Door woningbouw kunnen sportclubs Madestein uitbreiding vergeten

Hockeyclub HDS barst bijna uit zijn voegen op sportpark Madestein. Maar een vijfde speelveld kan de vereniging wel vergeten. Op twee onbenutte voetbalvelden komt woningbouw. “We zitten straks helemaal klem.”

Door

In een winters zonnetje lopen de jonge hockeysters van HDS warm voor de training. Het is rustig deze maandagmiddag, maar dat is ’s weekends wel anders, als de velden van de populaire hockeyclub in Loosduinen afgeladen zijn. Vier speelvelden heeft de vereniging, en dat blijft zo. Want hoewel HDS uit zijn jasje groeit, is er straks geen ruimte meer om uit te breiden. “We zijn aan alle kanten begrensd,” legt secretaris Frits Emmerik in de kantine uit. Hij wijst naar buiten. “Daar begint Vroondaal, aan die kant loopt de Monsterseweg, daar wordt Park Bloemendaal aangelegd en achter ons staat het heilige groen van Madestein.”

 

Nu is het nog te doen, maar over een paar jaar hebben we een vijfde veld nodig
Frits Emmerik, HDS

 

Met bijna twaalfhonderd leden op vier speelvelden schurkt HDS aan tegen zijn bovengrens. “Op zaterdag zitten we klem, dan is het programma van ’s morgens tot ’s avonds boordevol,” vertelt Emmerik. “Nu is het nog te doen, maar over een paar jaar hebben we een vijfde veld nodig.” De club wijst op de twee onbenutte velden op sportpark Madestein, waar tot drie jaar geleden ADS voetbalde. Als de hockeyclub gaat groeien is uitbreiding zo goed als onmogelijk, nu de gemeenteraad heeft ingestemd met het plan om deze velden te laten bebouwen.

Toestroom

Onbegrijpelijk, vinden de vier sportclubs op Madestein, want in de nabije toekomst zullen veel meer mensen hier willen sporten. In de omgeving schieten de huizen als paddenstoelen uit de grond.

Foto: Richard Mulder

In Ockenburgh verrijst een nieuwbouwproject, het voormalige Parnassia-terrein verandert in woonpark Bloemendaal, in badplaats Kijkduin worden appartementen gebouwd en villawijk Vroondaal krijgt er hele straten eengezinswoningen bij. En dan gaat een projectontwikkelaar ook nog vijftig tot zestig appartementen bouwen op de ADS-velden. “Wij lagen echt op de rand van Den Haag, nu bevinden we ons midden in het nieuwe deel van de stad,” zegt Emmerik.

 

De doelgroep waarvoor nu wordt gebouwd, zal vooral willen voetballen
Frits Emmerik, HDS

 

Die grote aanwas van gezinnen zal geheid zorgen voor een toestroom naar de sportverenigingen op Madestein, voorziet hij. Behalve de hockeyclub zitten hier ook drie voetbalclubs, die op dit moment de druk nog niet voelen. RKSV GDA en SV Loosduinen zijn qua ledental stabiel, SV Madestein kwakkelt zelfs. “Maar de doelgroep waarvoor nu wordt gebouwd, zal vooral willen voetballen,” denkt Emmerik. “Daarnaast zitten de voetbalclubs in Ockenburgh op de schopstoel, omdat de golfclub wil uitbreiden. Dan komt er een toestroom naar de verenigingen hier.”

Tot die slotsom is ook menig raadslid gekomen. Onder meer coalitiepartij D66 had serieuze bedenkingen bij de bouwplannen voor de ADS-velden, maar stemde toch in met het voorstel van wethouder Boudewijn Revis (VVD, stadsontwikkeling). Om recht te doen aan de zorgen over het sportaanbod, heeft de gemeente beloofd de sportbehoefte in de gehele stad in kaart te brengen. De uitkomst daarvan komt hoe dan ook te laat voor sportpark Madestein. Een motie van oppositiepartijen om de bouwplannen stil te leggen tot het onderzoek is voltooid, sneuvelde.

Woningnood

Om de voorspelde bevolkingsgroei op te vangen, is het stadsbestuur druk op zoek naar locaties voor nieuwbouw. Tot dusver bleven sportvelden buiten schot. Wat heet: in twintig jaar tijd groeide het totale oppervlak aan sportterreinen in Den Haag met 120 hectare, aldus cijfers van het CBS. Maar naarmate de woningbehoefte groeit en ruimte schaarser wordt, is steeds minder onbespreekbaar. Een onbenut sportveld kan dan aanlokkelijk zijn voor woningbouw.

 

Op den duur zal HDS niet meer om een ledenstop heen kunnen
Frits Emmerik, HDS

 

Op de ADS-velden speelt ook iets anders. De bouwplannen zijn de uitkomst van een gronddeal die vier jaar geleden is gesloten met de projectontwikkelaar. In ruil voor het afstaan van grond voor hockeyclub Wateringse Veld, mocht de ontwikkelaar de ADS-velden én het sportcomplex aan de Mozartlaan bebouwen. Die worden momenteel toch niet benut, was de redenering van de gemeente. Na buurtprotesten stak de gemeenteraad nog een stokje voor de bouwplannen aan de Mozartlaan. Maar de ADS-velden zullen eraan moeten geloven, ook al zijn de Loosduinse bewonersverenigingen tegen.

Foto: Richard Mulder

En dus is het afwachten of sportpark Madestein de bevolkingsaanwas aankan. “In de omgeving zijn en worden nog veel meer huizen gebouwd dan in het verleden is voorzien,” stelde CDA-raadslid Karsten Klein tijdens het raadsdebat. Volgens wethouder Revis is bij het besluit over de ADS-velden wel degelijk met de bevolkingsgroei rekening gehouden. “De recente bouwprojecten zaten al verwerkt in de prognose uit 2015,” reageerde hij.

Ledenstop

“Op den duur zal HDS niet meer om een ledenstop heen kunnen,” verzucht Emmerik in de kantine. “Dan groeit de club niet meer, terwijl we zoveel mogelijk mensen willen laten hockeyen bij ons. Selectie aan de poort gaat tegen onze natuur in, maar misschien kijken we daar over een paar jaar anders tegen aan.” Vooral de dubbelzinnige houding van het stadsbestuur stoort hem. “De gemeente verlangt dat wij iedereen faciliteren die bij ons wil sporten, maar maakt dat tegelijkertijd voor de toekomst onmogelijk.”

Standaardportret
Bekijk meer van