Gemeente trekt 2,3 miljoen uit voor actieplan tegen eenzaamheid

Ruim 200.000 Hagenaars voelen zich in meer of mindere mate eenzaam. Om het tij te keren, lanceert wethouder Kavita Parbhudayal (VVD, zorg) een actieplan tegen eenzaamheid.

Door

De gemeente trekt 2,3 miljoen euro uit voor de aanpak van eenzaamheid. In de afgelopen tien jaar is het aandeel Hagenaars dat zich matig tot ernstig eenzaam voelt, aanzienlijk toegenomen, becijfert de gemeente.

Aan een gebrek aan inzet kan het niet liggen. Den Haag telt liefst negenhonderd initiatieven om eenzaamheid onder inwoners tegen te gaan, van koffie-uurtjes tot buddy’s. Nóg zo’n project gaat het probleem niet oplossen, aldus Parbhudayal. ‘Met dit actieplan intensiveren we de bestaande activiteiten en mobiliseren we iedereen in Den Haag om op wijkniveau, in de eigen omgeving, het verschil te maken,’ schrijft ze aan de raad.

 

Jongeren hebben een andere aanpak nodig dan ouderen
Kavita Parbhudayal, wethouder

 

Eenzaamheid is een stadsbreed probleem, maar per wijk zijn de verschillen groot. Vooral in minderbedeelde buurten, zoals Moerwijk, Transvaal en de Schilderswijk, geven veel inwoners aan dat ze zich op enigerlei wijze eenzaam voelen, blijkt uit een enquête.

Verschillende aanpak

Verschillende wijken en verschillende personen vragen om verschillende aanpak, aldus de wethouder. ‘Uit onze analyse is naar voren gekomen dat eenzaamheid in Den Haag in alle lagen van de bevolking en in alle leeftijdscategorieën speelt,’ stelt ze in een persbericht. ‘Dit betekent dat je je beleid daarop moet aanpassen. Jongeren hebben een andere aanpak nodig dan ouderen.’ De gemeente heeft 21 profielen van eenzame Hagenaars opgesteld, die elk een eigen plan van aanpak krijgen.

Parbhudayals actieplan steunt op drie pijlers. Ze wil eenzaamheid per wijk beter in kaart brengen, wil Hagenaars attent maken op het probleem via een bewustwordingscampagne en gaat de ‘integrale aanpak’ – een toverwoord in gemeenteland – van eenzaamheid verder uitbouwen. De gemeente wil vrijwilligers, verenigingen, ondernemers en scholen aan elkaar koppelen om samen Hagenaars uit hun sociaal isolement te helpen.

‘We zetten in ons beleid stevig in op preventie en vroegtijdig signaleren,’ aldus de wethouder in het persbericht. ‘Als we niets doen tegen eenzaamheid kan dat op termijn gevolgen hebben voor de gezondheid.’

Standaardportret
Bekijk meer van