Westland houdt moskee aan het lijntje bij verkoop pand

De verkoop was nagenoeg rond, toch weigert de gemeente Westland een verenigingspand te verkopen aan een islamitische vereniging. De Westlandse gemeenteraad houdt dinsdagavond een extra zitting. “Het klopt van geen kanten.”

Door

De voormalige jeugdsoos De Eendenburcht valt nog net niet uit elkaar, maar de moskee van Wateringen heeft er grootse plannen mee. Op de plek van het verenigingsgebouw wil het Islamitisch Cultureel Centrum Wateringen (ICCW) een modern onderkomen bouwen voor zijn gebedshuis. Bijna zeven jaar lang sprak het moskeebestuur met de gemeente Westland over de aankoop van De Eendenburcht. Burgemeester, wethouders, ze deden allemaal de toezegging dat de stichting het pand mocht kopen. Ambtelijk was alles in kannen en kruiken. Tot vorig jaar een onverwachte boodschap kwam: sorry, het pand gaat in de openbare verkoop.

Sinds het AD eind januari over de affaire publiceerde, is het bal in de Westlandse politiek. Raadsleden spreken schande van de gang van zaken. Een speciale raadsvergadering is dinsdagavond ingelast. Maar het Westlandse college van B en W buigt niet. Integendeel, kort na de publicatie verscheen De Eendenburcht op Funda, te koop voor 250.000 euro.

Onbestaanbaar, reageerden raadsleden. Vorige week eiste een grote meerderheid dat de gemeente de verkoop stillegt totdat de zaak is beslecht. Dat weigerde wethouder Leen Snijders (ChristenUnie, vastgoed). “Beschamend,” vindt D66-fractievoorzitter Benjamin Hofland. “Zo stevenen we af op ramkoers.” Ook Peter Duijsens, fractievoorzitter van Westland Verstandig, is hoogst verbaasd. “Het pand staat er al zeven jaar zo bij. Een paar dagen langer maakt echt niet uit. Het klopt van geen kanten.” Deze week heeft de gemeente het pand alsnog van Funda gehaald.

Beloften

Ruim zeven jaar geleden raken het ICCW en de gemeente in gesprek over De Eendenburcht. De moskee mag het pand huren met optie tot koop, is het idee. Al in 2016 belooft een wethouder te komen met een concept-koopovereenkomst, blijkt uit tientallen mails en verslagen die via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) zijn vrijgegeven. Na jaren oponthoud beloven de burgemeester en twee wethouders dat de gemeente ‘exclusief’ gaat onderhandelen met de islamitische vereniging. Andere gegadigden krijgen dit ook te horen als zij informeren naar het pand. In februari 2021 ligt er eindelijk een concept-koopcontract.

 

De gemeente zou de vereniging haar nederige excuses moeten aanbieden
Benjamin Hofland, fractievoorzitter D66

 

Dan slaat de stemming om. ‘Ik heb het gevoel dat we iets te hard van stapel lopen,’ mailt LPF-wethouder Ben van der Stee, die bij meerdere gesprekken met het moskeebestuur aanwezig was, aan zijn collega’s. Hij bestempelt de verkoop als een ‘politiek zeer gevoelig dossier’, dat moet worden afgestemd binnen de coalitie. De ambtenarij wuift zijn bezwaren weg. Veel vastgoedtransacties gaan onderhands, toezeggingen zijn reeds gedaan en er ligt een mandaat. ‘Het is aan de kopende partij niet goed uit te leggen waarom de laatste stap nu niet gezet wordt,’ reageert een hoge ambtenaar.

Het mag niet baten. Afgelopen zomer krijgt het moskeebestuur te horen dat de Eendenburcht toch openbaar wordt verkocht. Het college beroept zich op een nota die dat verplicht. Het beleidsstuk zou een halfjaar eerder zijn vastgesteld, al bevroedt menig raadslid dat de hele nota niet bestaat. Het bevindt zich in ieder geval niet in het Wob-dossier.

Notaris

‘Wij voelen ons flink belazerd,’ reageert ICCW-voorzitter Hicham el Ikaoui schriftelijk. De koopovereenkomst behoefde alleen nog wat ‘puntjes op i’, zegt hij. ‘Er werd door de gemeente Westland al naar een notaris gezocht.’ Bij de achterban is het vertrouwen in de gemeente ‘helemaal weg’. In een reactie op het AD-stuk schermt het college met een recente uitspraak van de Hoge Raad. Het zogeheten Didam-arrest bepaalt dat overheden vastgoed niet zomaar onderhands mogen verkopen. Alleen dateert die uitspraak van december, toen de onderhandelingen met de moskeevereniging al lang waren afgebroken.

 

Wij hopen dat het college nu eindelijk bij zinnen komt en zich gaat houden aan de afspraken met ons
Hicham el Ikaoui, voorzitter ICCW

 

Wat speelt hier? “Dat weet alleen het college,” zegt D66-raadslid Hofland. “De LPF heeft er een coalitiekwestie van gemaakt, terwijl ambtenaren hebben aangegeven dat het verkoopproces redelijk standaard was.” En dat terwijl LPF-wethouder Van der Stee ‘tot over zijn oren’ in de zaak zit, stelt raadslid Duijsens. “Ik vermoed dat hij tot de orde is geroepen door de LPF-fractie.”

Biljartclub

Het gemeentebestuur verwerpt elke suggestie van discriminatie, maar heeft door een andere affaire de schijn tegen. Al tijden blokkeert de gemeente de komst van een islamitische basisschool in Naaldwijk, hoewel scholengemeenschap Yunus Emre aan alle eisen voldoet. De minister van Onderwijs intervenieerde al en twee weken geleden greep ook de provincie in.

“De gemeente zou de vereniging haar nederige excuses moeten aanbieden en het gesprek weer moeten aangaan,” vindt D66-raadslid Hofland. Dat er ook andere gegadigden zijn, zoals de lokale biljartclub, doet er volgens hem in dezen niet toe. Moskeevoorzitter El Ikaoui: “Wij hopen dat het college nu eindelijk bij zinnen komt en zich gaat houden aan de afspraken met ons.”

Onze redactie biedt u dit artikel uit de Den Haag Centraal van donderdag 10 februari 2022 gratis aan. Wilt u meer lezen over Haagse politiek, achtergronden en cultuur? Neem een (proef)abonnement op de onafhankelijke weekkrant Den Haag Centraal. Of koop de krant bij één van onze verkooppunten

Standaardportret
Bekijk meer van