Willem Post, Amerika-deskundige: ‘Winst Joe Biden is goed voor Den Haag’

Den Haag heeft er baat bij als de Democraat Joe Biden volgende week verkozen wordt tot de nieuwe president van de Verenigde Staten (VS). Dat zegt Hagenaar en Amerika-deskundige Willem Post, onder meer verbonden aan Clingendael, Instituut voor Internationale Betrekkingen.

Door

Onvriendelijke maatregelen tegen het Internationaal Strafhof en ook tegen de VN. Donald Trump heeft de afgelopen vier jaar flink huisgehouden in de diplomatieke wereld. Dat gaat niet voorbij aan Den Haag, internationale stad van vrede en recht. Dit zegt deskundige Willem Post, die de ontwikkelingen in de VS op de voet volgt. Hij noemt de sancties die de VS op gezag van de Republikeinse regering-Trump recent instelde tegen de hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof en een van haar naaste medewerkers.

“De Verenigde Staten werden nooit lid van het Strafhof, dat sinds 2002 bestaat,” legt de Hagenaar uit. “Het risico dat er Amerikaanse soldaten wegens het schenden van mensenrechten voor het hof moesten verschijnen, werd te groot geacht. De Amerikanen hebben nu eenmaal overal in de wereld militairen. Toch zag je dat de VS wel samenwerkte met het Strafhof, ook toen een hardliner als George W. Bush (Republikein) president was. En dan vooral in zijn latere regeringsjaren.”

“Onder president Barack Obama (Democraat) waren de Verenigde Staten zelfs een soort waarnemer bij het Strafhof. Ik durf op basis van mijn contacten met buitenlandadviseurs van Joe Biden (Democraat) de stelling wel aan dat hij, als hij president wordt (de verkiezingen zijn op dinsdag 3 november, red.), de sancties tegen het Strafhof opheft. Dat is goed voor de status van het hof en ook voor zijn gastheer, de stad Den Haag.”

Willem Post in New Hampshire

Een tweede belangrijke ontwikkeling voor de residentie is dat Biden van plan is om snel nadat hij tot president van de VS verkozen is, een internationale top over democratie te organiseren. Dat hoorde Post al toen hij in februari in New Hampshire was in het kader van de voorverkiezingen voor de Democratische presidentskandidatuur. De top over democratie zou er dan ongeveer een worden zoals de Nucleaire Top in 2013 in Den Haag.

Die was een initiatief van president Obama: hij noemde nucleair terrorisme een van de grootste bedreigingen voor de internationale veiligheid. Ruim zestig wereldleiders kwamen naar Den Haag om afspraken te maken over de beveiliging van vervoer en opslag van nucleair materiaal.

Post: “Biden ziet dat in de vier jaren na Obama de democratie in veel landen in de wereld vlot en ernstig onder druk is komen te staan. Hij voelt zich geroepen als de wiedeweerga zo’n top te beleggen om zo veel als mogelijk te herstellen. Als Biden verkozen wordt, is denk ik het eerste wat hij doet naar Berlijn vliegen om de relatie met Europa te herstellen. Voor Den Haag, hub van diplomatie, is dat belangrijk.”

Diplomatiek plein

Post wijst er in dit verband op dat Den Haag met zijn mooie ligging op de wereldkaart steeds meer een diplomatiek plein wordt. “Meer en meer conferenties gerelateerd aan vrede en recht, en ook aan veiligheid, worden in onze stad gehouden.”

In de regel is Post, ook als columnist verbonden aan deze krant, niet zo van het verkondigen van zijn eigen mening; hij wil vooral evenwichtig commentaar leveren en beide kanten laten zien. Maar nu wil hij wel kwijt dat hij hoopt dat Biden wint, en niet alleen omdat de stad Den Haag daar baat bij heeft. “Ik gun Amerika meer stabiliteit en optimisme. Het land is momenteel zó verdeeld. Op verjaardagen wordt letterlijk van tevoren gezegd: we gaan het niet over politiek hebben, want dan komt er ruzie. Een meer vriendelijke wind in de VS is echt gewenst.”

Dit artikel is geschreven door Rob Edens.

Wilt u verder lezen? Het volledige interview staat donderdag 29 oktober in de papieren krant Den Haag Centraal. Hierin komen ook twee Haagse Amerikanen aan het woord. Onze verkooppunten vindt u hier. Of bekijk de mogelijkheden van een (proef)abonnement op de krant. 

Standaardportret
Bekijk meer van