggen op de omvorming van Bronovo tot ‘weekziekenhuis’ (gesloten in de weekeinden) en de ‘centralisatie van de acute zorg in HMC Westeinde’.

Voor de langere termijn bekijkt HMC ‘hoe we zorg in de toekomst dicht bij de patiënt (in de wijk) gaan organiseren’. Alle plannen worden de komende maanden aan zogeheten ‘zorg- en buurttafels’ met betrokken bewoners besproken.

Een groep van invloedrijke Hagenaars en medisch specialisten lanceerde vorige week het plan ‘Park Bronovo’. Dat gaat uit van de sloop van het bestaande ziekenhuis ten behoeve van woningbouw en de bouw van een modern medisch centrum met zorgappartementen aan de Bronovolaan. Volgens de initiatiefnemers zou iedereen zich achter dit voorstel moeten scharen, HMC omdat het hierdoor middelen krijgt om te investeren in de modernisering van het Westeinde, en de bewoners van Den Haag-Noord en Scheveningen omdat een belangrijk deel van de medische zorg in de buurt blijft.

Te vroeg

Volgens de HMC-woordvoerder is door ‘veel mensen contact met ons opgenomen over de mogelijke ontwikkeling van HMC Bronovo en het daarbij behorende terrein’. Zij bevestigt dat er een gesprek is geweest met de groep die zich bezighoudt met het plan Park Bronovo. Maar ‘voor concrete stappen of planvorming is het nog te vroeg, ook omdat wij hierover eerst in overleg moeten gaan met het College Sanering Zorginstellingen, het Waarborgfonds voor de Zorg en de gemeente Den Haag’.

 

Er mogen geen oude schoenen worden weggegooid voordat de nieuwe er zijn.
Remco de Vos (VVD-gemeenteraadslid)

 

De wijkvereniging Benoordenhout is er nog niet aan toe het bestaande ziekenhuis op te geven, zegt voorzitter Chance Pennington de Jongh. “Heel goed dat er initiatieven komen. Maar wel willen wij het tafeloverleg met HMC nog afwachten. We zijn nog niet zover dat we sloop van het ziekenhuis accepteren. Is dat echt nodig? En wat gaat daar dan worden gebouwd? Komen er niet veel te veel nieuwe appartementen bij in dit deel van de stad? Ik noem de nieuwbouw naast het ANWB-kantoor, het Willem Witsenplein en het oude ministerie aan de Plesmanweg.”

VVD-gemeenteraadslid Remco de Vos daarentegen is positief over Park Bronovo. “Het is duidelijk dat HMC de hoogspecialistische zorg in het Westeinde en Antoniushove gaat concentreren. Daarbij staat voor ons voorop hoe je zorg in de wijk kunt borgen. Dat moet nog worden uitgezocht, maar de initiatiefnemers van Park Bronovo komen al met een eigen invulling. Dat is positief. Ik word hier wel enthousiast van. Tegelijk zeg ik: er mogen geen oude schoenen worden weggegooid voordat de nieuwe er zijn. Dus wij gaan nu heel goed volgen wat er op kortere termijn weggaat bij Bronovo en of dat werkelijk goed wordt opgevangen in HMC Westeinde.”

Kritisch

De gemeenteraad is in algemene zin kritisch over de voorgenomen sluiting van Bronovo. Alle partijen vinden dat er een zorgvoorziening in de wijk moet blijven. De SP gaat het verst. “Wij hadden liever een doorstart gezien van het bestaande Bronovo,” zegt fractievoorzitter Hanne Drost. Wij vinden het onacceptabel dat ziekenhuisdirecties en zorgverzekeraars in dit land ziekenhuizen sluiten, terwijl de politiek toekijkt. Weg is weg.” De SP heeft zowel in de raad als in de Tweede Kamer moties ingediend om Bronovo te behouden, maar die werden verworpen.

Ben Droste, een van de initiatiefnemers van Park Bronovo, zegt veel positieve reacties te hebben ontvangen. “Wij gaan verder met het ontwikkelen van ons plan en betrekken belanghebbenden van in en buiten de zorgwereld erbij. Zelf hebben wij nu de opdracht gegeven een architectonisch ontwerp te maken voor Park Bronovo.”

Standaardportret
Bekijk meer van