Stillegging plan omstreden warmteleiding geweigerd

Exploitant WarmtelinQ zal pas in november beginnen met voorbereidend werk aan de omstreden warmteleiding van de Rotterdamse haven naar Den Haag. Daarom vindt de Raad van State het niet nodig dat het provinciale inpassingsplan voor dit project nu al wordt stilgelegd.

Door

‘Er is geen spoedeisend belang,” zei raadsvoorzitter Liesbeth Steendijk dinsdag tijdens een spoedzitting. Een meerderheid van de Haagse gemeenteraad ziet niets in het project van de warmteleiding dat als duurzaam wordt verkocht maar het in haar ogen niet is. Het college van B en W, dat de aanleg van de leiding wel steunt, was daarom gedwongen het project bij de Raad van State aan te vechten. Daaruit vloeide ook het verzoek voort om een blokkade van het inpassingsplan te vragen, totdat de Haagse bezwaren definitief door de Raad zijn beoordeeld.

Het plan valt volgens de provincie onder de Crisis- en Herstelwet en dat betekent dat de Raad binnen zes maanden een eindoordeel moet geven. Dat is dus ruim voordat WarmtelinQ met de werkzaamheden start. Tot dit eindoordeel zal er dus sowieso nog niets gebeuren.

Bouwproject Tripstraat

De raadsvoorzitter schorste wel een deel van het provinciale plan voor een locatie aan de Tripstraat. Staedion en Heijmans Vastgoed willen daar vijftig appartementen met honderd parkeerplaatsen aanleggen. “Het inpassingsplan frustreert onnodig ons bouwproject,” zegt hun advocaat. De gemeente wil daarvoor wel een bouwvergunning verlenen, maar het provinciale plan geeft daar alleen maar ruimte voor de warmteleiding.

Het blijkt dat de leiding om het geplande bouwplan loopt. De provincie heeft intussen ingezien dat de woningbouw geen probleem is voor de uitvoering van haar eigen project. Het provinciale plan zal daarom binnenkort worden aangepast. Tot dat moment is dit plandeel geschorst.

Nut warmteleiding

Volgens Joeri Oudshoorn van de stichting Fossielvrij Den Haag heeft het warmteproject geen enkel nut voor Den Haag. “Het levert iets wat we niet nodig hebben en het houdt de ontwikkeling van duurzame energie in Den Haag tegen.” Het gaat volgens hem om restwarmte verkregen uit niet-duurzaam gas en olie.

[Dit stuk is op 5 maart 2022 aangepast met een verduidelijking van de positie van het college van B en W.]

Wilt u meer lezen over Haagse politiek, sport en cultuur? Neem een (proef)abonnement op de onafhankelijke weekkrant Den Haag Centraal. Of koop de krant bij één van onze verkooppunten

 

Standaardportret
Bekijk meer van