Gemeente moet alle informatie over ‘Hommerson-tunnel’ openbaar maken

De gemeente moet alle informatie – formeel en informeel – over de nog te bouwen tunnel van de Zwolsestraat naar de nieuwe parkeergarage aan de Noord-Boulevard openbaar maken.

Door

Namens de bewoners van de Leonardo da Vinci-torens aan de Zwolsestraat had een van hen, mr. K.L.H. van Mens, daar in een Wob-verzoek om gevraagd. De gemeente was echter niet bereid de gevraagde documenten over de tunnel naar buiten te brengen. Ook niet nadat de rechtbank de gemeente daar al eerder toe had veroordeeld.

De nieuwe parkeergarage is moeilijk bereikbaar. De aanleg van de 240 meter lange tunnel is volgens de gemeente onder meer een oplossing voor de files die nu op de Gevers Deynootweg staan. De bewoners bestrijden dat de situatie er met de tunnel op vooruitgaat, de files zouden slechts worden verplaatst. “In de tunnel mogen geen auto’s stilstaan. Als de garage vol is, wat op zomerse dagen snel het geval zal zijn, ontstaat een file op de Zwolsestraat,” aldus Van Mens.

Verzet

Het verzet van de gemeente tegen openbaarmaking is hardnekkig. In een eerder stadium, toen de gemeente ook al door de rechtbank was gemaand om te voldoen aan het Wob-verzoek, op straffe van een dwangsom, negeerde de gemeente de uitspraak en betaalde de dwangsom tot het maximum van 15.000 euro. De toenmalige wethouder van stadsontwikkeling Boudewijn Revis (VVD) bood daar later excuses voor aan en voldeed alsnog aan het Wob-verzoek.

Maar hij hield documenten en andere informatie over de financieel-economische onderbouwing van het project geheim. Daarop stapten de bewoners opnieuw naar de rechtbank, ook ditmaal met succes. De gemeente moet alle documenten en gegevens overdragen, ook als het om informele afspraken gaat. Volgens de rechtbank heeft de gemeente opnieuw onvoldoende kunnen onderbouwen waarom ze de bewuste informatie geheim wil houden.

Stikstofcrisis

Bij de nu jarenlange strijd van de bewoners tegen het plan gaat het onder meer om het gebrek aan transparantie bij de planvorming van de gemeente.

“Het is eigenlijk een heel mal project,“ vindt Van Mens, “terwijl er een stikstofcrisis is, ga je vlak naast een natuurgebied bouwen. Ook de noodzaak van de tunnel is niet goed onderbouwd, de tunnel gaat dwars door de zeewering, daar maken wij ons als bewoners zorgen over. Het Hoogheemraadschap Delfland zegt wel dat het nét kan, maar dat vinden wij niet geruststellend. We weten inmiddels wat er kan gebeuren als de overheid de grenzen van het haalbare opzoekt. Het is een zeer omstreden project dat alleen Hommerson (Casino’s) bedient. De tunnel loopt naar hún garage, zíj zijn de enigen die ervan profiteren, maar ze betalen er nauwelijks aan mee. Tot nu toe blijkt uit berekeningen niet dat de tunnel economische voordelen voor de gemeenschap oplevert. Daarnaast lopen de kosten van de tunnel inmiddels gigantisch uit de hand.”

26 miljoen voor tunnel

De financiering van het project werd ooit begroot op 8 miljoen euro, vervolgens steeg dat naar 10 miljoen, terwijl de teller nu stilstaat op 26 miljoen. Of het daarbij blijft, is de vraag, de gemeente acht de kans dat dit budget wordt overschreden op vijftig procent.

Volgens Van Mens is de strijd om de openbaarheid nog niet gestreden. “De gemeente kan in de komende zes weken nog in beroep gaan bij de Raad van State, als dat níét gebeurt en het Wob-verzoek wordt opnieuw niet volledig gehonoreerd, zullen we de rechtbank weer om een dwangsom vragen.”

De gemeente heeft nog geen reactie kunnen geven op het vonnis.

Onze redactie biedt u dit verhaal uit de Den Haag Centraal van donderdag 4 augustus 2022 gratis aan. Wilt u meer Haags nieuws lezen? Klik hier voor alle verkooppunten. U kunt ook een (proef)abonnement nemen. U ontvangt DHC 10 weken voor slechts 10 euro.

 

Standaardportret
Bekijk meer van