Stikstofuitspraak treft mogelijk bouw 20.000 Haagse woningen

Zo’n 146 woningbouwprojecten in Den Haag lopen mogelijk averij op door de stikstofuitspraak van de Raad van State. Met deze projecten zijn 20.000 woningen gemoeid.

Door

‘Op dit moment is nog onduidelijk in welke mate projecten daadwerkelijk worden geraakt.’ Dit schrijft het college van B en W aan de gemeenteraad. In mei oordeelde de Raad van State dat het Nederlandse stikstofbeleid in strijd is met Europese wetgeving. Industrie, veehouderij en bouw dienen voortaan anders (lees: strenger) te worden getoetst op stikstofuitstoot, die bij te hoge waarden schadelijk is voor nabijgelegen natuurgebieden zoals de duinen.

Uit een inventarisatie van de gemeente blijkt dat 146 projecten mogelijk problemen krijgen met het verkrijgen van de benodigde vergunningen, met vertraging tot gevolg. Mogelijk moeten projectontwikkelaars ingrijpende maatregelen treffen om de stikstofuitstoot van het bouwproces te verminderen of te compenseren.

Stikstoflimiet

Negen Haagse projecten omvatten elk meer dan vijfhonderd nieuwe woningen. Ook een aantal kantoor- en verkeersprojecten voldoet volgens de nieuwe standaard waarschijnlijk niet aan de stikstoflimiet.

Het college wil desondanks doorpakken met bouwen, blijkt uit de raadsbrief. ‘Wij doen een stevig beroep op het rijk om te zorgen voor voldoende stikstofruimte om door te kunnen met onze woningbouwprojecten.’

Ook vraagt het stadsbestuur de provincie om weer vergunningen en ontheffingen te gaan verlenen, om de ‘gezamenlijke woningbouwopgave’ niet te hinderen. Het college onderschrijft het belang om de stikstofuitstoot te beheersen, maar legt de verantwoordelijkheid daarvan bij de landbouw en veeteelt, die een groter aandeel in de uitstoot hebben (42 procent) dan de woningbouwsector (8 procent).

Wilt u meer weten over de krant Den Haag Centraal? Kijk hier voor een (proef)abonnement en meldt u zich hier aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief. 

Standaardportret
Bekijk meer van