Schoolstrijd in Duinoord

Binnen en buiten de Galvanischool en de Annie M.G. Schmidtschool groeit de ergernis.

Door

Door Herman Rosenberg

Geen kinderstemmen in of rond de school aan de Galvanistraat. Leerlingen en personeel zijn tijdelijk verhuisd. Het oude gebouw is in afwachting van renovatie en uitbreiding. Dit zeer tegen de zin van omwonenden, die nog steeds verwikkeld zijn in een bezwaarprocedure bij de gemeente tegen de verlening van de omgevingsvergunning (bouwvergunning). “De maat is volledig zoek,” zegt Agnes Gomis, die tegenover de school woont en mede spreekt namens 125 andere bewoners . “De school ligt ingeklemd tussen de smalle Galvanistraat en de Snelliusstraat. Het was al druk met verkeer van halen en brengen. Dat wordt straks nog erger.” 

De omwonenden stellen ook dat er allerlei procedurele fouten zijn gemaakt en onderzoeken naar parkeerdruk en geluidsoverlast niet deugen. Ook het ChristenUnie-raadslid Pieter Grinwis was vorig jaar zeer kritisch over het proces. Hij suggereerde in schriftelijke vragen dat het college van B en W de omgevingsvergunning moest intrekken. Maar het stadsbestuur wees in november de kritiek af en sprak ondanks alles van een ‘zorgvuldige voorbereiding ook met de buurtbewoners’. De kans dat B en W de vergunning alsnog intrekken, is minimaal en daarom bereiden de bewoners zich voor op een gang naar de rechter. In dat geval volgt er een schorsing van de omgevingsvergunning en kan de nieuwbouw voorlopig niet beginnen.  

De Galavanischool is de afgelopen tien jaar gegroeid van 275 naar ruim 400 leerlingen. Na afronding van de nieuwbouw is er zelfs ruimte voor 500 leerlingen. De bezwaarmakers willen niet tornen aan de vrije schoolkeuze, maar stellen ook een principiële zaak aan de orde. Ze vinden dat De Haagse Scholen – het overkoepelende bestuur van het openbaar onderwijs – een ander beleid zou moeten voeren. Gomis: “De polulaire ‘witte’ Galavanischool trekt leerlingen uit andere wijken weg. Daardoor komen scholen in bijvoorbeeld Regentes-Valkenbos in de problemen. De Haagse Scholen en de gemeente kunnen beter geld steken in het versterken van zwakkere scholen dan in steeds meer stenen voor de sterkere. Nu wordt de tweedeling in de stad alleen maar groter.”

‘Expansiepolitiek’

Rob van Putten, voormalig PvdA-raadslid en bewoner van Duinoord, is het hier volledig mee eens. “De expansiepolitiek van De Haagse Scholen gaat ten koste van bijvoorbeeld de Klimopschool (Cartesiusstraat en Réaumurstraat, red.). Er is in Duinoord een slag om de leerling gaande die uit de hand aan het lopen is,” stelt hij vast.  

Van Putten is zelf als ouder en ex-lid van de medezeggenschapsraad betrokken bij een andere groeier in Duinoord, de Annie M.G. Schmidtschool. Daar ligt ook een plan voor nieuwbouw, voor de locatie Jacob de Graefflaan (nu: 289 leerlingen), maar dat is vooralsnog te duur. Bovendien is er binnen de school een conflict over ontstaan. Een groep van 23 verontruste ouders heeft zich daarom deze week in een brief tot de gemeenteraad gewend. De bouwplannen liggen stil, maar de school groeit intussen maar door, constateren zij, waardoor er steeds meer noodlokalen worden bijgeplaatst, met alle gevolgen voor het ‘schoolklimaat’. Volgens deze ouders is er een te duur en daardoor onhaalbaar nieuwbouwplan gemaakt en is een plan voor renovatie en bescheiden nieuwbouw ‘te snel terzijde geschoven’.

Ook hier klinkt flinke kritiek op het bredere beleid van De Haagse Scholen. ‘De groeipolitiek voor Galvani en AMG Schmidt veroorzaakt leegloop van andere openbare scholen; wij verwachten dat een van de twee Klimopscholen in Valkenbos binnenkort zal moeten sluiten,’ aldus de ouders in een nog uit te spreken inspraaktekst voor de gemeenteraad.

‘Niet te groot’

Het bestuur van De Haagse Scholen houdt vast aan zijn voornemens. Via de mail laat het weten dat de scholen ‘niet te groot worden’. ‘Er zijn binnen Den Haag en ook elders veel scholen met vergelijkbare of een zelfs (veel) grotere omvang. Daar gaat het gewoon goed met de buurt.’ Het zou ook niet primair gaan om het accommoderen van groei van de scholen, maar om ruimte scheppen voor ‘de leerlingen die er al zitten’. Maar tegelijk stelt het bestuur dat de uitbreidingen nodig zijn in verband met de ‘grote wachtlijsten’ en dat het ‘vanuit onze identiteit en de wet de opdracht (heeft) om onze scholen zoveel mogelijk toegankelijk te maken’. Verder zouden de scholen niet financieel gezond kunnen blijven in een kleinere omvang.

De betrokken gemeenteraadscommissies spreken donderdag 8 februari zowel over de schoolstrijd in Duinoord als over huisvesting van scholen in het stadsdeel Segbroek in bredere zin.       

Drukte aan het einde van een schooldag bij de Annie M.G. Schmidtschool aan de Jacob de Graefflaan. | Foto: Robert van Stuijvenberg 

Wilt u meer lezen? Neem dan een abonnement op DHC.

Standaardportret
Bekijk meer van