Economie in de lift, maar nog veel te doen

‘Den Haag komt van ver, we hebben zware jaren achter de rug.’

Door

Door Mieke van Dixhoorn

De boodschap was daar: de tienduizend banen die het college van B en W in 2014 beloofde, zijn er ruimschoots gekomen. Ook zijn er sinds 2014 ruim 17.000 mensen uit de bijstand gehaald. Zij hebben nu werk of volgen een opleiding. Dus stonden de drie verantwoordelijke wethouders, Rabin Baldewsingh (PvdA, werkgelegenheid), Karsten Klein (CDA, stedelijke economie) en Saskia Bruines (D66, kenniseconomie), trots op het podium in de Caballerofabriek. De bestuurders hebben de smaak te pakken: in de volgende collegeperiode zouden ze zo nog eens een 10.000-banenplan ondertekenen.  

Daarbij zijn wel wat aantekeningen te maken. Allereerst dat er jaarlijks volgens Jongkind in Den Haag 3000 extra banen nodig zijn om alleen al genoeg werk te hebben voor de groeiende bevolking. Maak daar dus op z’n minst een 12.000-banenplan van. Daarbij komt dat Den Haag in vergelijking met de andere grote steden in het land achterblijft. Zowel qua werkgelegenheid als qua groei. Jongkind benadrukte: “De werkloosheid is nog vrij hoog. Er komen sinds 2015 banen bij, maar het is niet genoeg. Den Haag bereikt dit jaar het niveau van voor de crisis, maar in andere steden was dat al eerder zo.”

De grote uitdagingen voor Den Haag de komende jaren zijn volgens de econoom: het creëren van nog meer banen, zorgen dat het aanbod en de vraag naar werk beter op elkaar aansluiten (er is een groot aanbod van hoogopgeleide banen, maar vooral laagopgeleide werkzoekenden) en bedenken hoe de digitalisering van de wereld opgevangen kan worden op de arbeidsmarkt. “Den Haag komt van ver, we hebben zware jaren achter de rug.” Deze aandachtspunten werden door de drie wethouders onderschreven.

Ondernemender

De opdracht voor de hofstad was de afgelopen jaren om een omschakeling te maken van bestuurdersstad naar ondernemerscentrum. Volgens met name wethouder Klein is dat goed gelukt. “Het mag nog ondernemender.” Bijvoorbeeld de toeristische sector groeit. Inmiddels dankt één op de tien Hagenaars hieraan zijn inkomen. De economische groei is vooral te vinden bij bestaande bedrijven in branches als kunst, bouw, horeca en juridische dienstverlening, schrijft de gemeente. Tekenend is dat ondanks het benadrukken van andere sectoren de overheid nog steeds het snelst groeit en verantwoordelijk is voor 500 van de extra banen in het afgelopen jaar. “De wissel is omgezet,” zei Klein.

De CDA’er en Bruines (D66) benadrukten beiden dat Den Haag de komende jaren haar internationale profiel moet uitbouwen. Klein wil ook onconventioneel kunnen zijn in maatregelen tegen jeugdwerkloosheid. En hij wees erop dat de gemeenteraad minder dwars moet liggen bij projecten die banen opleveren, zoals de bouw van Legoland. Bruines ziet vooral ook kansen in regionale samenwerking.

PvdA-wethouder Baldewsingh wees erop dat er veel aandacht moet blijven voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Hij creëerde met die mensen in gedachten vorig jaar gesubsidieerde STiP-banen. “Dat hebben we toch maar gedurfd.” Dat er van de beloofde 1600 garantiebanen nog maar 800 zijn ingevuld, was volgens hem te wijten aan het rijk, dat niet wil meewerken.

De werkloosheid in Den Haag bereikt dit jaar het niveau van vóór de economische crisis. | Foto: DHC/Sebastiaan Boot

Dit artikel wordt u gratis aangeboden. Wilt u meer lezen? Neem dan een abonnement op DHC.

Pasfoto Mieke
Bekijk meer van