TNO: Turfmarkttorens onveiliger dan gedacht

Code Rood voor de Turfmarkttorens. TNO constateert dat de bouwkundige tekortkomingen van de twee 140 meter hoge ministeries groter zijn dan uit een eerder onderzoek bleek. Ambtenaren en gemeenteraadsleden zijn bezorgd.

Door

De bouwkundige tekortkomingen van de twee hoge ministerietorens aan de Turfmarkt zijn ernstiger dan tot nu toe werd aangenomen. Nog meer delen van verdiepingen moeten tijdelijk dicht. Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad maakt zich zorgen over de veiligheid van de ambtenaren.

Uit een recent rapport dat TNO heeft gemaakt voor het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) blijkt dat er aanvullende veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Op dit moment zijn verspreid over de twee torens van Binnenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid, en de laagbouw er tussenin, 24 plekken ‘buiten gebruik gesteld’, waaronder het fraai ogende dakterras. TNO adviseert nog eens veertien delen van hoger gelegen verdiepingen te ontruimen. Deze worden ingedeeld in de categorie ‘rood’. Dat wil zeggen: ‘urgent maatregelen treffen; belasting aanpassen; constructie versterken’. De TNO-onderzoekers concluderen dat in een eerder onderzoek ‘de omvang van de gebieden waar positieve momenten kunnen optreden is (…) onderschat’. ‘Positief’ betekent hier, net als in het medisch taalgebruik, dat er problemen zijn.

BAM

Tijdens de bouw: bollen met lucht in plaats van massief beton.

De gebreken doen zich voor omdat de bouwer gebruik heeft gemaakt van een speciaal soort licht geconstrueerde betonnen vloerdelen. Dat zogeheten ‘bubble deck’-systeem leek een vondst, maar bleek een recept voor problemen. In mei 2017 stortte bij vliegveld Eindhoven een nog niet voltooide parkeergarage in, waar deze vloeren waren toegepast. De problemen doen zich vooral voor bij naden en aansluitingen van vloerdelen.

Ambtenaren

De bouwkundige problemen hebben ingrijpende gevolgen voor de ambtenaren. Die mogen op sommige plekken niet meer komen; op andere is er een ‘samenscholingsverbod’. Ook lopen er vier keer per dag inspecteurs door de gebouwen om te controleren of iedereen zich aan de beperkende maatregelen houdt. Die situatie veroorzaakt onzekerheid, blijkt uit vragen en opmerkingen die het ‘Samenwerkingsverband Medezeggenschap’ van Justitie en Veiligheid aan TNO heeft voorgelegd. ‘Acht bureaus is veilig, maar verplaatsen van de bureaus mag niet, want als er een valt, is dat een risico; acht werkende personen mag, maar als iemand jarig is mogen er geen 20 collega’s komen feliciteren, want dat is een risico.

Een situatie zonder solide marge,’ constateren de ambtenaren. Het gaat hier overigens over delen van de gebouwen die wél kunnen worden gebruikt, maar niet extra mogen worden belast. TNO stelt de ambtenaren gerust door erop te wijzen dat er wel degelijk marges worden gehanteerd en dat er geen acuut gevaar is. TNO stelt verder dat de ‘beheersmaatregelen’ van het RVB ‘adequaat en proportioneel’ zijn, mits de extra maatregelen waartoe het onderzoeksinstituut adviseert ook worden genomen.

Reactie Rijksvastgoedbedrijf

Het RVB bevestigt in een schriftelijke reactie op vragen van deze krant, dat ‘enkele extra ruimten buiten gebruik gesteld’ zijn. ‘Het gebouw op de Turfmarkt is met de huidige maatregelen veilig te gebruiken. Het Rijksvastgoedbedrijf werkt volgens een stappenplan aan de aanpassing en versteviging van de breedplaatvloeren van Turfmarkt 147. Dit stappenplan is gebaseerd op de aanpak van het ministerie van BZK die is opgesteld voor alle gebouwen met de breedplaatvloeren-problematiek. De contraexpertise van TNO laat zien dat het Rijksvastgoedbedrijf dat stappenplan correct uitvoert. Met het oog op de aanpassingen en versteviging zijn er ruimtes momenteel buiten gebruik’.

Zorgen bij Groep de Mos

Fractievoorzitter Arjen Dubbelaar van Hart voor Den Haag/Groep de Mos zegt zich zorgen te maken.  “Als de veiligheid daar niet gewaarborgd kan worden, dan verwacht ik dat de gemeente zich per direct gaat bemoeien met de veiligheid en ook gaat handhaven. Er zijn vierduizend werkplekken in het gebouw, dus ik maak me grote zorgen om dergelijke berichten. De gebouwen zijn van het Rijksvastgoedbedrijf, daar gelden dezelfde regels voor als voor alle andere Haagse vastgoedeigenaren. Ik wil hier zo snel mogelijk opheldering over van ons stadsbestuur.” Hij heeft het college van B en W een reeks vragen voorgelegd. Hij wil ook weten of er nog meer gebouwen zijn met vergelijkbare problemen.

De twee 140 meter hoge torens verrezen tussen 2008 en 2012 op de plek van de afgebroken woonflat ‘De Zwarte Madonna’. Het ontwerp van de Duitse architect Hans Kollhoff werd uitgevoerd door de aannemers BAM en Ballast Nedam. Er werken zo’n vierduizend ambtenaren in het complex.

 

Bekijk hier het TNO-rapport

Standaardportret
Bekijk meer van