Snel geld nodig voor Amare en orkest

Als de gemeente niet snel met extra geld over de brug komt, komen cultuurcentrum Amare en het Residentie Orkest in een ‘afbraakscenario’ terecht.

Door

De instellingen hebben de afgelopen maanden bij B en W en de gemeenteraad aangedrongen op actie, maar tot nu toe is die uitgebleven. ‘Om het afbraakscenario af te wentelen is € 500.000 nodig, om de gevolgen van de veel hogere huisvestingslasten in Amare en de gevolgen van het toepassen van fair pay (eerlijke beloning, red.) te bekostigen,’ schrijft de directie van het orkest in een vertrouwelijke brief aan de raad. Het aantal concerten voor seizoen ’24/’25 is al teruggeschroefd. Het probleem voor het orkest is dat vóór 1 februari de subsidieaanvraag voor de periode 2025- 2028 moet worden ingediend; daarvoor moet duidelijk zijn of de gemeente net zoals het rijk de gestegen kosten compenseert.

Amare raakt komend jaar al in financiële nood door onder meer hoge kosten voor de beveiliging en andere personeelskosten. Er is snel minimaal zeven ton per jaar extra nodig. En om de Nieuwe Kerk als podium te behouden nog eens twee ton per jaar. B en W heeft tot nu toe alleen laten weten bereid te zijn Amare noodsteun te verlenen. Een concreet voorstel voor de gemeenteraad is er nog niet. Ook volgens adviesbureau Berenschot is er meer geld nodig om Amare goed te kunnen laten functioneren.

Verzuchting

De raad worstelt nog altijd met het in september verschenen enquêterapport over de bouw van Amare. Vorige week woensdag nog heeft de betrokken raadscommissie een avond besteed aan het vaststellen van de wijze waarop over het ‘publieke belang’ van Amare zal worden gepraat, zonder de zaak zelf aan de orde te stellen. Het ontlokte D66-raadslid Andrew van Esch, die lid was van de enquêtecommissie, de verzuchting: “Ik vraag me soms af waar wij anderhalf jaar mee bezig zijn geweest.”

Amare en het Residentie Orkest hadden gehoopt dat zij hier ook hun zegje hadden kunnen doen, maar daar voelde de raad nog niet voor. Dat gaat pas in het nieuwe jaar gebeuren. In dezelfde vergadering begon het langzaam te dagen dat er snel besluiten nodig zijn over het geld en dat niet kan worden gewacht op de uitkomst van de zich eindeloos voortslepende behandeling van het enquêterapport. “Er is tijdsdruk,” aldus wethouder Saskia Bruines (D66, cultuur).

Officieel kan het college van B en W tot bedragen van 2,5 miljoen besluiten nemen zonder vooraf goedkeuring van de raad nodig te hebben. Maar Bruines en haar ambtenaren, die ook aan het woord kwamen, durfden dit niet aan, gezien de gevoeligheid van het Amare-dossier. Op verzoek van de raad  zal Bruines toch op korte termijn komen met een raadsvoorstel voor noodsteun. Een van de ambtenaren wees er nog op dat het niet allemaal kommer en kwel is. “Amare draait goed, maar we hebben een aantal zaken verkeerd ingeschat.” Woensdagavond (6 december) vergaderde de algemene raadscommissie opnieuw over het enquêterapport en de huidige situatie bij Amare.

Standaardportret
Bekijk meer van