Raad Wassenaar kritisch over bouwplan ANWB-terrein

Het leek een gelopen race, maar de Wassenaarse gemeenteraad is toch kritisch over de voorgenomen hoogbouw bij het oude ANWB-hoofdkantoor op de grens met Den Haag.  

Door

Dat bleek maandagavond in raadhuis De Paauw waar het bestemmingsplan voor de plek op tafel lag in een commissievergadering. “De hoogte ligt me zwaar op de maag. Kan het plan niet worden aangepast?”, vroeg VVD’er Matthijs Stekelenburg zich af. Hij pleitte met andere raadsleden voor uitstel. Ook Ben Paulides van de Democratische Liberalen Wassenaar was kritisch. “Het is een te zwaar programma voor de plek,” zei hij. Paulides kondigde aan met een motie te zullen komen waarin hij verzoekt of de nieuwbouw meer gespreid kan worden over de locatie. Daardoor zou er minder hoogbouw nodig zijn. Dat is precies wat insprekers uit het Benoordenhout voorstelden. Dit deel van de Den Haag is de dichtstbij gelegen woonwijk bij de ANWB-locatie, die op het grondgebied Wassenaar ligt. De ANWB verhuist naar de Juliana van Stolberglaan in het Bezuidenhout.

De Wassenaarse raad zou op 30 januari de knoop doorhakken, maar dat gaat vrijwel zeker niet gebeuren, ook al omdat wethouder Ritske Bloemendaal (D66/PvdA, wonen) maandag huiswerk meekreeg in de vorm van een reeks vragen. Bloemendaal was niet blij met de kritiek van de raadsleden. Hij wees erop dat de raad jaren geleden al akkoord was gegaan met de ‘kaders’. Ook zou er wel voldoende ‘participatie’ hebben plaatsgevonden. “Die heeft geleid tot een aanpassing van de plannen,” aldus Bloemendaal. Maar de commissie bleef, met uitzondering van D66, CDA en Hart voor Wassenaar, bij haar kritiek.

 

Torenhoge flatgebouwen passen totaal niet in deze omgeving. Eens verknald, blijft verknald
Eric Kahle, bewoner Benoordenhout

 

 

Het plan ‘Residentie Parkzicht’ van ontwikkelaar ABB voorziet in de bouw van 425 woningen. Daartoe wordt het oude ANWB-hoofdkantoor, een rijksmonument, verbouwd. Eromheen komt nieuwbouw met twee ‘accenten’ van 49 meter. Dat is minder en lager dan oorspronkelijk werd voorgesteld. ABB en B en W van Wassenaar zien dat als ‘tegemoetkomingen’ aan de omwonenden, die van het begin af aan kritisch waren.

‘Ronduit een slecht plan’

Dat zijn ze nog steeds. Er is intussen een actiegroep opgericht, het Comité Herbouw ANWB Clingendael (HAC). Bestuurslid Eric Kahle noemt het ‘ronduit een slecht plan’. “Torenhoge flatgebouwen passen totaal niet in deze omgeving. Eens verknald, blijft verknald. Begrijp me goed: we zijn niet tegen woningbouw op het ANWB-terrein, maar wel tegen de bouw van gedrochten waar we ons generatieslang voor zullen schamen. De bouwhoogte is ons grootste bezwaar.” Andere bezwaren zijn het gebrek aan inspraak en de aantasting van de natuur van Clingendael.

Volgens het HAC zijn er alternatieven denkbaar. Als bij de nieuwbouw ook een deel van het huidige parkeerterrein wordt gebruikt, is hoogbouw niet nodig. Dan kunnen de flatblokken de hoogte aanhouden van het ANWB-kantoor: 26 meter. Het comité belegt samen met de Wijkvereniging Benoordenhout op woensdagavond 24 januari een protestbijeenkomst in de Duinzichtkerk aan de Van Hogenhoucklaan. Er wordt een beroep gedaan op alle betrokken partijen – de gemeenten Wassenaar en Den Haag, bouwer ABB en de ANWB – om pas op de plaats te maken en alternatieven te onderzoeken.

 

 

Standaardportret
Bekijk meer van