Raad grijpt in: nader overleg Valkenboskerk en Galvanischool

Ook een scherp debat in Haagse gemeenteraad over OCC en geluidsnormen.

Door en

De kans dat het gebouw van de Valkenboskerk blijft bestaan is groter geworden, na ingrijpen van de gemeenteraad. Met de nieuwbouw voor de Galvanischool wordt niet begonnen voordat er onderzoeken zijn gedaan en de bezwaren zijn beoordeeld. Ook het daklozenbeleid en de geluidsnormen in de horeca kwamen aan de orde.

De Haagse gemeenteraad werkte donderdagavond en -nacht in een marathonzitting van 10,5 uur – de laatste vergadering voor de verkiezingen van 21 maart – een groot aantal onderwerpen af. Wat opviel was de zeer kritische houding van de raad ten opzichte van tal van voorstellen van het college van B en W en het grote aantal moties (aansporingen) dat tegen de zin van het college werd aangenomen.

Valkenboskerk

Hoewel wethouder Joris Wijsmuller had voorgesteld in te stemmen met behoud van de Bethelkerk (Mozartlaan) en sloop van de Valkenboskerk (Loosduinsekade), brak de raad een lans voor het behoud van ook dat voormalige bedehuis. Een motie van CDA om ‘opnieuw met de Protestantse Gemeente ’s-Gravenhage (PGG) om de tafel te gaan’ haalde een ruime meerderheid. De bedoeling is dat alsnog wordt gekeken of een voorstel van de buurt en ontwikkelaar Steenvlinder haalbaar is.

Dat gaat uit van een verbouwing van de kerk tot ‘kluswoningen’. In principe kan de raad niet bepalen aan wie de PGG de kerk moet verkopen, maar hij kan wel via het bestemmingsplan vastleggen wat er wel niet op de vrijkomende plek mag komen. Op die manier kan de raad het plan van ontwikkelaar Bébouw Midreth blokkeren voor de bouw van een woonflat na sloop van de kerk. De PGG heeft de kerk in principe al aan deze partij verkocht.

Galvanischool

Ook in een ander lastig dossier greep de gemeenteraad in. Zoals eerder door Den Haag Centraal is gemeld bestaat er in de Galvanistraat en Snelliusstraat in Duinoord grote weerstand tegen de nieuwbouw en uitbreiding van de Galvanischool. De raad nam een motie aan van de ChristenUnie om niet te beginnen met de nieuwbouw voordat onderzoeken zijn uitgevoerd naar de gevolgen van een grotere school voor de verkeersdrukte, het parkeren en geluidsoverlast in de buurt.

Het schoolbestuur De Haagse Scholen had al aangegeven dat er niets zal worden gedaan zo lang de bezwaarprocedure bij de gemeente nog loopt. De buurt heeft laten weten dat, als de bezwaren niet worden gehonoreerd, hoogstwaarschijnlijk een gang naar de bestuursrechter zal volgen. Het voorstel van de Haagse Stadspartij om de eveneens omstreden nieuwbouw voor de Annie M.G. Schmidtschool op de grens van Duinoord en Zorgvliet in te ruilen voor een renovatieplan, haalde het niet. Wethouder Saskia Bruines (D66, onderwijs) gaf aan dat uit onderzoeken blijkt dat nieuwbouw de voorkeur verdient boven renovatie.

Daklozenbeleid

Wethouder Karsten Klein (CDA, zorg) had een hele klus aan de stapel moties en amendementen die werden ingediend over het daklozenbeleid. En het beleid ging inderdaad op de schop.

De Haagse rekenkamer bracht een paar weken geleden een zeer kritisch rapport uit over de gang van zaken in Den Haag. De opvang is zwaar onder de maat, concluderen de onderzoekers. De teneur in de raad was duidelijk: als u het niet doet, doen we het zelf. Meerdere moties die de wethouder ontraadde, werden toch aangenomen. Zo gaat op aangeven van GroenLinks de winteropvang tijdens het seizoen permanent open – of het nu vriest of niet – en wordt het mogelijk om daklozen geen eigen bijdrage te vragen.

Klein had al voor de raad toezeggingen gedaan, zoals het sluiten van de opvang aan de Zilverstraat en daar kleinschalige opvang voor in de plaats te openen. Hij beloofde nog voor de zomer met een integraal plan te komen. In de wandelgangen van het stadhuis heerste een euforische stemming bij de toehoorders van onder meer de Kessler Stichting en het Straatpastoraat. “Er gaat eindelijk iets gebeuren!”

Geluidsnormen

“Straks moet Harrie Jekkers zijn lofzang op de stad herschrijven: O O Den Haag, dooie stad achter de duinen!” Meerdere insprekers – onder wie één met gitaar – maakten donderdagavond duidelijk dat Den Haag wel wat bruisender mag. Ruimere geluidsnormen, zodat er livemuziek kan worden geprogrammeerd in de café’s en minder stringent optreden bij overtredingen. Dat was de wens.

Even vurig ging het er aan toe aan de andere kant: bewoners die beroofd worden van hun nachtrust en gek worden van het gebakkelei met de horecaondernemers. “Ik wil een leuke stad, maar ik wil ook kunnen slapen!”

Het stadsbestuur heeft de horecaondernemers eerder al ruimte gegeven binnen de geluidsnormen. Volgens wethouder Tom de Bruin (D66, milieu) een heel afgewogen beleid, daarom wilde hij eigenlijk geen van de ingediende moties of amendementen omarmen. Toch kwamen er aanpassingen.

Partijen als CU/SGP, de Islam Democraten en het CDA kregen voor elkaar dat er een GGD-onderzoek komt naar de gevolgen voor de volksgezondheid als de geluidsnormen worden verhoogd. D66’er Daniël Scheper kon blij zijn: zijn motie om in nog eens drie straten te gaan experimenteren met horeca die 24 uur open mag zijn haalde het. Het gaat om de Korte en de Lange Houtstraat en de Bagijnestraat. Maar aangezien hij eenzelfde motie twee jaar geleden ook al indiende, is het nog maar de vraag of die nu wel wordt uitgevoerd.

Uiteindelijk werd het voorstel van het stadsbestuur aangenomen om het aantal dagen waarop er feest mag worden gevierd uit te breiden. Jaarlijks wordt dat nu toegestaan op twaalf dagen. Zes daarvan worden aangewezen door de gemeente, zes door individuele ondernemers.

Cultuurgebouw

In de kleine uurtjes kwam het nog tot een scherp debatje over het cultuurgebouw OCC. Scheidend raadslid Aisha Akhiat (SP) diende een motie van afkeuring in tegen wethouder Joris Wijsmuller (HSP, cultuur) wegens het door hem ‘stelselmatig achterhouden van informatie’.

Het ging in het bijzonder over de vraag wat er nu precies in december is voorgevallen. Toen bouwer Cadanz plotseling het werk stillegde. Wijsmuller heeft de raad daar volgens Akhiat onvoldoende over geïnformeerd. In het debat wees burgemeester Pauline Krikke het raadslid terecht toen het dreigde uit de vertrouwelijke stukken te citeren. “Het is niet aan u uit te maken wat vertrouwelijk is en wat niet,” aldus Krikke scherp.

Toen ook Christine Teunissen (Partij voor de Dieren) om informatie vroeg, kreeg zij hulp van Joeri Oudshoorn (HSP). Hij betoogde dat de wethouder verplicht is informatie te geven als een raadslid daar om vraagt. Daarop volgde om 2.45 uur ’s nachts een schorsing, waarin het college de Gemeentewet erbij pakte. Daarna zag Krikke zich genoodzaakt toe te zeggen dat de raad binnen 24 uur alle informatie over de decembercrisis zou krijgen. De motie van afkeuring van de SP werd met een ruime meerderheid verworpen.

| Foto: PR

Wilt u meer lezen over de Haagse gemeentepolitiek? Neem dan een abonnement op DHC.

Standaardportret
Bekijk meer van