Migratie Museum gaat tóch open

Hoewel het nieuwe college de subsidie schrapte, opent het Migratie Museum op 22 september toch zijn deuren. Het museum is belangrijk, volgens de initiatiefnemers. ‘Niet alleen voor migranten maar voor iedereen in Den Haag. Het gaat over hun verleden, heden en toekomst.’

Door en

Het Migratie Museum gaat tóch open. Directeur Wim Manuhutu hoopt door gewoon te beginnen alsnog de steun van de stad en het stadsbestuur te krijgen.

“Wij hebben iets te bieden en dat laten we zien. Het gebouw aan het Hoge Zand is nog niet af. Maar wij gaan wél op zaterdag 22 september open met de tentoonstelling ‘Naar Holland’. Deze gaat over de migratie van de Indische Nederlanders.”

Er is niet toevallig gekozen voor Burendag. Manuhutu, nakomeling van Indische en Molukse immigranten, wil het museum stevig wortelen in de buurt. “We willen geen vreemde eend in de bijt zijn.” Voor stoelen en stoffen maar ook voor bijvoorbeeld de schoonmaak heeft hij bij ondernemers in de buurt gewinkeld. “Wij willen vrijwilligers uit de buurt werven om hier bezoekers te ontvangen.”

Opmerkelijk

De aankondiging van Manuhutu is opmerkelijk. De financiële steun die het museum eerder voor de duur van tien jaar was toegezegd, is door het nieuwe college van B en W is stopgezet. Dat ziet geen heil in het museum. Oud-PvdA-wethouder Rabin Baldewsingh was juist een warm pleitbezorger. “Hij was de motor,” beaamt Manuhutu. Eerder gaf Manuhutu overigens twintig jaar lang leiding aan het Moluks Historisch Museum in Utrecht.

 

Het abrupt stoppen van de subsidie is ook kapitaalvernietiging. Er is al veel geïnvesteerd in het gebouw.
Wim Manuhutu (directeur Migratie Museum)

 

Het Migratie Museum heeft nu te maken met een veel kritischer wethouder, Rachid Guernaoui (Groep De Mos, integratie). Met hem wil Manuhutu in overleg. Ook is een bezwaarprocedure begonnen om stopzetting van de subsidie, waarvan de eerste 350.000 euro nog wel is uitgekeerd.

“Er is met ons te praten. We hopen dat we er op een goede manier uitkomen. Dat is omdat we wat te bieden hebben. Niet alleen voor migranten. Maar voor iedereen in Den Haag. Het gaat over hun verleden, heden en toekomst. Hier geloven we echt in.”

Argumenten vóór het Migratie Museum

Directeur Manuhutu en de voorzitter van de raad van bestuur (Harriette Verwey) gaan de wethouder niet alleen met inhoudelijke argumenten proberen te overtuigen. “Het abrupt stoppen van de subsidie is ook kapitaalvernietiging. Er is al veel geïnvesteerd in het gebouw.”

Dat gebouw biedt veel mogelijkheden. Zo zijn er een theaterzaal en een foyer. Ook zijn er diverse vergaderruimten. Verder gaat Manuhutu een mobiele keuken en een verrijdbare bar huren. Want migratie en immigratie gaan over cultuurverschillen. Botsingen ook, zo weet hij.

“Maar aan tafel komen mensen dichter bij elkaar. ‘Wat de boer niet kent, vreet ie niet’ geldt allang niet meer. Wij denken niet dat samen eten problemen oplost, maar er komen wel gesprekken van over gewoonten en tradities. We laten op een eenvoudige manier zien dat mensen meer gemeen hebben dan ze denken.”

 

De financiële risico’s als gevolg van de keuze om open te gaan zijn voor rekening van de stichting.
Rachid Guernaoui (wethouder)

 

Door tot eind dit jaar een ‘goed programma’ te bieden, wil Manuhutu de levensvatbaarheid van het Migratie Museum aantonen. Want naar zijn volle overtuiging verdient juist Den Haag dit museum omdat meer dan vijftig procent een migratieachtergrond heeft.

Reactie wethouder

Wethouder Guernaoui neemt de aankondiging van de opening van het museum voor kennisgeving aan. Via een woordvoerder laat hij weten dat het ‘de verantwoordelijkheid van de stichting Migratie Museum is hoe zij de gevolgen van het stopzetten van de subsidie opvangt’.

Directeur Wim Manuhutu voor het Migratie Museum in wording aan het Hoge Zand.

“De subsidie over 2018 mag de stichting gebruiken voor de afbouw van de activiteiten en van al aangegane verplichtingen. De financiële risico’s als gevolg van de keuze om open te gaan zijn voor rekening van de stichting.” Verder laat Guernaoui weten dat er ‘ruimte’ is voor overleg. Dat zal vermoedelijk in oktober plaatshebben. Het museum heeft een huurcontract dat loopt tot eind 2020.

De tentoonstelling waar het museum mee opent, ‘Naar Holland’, werd afgelopen zomer op de Tong Tong Fair op het Malieveld vertoond. De expositie gaat over de diversiteit van de 350.000 Indische Nederlanders die na de Tweede Wereldoorlog in Nederland kwamen wonen en over hun invloed op de huidige samenleving.

Samen met het Marokko Instituut wordt begin november op verschillende manieren stilgestaan bij vijftig jaar migratie uit Marokko. Rondom het thema ‘Thuis’ dat in november aan de orde komt, wordt samengewerkt met beeldend kunstenaars die worden afgevaardigd door Nest, Ruimte voor Kunst. Later dit jaar is er een expositie over de migratie van Hindoestanen.

‘Naar Holland’, vanaf 22 september, Migratie Museum, Hoge Zand 42. 

 

Standaardportret
Bekijk meer van