‘SoZa’, een groot project dat wel loopt

De meeste plannen voor grootschalige woningbouw bij de stations zitten vast, maar ‘SoZa’ lijkt wel van de grond te komen.

Door

De gemeente en ontwikkelaar VORM ondertekenden vrijdag een geheime overeenkomst over de nieuwbouw bij Station Laan van NOI, ter plekke va het voormalige Ministerie van Sociale Zaken. In wat een ‘anterieure overeenkomst’ heet, zijn onder meer afspraken vastgelegd over de kosten van het inrichten van de omgeving. Volgens wethouder Robert van Asten (D66, stedelijke ontwikkeling) kan er nu ‘doorontwikkeld’ worden. “We willen in Den Haag doorbouwen. Op de locatie van SoZa kunnen we meer dan duizend woningen bouwen voor iedereen die een woning nodig heeft in Den Haag. Dat is belangrijk voor al die woningzoekenden in onze stad,” zegt hij.

Op de locatie tussen het station en het riviertje de Schenk (Schenkkade) verrijst een nieuw gebouw met 1000 tot 1200 woningen. Daarvan valt 30 procent in de sociale sector en 20 procent in de middeldure huursector. Daarnaast komt er ook 23.000 vierkante meter kantoorruimte en ruimte voor maatschappelijke en commerciële voorzieningen, zoals horeca, winkels en een huisartsenpost. Ook komt er meer en groener ingerichte openbare ruimte met ‘aantrekkelijke looproutes’, meldt de gemeente. In de toekomst zouden ook aan de andere, Voorburgse kant van het spoor woningen moeten worden gebouwd.

Gecompliceerde voorgeschiedenis

De voorgeschiedenis van het SoZa-project is gecompliceerd. Tegen eerdere, hogere bouwplannen rees veel weerstand in het Bezuidenhout, daarom is gekozen voor vier torens van 75 meter hoog. Ook dwong de raad af dat nu eens een keer de algemeen geldende verplichting van 30 procent ‘sociaal’ zou worden nagekomen. Eerder was die eis losgelaten door toenmalig VVD-wethouder Boudewijn Revis. Maar daar kwam de raad in 2021 op terug door tegen de zin van B en W een wijzigingsvoorstel van de SP aan te nemen. Intussen heeft de gemeente met VORM overeenstemming bereikt over deze aanpassingen van het plan.

Een ander punt is het oude complex, een schepping van architect Herman Hertzberger. Hij is uitermate teleurgesteld over de sloop en deed daarover onder meer in Den Haag Centraal zijn beklag. Ook uit overwegingen van duurzaamheid vindt hij het onverantwoord om zo’n groot, relatief jong gebouw te slopen. Hij kreeg steun van een landelijk comité waarin onder meer voormalig minister Hedy d’Ancona, Lodewijk Asscher, wijlen Adri Duivesteijn, Adriaan van Dis, kunsthistoricus Vincent van Rossem (de broer van Maarten) en de Britse architect Kenneth Frampton actief zijn of waren. Ook spraken  de erfgoedinstellingen Bond Heemschut en het Cuypersgenootschap zich uit voor behoud van het oude ministerie. Maar dit is allemaal een gepasseerd station, omdat de gemeenteraad eerder al akkoord ging met sloop en nieuwbouw.

De plannen maken deel uit van het veel grotere Central Innovation District (CID), dat tot nu toe moeizaam van de grond komt door onzekerheid over het huurbeleid, tekorten aan grondstoffen en bouwvakkers en de inflatie. Zo liggen de projecten Bellevue (Bezuidenhoutseweg) en The Grace (Rijswijkseweg/Trekvliet) stil. Daarmee is SoZa een van de weinige projecten waarin enig schot zit, al is de besluitvorming nog niet afgerond. In het najaar moet de gemeenteraad nog het bestemmingsplan goedkeuren. Pas daarna kan een bouwvergunning worden verleend.

 

Standaardportret
Bekijk meer van