Veel meer bomen weg voor groter Madurodam

De uitbreiding van Madurodam vereist de kap van 273 bomen, ongeveer twee keer zoveel als eerder is bekendgemaakt. Volgens de Bomenstichting en anderen moet er dan ook meer compensatie komen.

Door

Uit de aanvraag voor de kapvergunning blijkt dat Madurodam 273 bomen wil laten kappen in het ‘uitbreidingsgebied’, de strook van de Scheveningse Bosjes die bij de attractie zal worden gevoegd. Dat is opvallend, omdat tot voor kort in de stukken sprake was van 130 bomen. Oud-wethouder en kritisch volger van de uitbreiding, Jack Verduyn Lunel, is er niet gelukkig mee. “Ik vind dat de gemeente nu opnieuw moet kijken naar de afgesproken compensatie op andere plekken.”

De verklaring voor de verdubbeling van het aantal te kappen bomen is dat de eerdere inventarisatie stamt uit 2017. In de sindsdien verstreken vijf jaar zijn veel ‘zaailingen’ van toen uitgegroeid tot bomen met een stamomtrek van ten minste 30 centimeter. “Een deel is nu ook vergunningplichtig geworden en daardoor is het aantal bomen waarvoor een kapvergunning aangevraagd moet worden hoger geworden,” zegt een woordvoerder van wethouder Anne Mulder (VVD, Scheveningen). Madurodam bevestigt dat.

Clara Visser van de Bomenstichting Den Haag zegt ‘onaangenaam verrast’ te zijn door de toename van het aantal te kappen bomen. “Ik vind het niet geloofwaardig dat er in vijf jaar zoveel bomen zijn bijgekomen die minimaal dertig centimeter in omtrek zijn. Dus dat wil ik nog weleens precies in kaart gebracht zien.”

Aanplant

Volgens de gemeente gaat het bij de nieuwe aanplant niet zozeer om aantallen, maar om het terugkeren van een vergelijkbaar ‘bosareaal’. Er verdwijnt 0,6 hectare en er komt 0,86 voor terug, door bomen te planten op het talud van het Hubertusviaduct langs de Koninginnegracht. ‘Er wordt zo voldoende kwalitatief en kwantitatief gecompenseerd,’ staat in het bestemmingsplan dat eerder dit jaar onherroepelijk is geworden. Ook een aantal aan te leggen ‘groene daken’ in de miniatuurstad wordt als compensatie meegerekend.

Op het talud zou echt bos moeten ontstaan. Maar Verduyn Lunel betwijfelt of dat gaat lukken. “Slechts een derde deel van dat gebied wordt bos of ‘houtopstand’. De rest blijft gewoon wat het is: een weide met bomen of met wat meer bomen. Dat zoiets als compensatie geldt, is sowieso belachelijk.

 

Wat de gemeente voorstelt, is bos compenseren met bosjes.
Clara Visser (Bomenstichting Den Haag)

 

Ook volgens Visser van de Bomenstichting moet het compensatieplan op de helling. “Wat de gemeente voorstelt, is bos compenseren met bosjes. Dat kan niet. De provincie Zuid-Holland zal dit nog moeten beoordelen. Maar wij gaan hier ook zeker werk van maken.” Ook Verduyn Lunel wil bezwaar maken, maar dat kan pas nadat de kapvergunningen zijn verleend. Vooruitlopend daarop heeft hij alvast een ‘commentaar’ opgesteld.

Verduyn Lunel en Visser wijzen er verder op dat Madurodam op eigen terrein ook nog 43 bomen wil verwijderen. “Hiervoor is ook een vergunning aangevraagd en is een aparte compensatie van bomen voorgesteld,” zegt de woordvoerder van Mulder. Directeur Sander Gielen van Madurodam stelt dat ‘het aantal het aantal te compenseren bomen inderdaad omhoog is gegaan en dit is zo meegenomen in de aanvraag’.

Nieuwe attracties Madurodam

Madurodam werkt al jaren aan een uitbreidingsplan. Door forse tegenstand van omwonenden en natuurorganisaties is dat plan eerder al ingekrompen tot de toevoeging van een beperkte strook van de Scheveningse Bosjes. De nieuwe ruimte wordt vooral gebruikt voor nieuwe, overdekte attracties zoals die de laatste tien jaar al zijn toegevoegd (onder andere Hof van Nederland en De Waterwolf). De uitbreiding zou in 2030 voltooid moeten zijn.

Gielen wijst erop dat er een ‘onherroepelijk bestemmingsplan voor de uitbreiding’ ligt. “Na het verkrijgen van de omgevingsvergunningen worden de voorbereidende werkzaamheden afgerond en gaan we een concrete startdatum vaststellen. We verwachten dat we volgend jaar kunnen beginnen met de werkzaamheden.” De gemeente heeft de aanvragen voor de kapvergunningen nog in behandeling.

Onze redactie biedt dit verhaal uit de Den Haag Centraal (DHC) van donderdag 27 oktober gratis aan. Wilt u meer Haags nieuws lezen? Koop dan de papieren editie van de krant Den Haag Centraal. Klik hier voor alle verkooppunten. U kunt ook een (proef)abonnement nemen. U ontvangt DHC 10 weken voor slechts 10 euro.

Standaardportret
Bekijk meer van