Raad dwingt wethouder aanleg warmtepijp aan te vechten

De gemeente gaat alsnog de aanleg van de warmteleiding aanvechten bij de Raad van State. Wethouder Liesbeth van Tongeren (GroenLinks, energietransitie) had hiervan afgezien omdat ze een beroepsprocedure kansloos achtte.

Door

De gemeenteraad denkt daar anders over, bleek donderdagochtend in een commissiedebat. Een grote meerderheid dwong wethouder Van Tongeren om alsnog in beroep te gaan tegen het provinciebesluit van oktober. Dit zogeheten inpassingsplan, een soort overkoepelend bestemmingsplan voor alle aangesloten gemeenten, maakt de weg vrij voor de komst van de omstreden warmtepijp.

Met de Haagse bedenkingen heeft de provincie niets gedaan. De juristen van Van Tongeren zagen echter ‘geen steekhoudende argumenten’ om tegen het besluit in beroep te gaan bij de Raad van State.

 

We moeten als gemeente laten zien dat wij niet over ons heen laten lopen
Janneke Holman, raadslid PvdA

 

Dat is raadsleden te mager. Zij eisen dat de gemeente een ‘politiek signaal’ afgeeft. “Of iets juridisch kansrijk is, is niet het enige wat telt,” zei PvdA-raadslid Janneke Holman. “We moeten als gemeente laten zien dat wij niet over ons heen laten lopen en tot het uiterste gaan voor onze inwoners.”

Bovendien zien de raadsleden, in navolging van twee goed ingevoerde insprekers, wel degelijk kansen op een geslaagd protest. Robert Barker (Partij voor de Dieren) memoreerde de Urgenda-zaak, het Shell-vonnis en de kwestie van de Catshuistuin. “Bij alle drie werd vooraf gezegd dat het kansloze zaken waren.”

Geïsoleerd

De wethouder zegde toe dat het college van B en W alsnog in beroep gaat. Anders had een motie haar volgende week wel gedwongen. Maar Volgens Van Tongeren kan Den Haag niet een al te grote broek aantrekken. De rijksoverheid, de provincie en de vijf andere betrokken gemeenten hebben al akkoord gegeven. Alleen Den Haag heeft nog geen overeenkomst met investeerder Gasunie gesloten. “Wij staan in een geïsoleerde positie. Dat maakt het onderhandelen met Gasunie er niet makkelijker op.”

 

Er is geen enkele reden om onze positie te bagatelliseren
Joris Wijsmuller, HSP-raadslid

 

Een zwaktebod, vond Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij). “Er is maar één stadsverwarmingsnet waar deze pijpleiding in eerste instantie op kan worden aangesloten en dat ligt in Den Haag. Daarmee vervullen wij een cruciale rol in dit project. Er is dus geen enkele reden om onze positie te bagatelliseren.”

Warmtelinq, zoals het project heet, moet zo’n 120.000 woningen en gebouwen in Zuid-Holland gaan verwarmen met restwarmte van de Rotterdamse havenindustrie. De leiding is in Den Haag omstreden. Tegenstanders stellen dat deze restwarmte niet duurzaam is en het zwaar gesubsidieerde project lokale warmtebronnen die wél klimaatneutraal zijn uit de markt drukt. Ook de aanleg, dwars door Moerwijk en Transvaal, stuit op bezwaar. Niettemin hakte Gasunie vorige week de knoop door: het staatsbedrijf gaat investeren in de warmtepijp.

Teruggefloten

Het is niet voor het eerst dat de raad Van Tongeren in dit dossier terugfluit. Eerder werd de wethouder gedwongen om een zienswijze in te dienen bij de provincie (dit vond zij aanvankelijk niet nodig). Ook schrapte de raad via een amendement Warmtelinq uit de zogeheten regionale energiestrategie.

Met het provinciale besluit staat veel op het spel. Den Haag heeft bepaald dat lokale warmtebronnen, zoals geothermie, altijd voorrang krijgen op Rotterdamse restwarmte. Alleen, bij de aanleg gaat Warmtelinq voor op alle andere (bouw)plannen. Dat knelt bij de Energiecentrale, waar de gemeente geothermie wil realiseren. “Het is heel ingewikkeld, maar er is een kans van slagen dat beide warmtebronnen daar passen,” zei Van Tongeren.

Wilt u meer Haags nieuws lezen? Neem een (proef)abonnement op weekkrant Den Haag Centraal

Standaardportret
Bekijk meer van