Steeds meer verzet tegen mupi’s in oude stad

Bewoners van de binnenstad proberen de langzaam oprukkende verlichte reclameborden tegen te houden. Zelfs op de Plaats staat nu een ‘mupi’.

Door

“Het is gewoon te veel van het goede,” zegt Jeroen Oosterwal van de vereniging Bewoners rondom het Plein. “En het is in strijd met het uitgangspunt dat reclameobjecten in de historische binnenstad niet te veel mogen opvallen.”

De Franse reclamegigant JCDecaux is nu bezig met de plaatsing van de mupi’s. In de binnenstad komen er 25 te staan. De gemeente heeft voor alle aangevraagde plekken een vergunning verleend, behalve voor één exemplaar aan het begin van de Herengracht. Een van de meest gevoelige plekken is de Plaats. Daar staat nu, vlakbij het standbeeld van Johan de Witt, een hagelnieuwe mupi. Deze is drie meter hoog en heeft een digitaal scherm en dus bewegende beelden.

Architect en fractievertegenwoordiger van de Haagse Stadspartij Tim de Boer is het met de verontruste bewoners eens. “Het is een onnodige toevoeging aan de binnenstad die al heel vol is. Waarom moet er uit de binnenstad ook op deze manier nog geld worden gehaald?”

 

Het is in strijd met het uitgangspunt dat reclameobjecten in de historische binnenstad niet te veel mogen opvallen.
Jeroen Oosterwal (vereniging Bewoners rondom het Plein)

 

Andere gevoelige plekken zijn onder meer het Tournooiveld, het einde van de Herengracht, het Spui en de Turfmarkt. Tegen de vergunningen die voor deze plekken zijn verleend, is door Oosterwal en de zijnen bezwaar gemaakt. Terwijl die procedures nog lopen, is JCDecaux alvast met de plaatsing begonnen, ervan uitgaande dat de bezwaren worden afgewezen.

55 mupi’s

Elders in de stad zouden nog eens 55 mupi’s moeten komen. Politiek gezien is er eerder al consternatie ontstaan over de mupi’s. De gemeenteraad heeft vorig jaar alleen in algemene zin ingestemd met de komst van de mupi’s. Toen is bepaald dat de reclames ‘zich terughoudend opstellen in het straatbeeld’ en ‘geen obstakel vormen’.

Volgens de Haagse Stadspartij en de Partij voor de Dieren worden die bepalingen nu overtreden. Wethouder Richard de Mos (Groep de Mos, buitenruimte) heeft toegezegd dat hij de raad binnenkort nader zal informeren.

Standaardportret
Bekijk meer van