‘Miljoenennota is gemiste kans’

Het Haagse college van B en W is teleurgesteld in de nieuwe Miljoenennota. “Een gemiste kans,” aldus wethouder Robert van Asten.

Door

Het Haagse stadsbestuur is teleurgesteld over het gebrek aan ‘concrete’ maatregelen in de dinsdag gepresenteerde Miljoenennota. Op het gebied van duurzaamheid, hoogwaardig openbaar vervoer en woningbouw laat het rijk het afweten.

Dat zegt wethouder Robert van Asten (D66) namens het college van B en W. “Het kabinet moet meehelpen aan het uitbouwen van hoogwaardig openbaar vervoer. Ook moet de regering helpen met het maken van de overstap naar duurzame energie en het bouwen van voldoende woningen. Zoals de koning in de troonrede onderstreepte, kunnen rijk en gemeenten veel doelen alleen gezamenlijk bereiken,” aldus Van Asten.

Volgens de wethouder investeert de gemeente volop. Maar het rijk moet over de brug komen om gezamenlijk ‘nieuwe financieringsconstructies’ te ontwerpen. Verder moet het rijk de fiscale wet- en regelgeving aanpassen. “Want die huizen, snelle trams en een lightrailverbinding komen er niet vanzelf.”

Die snelle trams en een lightrailverbinding komen er niet vanzelf.
Robert van Asten (wethouder)

 

Den Haag wil verder met de energietransitie om in 2030 een klimaatneutrale stad te kunnen worden. “Dat vraagt stevige stappen en heldere keuzes. Zoals de regelgeving die nodig is. En ook hoe werkt het met de belasting? Dat zijn allemaal zaken die het rijk echt voor zijn rekening moet nemen. Deze stappen ontbreken nu in de Miljoenennota. Dat is een gemiste kans.”

Als voorbeeld noemt Van Asten de onduidelijkheid over de financiële compensatie van inwoners bij de aanschaf van nieuwe warmtevoorzieningen of isolatie bevorderende maatregelen.

Positieve punten in Miljoenennota

Verder vindt Den Haag met de woningcorporaties dat de verhuurdersheffing moet worden afgeschaft. Die wordt gezien als een ‘molensteen om de nek van de corporaties’. En mede daardoor stagneert de bouw van betaalbare woningen. Deze verhuurdersheffing is een in 2013 ingevoerde extra belastingheffing voor verhuurders van woningen.

Het Haagse college is wel positief over het extra geld dat wordt uitgetrokken voor veiligheid en de politie. “Veiligheid op straat en in de wijken is de basis voor een leefbare stad,” aldus Van Asten.

Standaardportret
Bekijk meer van