Veel ergernis in raad over warmteleiding uit haven

Een flink deel van de Haagse gemeenteraad is zeer kritisch over de komst van de Leiding door het Midden (LdM). Wethouder Van Tongeren is opgedragen veel krachtiger voor de Haagse belangen op te komen.

Door

De gemeenteraad vergaderde donderdagavond over de LdM. De HSP en de Partij voor de Dieren zien die als ‘smeerpijp die de belangen dient van de fossiele havenindustrie’. Maar ook de VVD zei dat de restwarmte beter in Rotterdam kan blijven. GroenLinks-wethouder Liesbeth van Tongeren sprak evenwel van een ‘cadeau van 100 miljoen euro’. De Gasunie legt de LdM namelijk aan. De ‘pijp’ levert restwarmte uit de Botlek, die Den Haag kan gebruiken voor zijn stadsverwarming.

Verrast door de provincie

Het uitzonderlijke van de bespreking was dat er helemaal geen voorstel van B en W op tafel lag of ligt, alleen een brief. Bestuurlijk gezien regelt de provincie Zuid-Holland de aanleg. Die besloot in december eenvoudigweg dat de LdM er komt, zonder op toestemming van Den Haag te wachten. Van Tongeren gaf toe dat zij daardoor was verrast. Zij zat er niet zelf bovenop, maar had het onderwerp gedelegeerd aan een hoge ambtenaar. Dat kwam haar op het verwijt van Joris Wijsmuller (HSP) te staan dat ze ‘geen regie voert’, niet over de LdM, maar ook niet over de energietransitie als geheel. “Ik reageer flexibel op veranderende omstandigheden,” antwoordde de wethouder.

Een spervuur aan moties

De raad kwam met een spervuur aan moties voor het college. Van Tongeren kreeg een reeks opdrachten mee. Zo moet zij met de Gasunie en Eneco gaan praten over het verlagen van de temperatuur van de Rotterdamse restwarmte (van 120 naar 70 graden). Anders is geen combinatie met eigen Haagse warmteprojecten mogelijk. Ook wil de raad dat zo veel mogelijk groen wordt gespaard of gecompenseerd (voor de aanleg van de LdM dreigen 130 bomen te sneuvelen). Daarnaast moet Van Tongeren in een nog te verschijnen Energieplan aangeven hoe aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan (o.a. toegang voor Haagse energiebronnen tot het net en een rem op prijsstijgingen).

Haagse centrale moet blijven meedoen

Ook wil de raad dat er een subsidieregeling komt voor lokale warmtecoöperaties en dat de Haagse elektriciteitscentrale een rol blijft spelen. De centrale op het De Constant Rebecqueplein levert namelijk ook restwarmte. Die warmte dreigt overbodig te worden (‘te verdwijnen in het Verversingskanaal’, aldus Pieter Grinwis van de CU/SGP) als de LdM er is. Verder wil de raad niet dat het Haagse gasnet wordt onttakeld.

Standaardportret
Bekijk meer van