Buurt fel tegen nieuwe vestiging HML

Het plan van het HML (Haags Montessori Lyceum) om een dependance te vestigen in een kantoorgebouw aan de Neuhuyskade in het Benoordenhout leidt tot grote consternatie onder omwonenden.

Door

Het HML wil zijn MAVO-afdeling van vierhonderd leerlingen voor een periode van een aantal jaren onderbrengen in het voormalige kantoor van de Raad voor de Kinderbescherming. De hoofdvestiging van de school aan de Nassau Bredastraat, niet ver van de Koningskade, is te klein geworden. Voor het hoofdgebouw is een uitbreidingsplan in de maak. De schooldirectie heeft de buurt in januari ingelicht op een informatieavond.

Volgens de omwonenden (Neuhuyskade, Weissenbruchstraat, Mauvestraat) is het gebouw Neuhuyskade 40 te klein en is er te weinig ruimte omheen. “De locatie is totaal ongeschikt voor het realiseren van een school,” zegt Lex van Dam, bewoner van de Mauvestraat. Samen met anderen zette hij een petitie op tegen de HML-plannen die intussen door bewoners van 108 adressen is getekend.

Het HML wil 400 leerlingen en dertig stafleden overhevelen naar de Neuhuyskade. Daartoe zou een aantal ingrepen aan en rond het gebouw moeten worden verricht. Aan de straatzijde zijn negen parkeerplaatsen geprojecteerd, waarvoor bomen zouden moeten wijken. Aan de achterzijde komen drie parkeerplaatsen en een fietsenstalling met erboven een schoolplein.

Belangen van het HML

De bouwkundige ingrepen en de te verwachten drukte vormen ‘een ernstige inbreuk op de belangen van de (direct) omwonenden’, aldus de tekst van de petitie. Het verhoogde schoolplein, dat grenst aan tuinen, wordt ‘een onaanvaardbare inbreuk op de privacy’ genoemd. Er wordt ook op gewezen dat er in dit deel van het Benoordenhout al drie bassisscholen liggen en het Maerlant Lyceum. ‘De buurt heeft al veel te lijden van parkeerproblemen en een haperende doorstroming van het verkeer door het afzetten voor de school van scholieren van de basisscholen.’

 

Er komen daar straks meer dan vierhonderd leerlingen en leraren. Dat gaat natuurlijk nooit passen.
Monique van der Bijl (raadslid VVD)

 

De VVD-fractie in de gemeenteraad zegt zich ‘ernstige zorgen’ te maken over de plannen. “In het kantoorgebouw werken nu nog geen tweehonderd mensen,” zegt raadslid Monique van der Bijl. “En straks komen daar dus meer dan vierhonderd leerlingen en leraren. Dat gaat natuurlijk nooit passen, zonder dat dat gevaarlijke verkeerssituaties op gaat leveren en overlast voor de wijk. Ik kan me bijna niet voorstellen dat dit in het bestemmingsplan past.” De VVD heeft begrip voor de belangen van het HML, maar stelt dat de voorgestelde oplossing niet past op deze plek aan de Neuhuyskade. Van der Bijl heeft schriftelijke vragen opgesteld voor het college van B en W.

In een reactie bevestigt HML-rector Henriëtte Bouvé dat de school vanaf september 2019 een kantoorgebouw aan de Neuhuyskade in gebruik wil nemen. “De buurtbewoners hebben inderdaad een aantal bewaarpunten ingebracht. Wij proberen die in de uitwerking van de plannen dus zoveel mogelijk weg te nemen. En op het moment dat de plannen verder zijn uitgekristalliseerd zullen we die opnieuw aan de buurt voorleggen.”

Standaardportret
Bekijk meer van