Toch maar geen annexatie ANWB-terrein

De Haagse gemeenteraad wil Wassenaar wel tot de orde roepen over de bouwplannen op het ANWB-terrein, maar annexatie van de grond gaat een meerderheid te ver.

Door

Den Haag zit in zijn maag met het terrein, dat bouwlocatie wordt na het vertrek van de toeristenbond ANWB. Het behoort tot de gemeente Wassenaar en die ‘bepaalt de speelruimte’ aangaande het bouwplan, aldus B en W in een beantwoording van eerdere vragen van het CDA. Tegelijk is het stadsbestuur in feite tegen het bouwplan zoals het er nu ligt. Dat is officieel meegedeeld aan Wassenaar.

Bouwblokken met een hoogte van 35 en 47 meter, zoals gepland, zijn volgens B en W ‘niet aanvaardbaar gezien de kwaliteiten van het beschermde stadsgezicht Benoordenhout en Landgoed Clingendael’. Wassenaar heeft op die bezwaren nog niet gereageerd.

De kwestie kwam donderdag (10 november) aan de orde in de gemeenteraad, maar  werd vorige week al voorbesproken. Uitkomst: wethouder Robert van Asten (D66, stedelijke ontwikkeling) zal met zijn Wassenaarse collega gaan overleggen. “We moeten blijven samenwerken,” zei hij.

Te slap

Oppositiepartij Hart voor Den Haag vindt deze aanpak te slap. Gemeenteraadslid Rachid Guernaoui: “We moeten maximaal druk uitoefenen. Het terrein moet bij de gemeente Den Haag worden gevoegd.” Hij diende daartoe een motie in, maar die werd verworpen.  Ook CDA en VVD deden dat, zij het dat zij alleen aandrongen op een onderzoek naar de ‘mogelijkheid van een grenscorrectie’.  Maar ook deze door Van Asten ontraden motie haalde het niet. Guernaoui wees er fijntjes op dat CDA en VVD in de verkiezingstijd nog grote woorden gebruikten. Fractievoorzitter Frans de Graaf plaatste toen symbolisch een bord met ‘Den Haag’ op het ANWB-terrein. Weer een andere motie van VVD en CDA haalde het wel: Van Asten kreeg de opdracht bij Wassenaar aan te dringen op het beperken van de bouwhoogte tot 26 meter, een onderzoek te doen naar de effecten op het verkeer en de leefbaarheid in het Benoordenhout en bij Wassenaar aan te dringen op het realiseren van voldoende voorzieningen, zoals een huisartsenpost, groen en een bibliotheek.

Woede over ANWB-terrein

Intussen neemt in het Benoordenhout de woede toe, bleek zowel vorige week voor de inspraakmicrofoon als donderdag. Een greep uit de commentaren: ‘Wassenaar wil een gedrocht tegen Den Haag aanplakken’, ‘er dreigt een groot tekort aan parkeerplaatsen’ en ‘de participatie was een wassen neus’. Dat laatste wordt bestreden door ontwikkelaar ABB Bouwgroep. Het Benoordenhout zou hebben ingestemd met een van de drie varianten: het plan ‘Duinlandschap’. Dat gaat uit van de bouw van 425 woningen in vier blokken rond het beschermde oude ANWB-gebouw, met een maximale hoogte van 47 meter. Omdat aantallen en hoogtes vastlagen, bestrijden de wijkbewoners dat zij echt invloed hebben kunnen uitoefenen.

[Dit stuk is op 11 november 2022 aangevuld met nieuwe gegevens, n.a.v. de gemeenteraadsvergadering van 10 november]

Onze redactie biedt dit verhaal uit de Den Haag Centraal (DHC) van donderdag 10 november gratis aan. Wilt u meer Haags nieuws lezen? Koop dan de papieren editie van de krant Den Haag Centraal. Klik hier voor alle verkooppunten. U kunt ook een (proef)abonnement nemen. U ontvangt DHC 10 weken voor slechts 10 euro.

 

Standaardportret
Bekijk meer van