Huisarts Emilie Bolsius: We worden ‘strontziek’ van alle protocollen in de zorg

Een landelijke verzekeringsmaatschappij gebruikt nu opnieuw de paarse krokodil in een commercial om aan te geven hoe regels en protocollen de overhand krijgen in de zorg. Dat is in de gemeente Den Haag niet anders, weet huisarts en DHC-columniste Emilie Bolsius uit ervaring.

Door

Verzekeringsmaatschappij OHRA gebruikt nu opnieuw de paarse krokodil in een commercial om aan te geven hoe regels en protocollen de overhand krijgen. Het is het symbool voor bureaucratie.

In Friesland werd op 11 februari bij een overleg tussen huisartsen en de minister demonstratief een paarse krokodil op tafel gelegd. Er werd gepraat over de jeugdhulpverlening en hoe je verstrikt raakt in het woud van formulieren. Het levert minder zorg op en ook nog een heleboel ergernissen.

Paarse krokodil waardig

Over jeugdhulpverlening gesproken en over verwijzingen, daar weten ze in de gemeente Den Haag ook van.

Blijkbaar is er binnen Parnassia weer het een en ander veranderd in bestuurlijke en daardoor juridische structuur, waardoor De Jutters nu geen De Jutters meer is, maar Youz. Volgens de site van Parnassia verandert niets. Wij hebben echter nieuwe verwijzingen moeten maken voor kinderen die al bij De Jutters in behandeling waren. Begrijpt u het nog? Een paarse krokodil waardig! We worden er op z’n Haags gezegd ‘strontziek’ van.

 

Ik dacht dat ik opgeleid was om mensen te begeleiden bij ziekte en onwel bevinden.
Emilie Bolsius

 

Er is een groep huisartsen die zich inzet voor minder regels in de zorg. Ze doen hun best, hebben al veel bereikt, maar zorgverzekeringen weten steeds weer nieuwe regels te verzinnen. Zo heeft CZ bedacht dat wij huisartsen niet meer kunnen bepalen of mensen die bij hen verzekerd zijn, in aanmerking komen voor dieetvoeding. Dat kunnen alleen nog diëtisten en specialisten. Raar maar waar. De enige van de zorgverleners die mag voorschrijven en die inzicht heeft in het leef- en eetpatroon van patiënten is de huisarts. Zeker van mensen die een chronisch dan wel terminaal ziekteproces doormaken.

Het gevolg van deze maatregel is ook dat we ons moeten bezighouden met wie bij welke zorgverzekeraar is verzekerd en welke regels daar gelden. Ik dacht dat ik opgeleid was om mensen te begeleiden bij ziekte en onwel bevinden.

Paarsekrokodilstempel

Een collega uit Zwolle zet een stempel met een paarse krokodil op alle papieren die hij overbodig vindt. Zijn actie krijgt veel waardering en veel huisartsen willen ook een paarsekrokodilstempel.

Het schijnt dat zorgverzekeraar Zilveren Kruis deze stempel nu uitdeelt aan huisartsen in hun preferentiegebied. Iedere regio heeft zijn eigen preferente zorgverzekeraar. In de regio Den Haag is dat CZ. Dat betekent dat een aantal bestuursleden uit onze regio ieder jaar met CZ onderhandelt over vergoedingen. Hoera, de marktwerking van de zorg. Zo krijgen huisartsen in Friesland bijvoorbeeld voor de begeleiding van een suikerpatiënt 100 euro en wij 75, maar voor het plaatsen van een spiraaltje krijgen zij 50 euro en wij 60. Deze bedragen kloppen niet; ze zijn om aan te geven dat er een verschil in zit. Een nieuwe heup in Friesland is misschien wel goedkoper dan in Brabant.

Een van mijn collega’s is altijd fanatiek als het over overbodige regels en protocollen gaat en wil nu ook een stempel. Helaas kon ik er op internet geen vinden. Wel de paarse krokodil die ze in Friesland hadden bij het overleg met de minister. Ik heb hem nu voor haar besteld. Gaat hij een prominente plek krijgen in onze praktijk. Ik ben benieuwd!

Deze column wordt u gratis aangeboden. Wilt u meer opinie lezen? Neem dan een abonnement op DHC.

Standaardportret
Bekijk meer van