Duizend opvangplekken voor Oekraïners gereed

Den Haag heeft 1000 langdurige opvangplekken (voor 6 tot 9 maanden) weten te regelen voor mensen die zijn gevlucht uit Oekraïne. Daarnaast worden zo’n 1500 mensen opgevangen buiten de gemeentelijke locaties.

Door

In De Schakel op het King Oliviereiland in Waldeck zullen vanaf juli ongeveer 45 mensen worden opgevangen. Dat is de meest recent aangewezen opvanglocatie voor Oekraïners van de gemeente. Dat staat in een brief die het college van b en w naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

Steeds meer mensen die nu in de particuliere opvang zitten – bij gastgezinnen, in een zelf gehuurde woning of op eigen kosten in een hotel – doen toch weer een beroep op gemeentelijke opvang. Onder meer daarom is de gemeente nog altijd op zoek naar nieuwe plekken. Bovendien loopt de opvang op tijdelijke locaties af. Het stadsbestuur zet daarbij in op het benutten van leegstaand zorg- onderwijs- en bedrijfsvastgoed. Onder meer het oude Rode Kruis Ziekenhuis is in beeld. Bij een inloopavond heeft 80 procent van de omwonenden aangegeven zich in te willen zetten voor de vluchtelingen.

Noodwet

Landelijk wordt gewerkt aan een noodwet waarmee de rijksoverheid gemeentes kan dwingen tot het opvangen van vluchtelingen. Eind april kwam de oproep vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om in plaats daarvan juist te werken aan (nood)wetgeving die het creëren van opvangplekken makkelijker maakt, zoals door het versnellen van vergunningsprocedures en het beperken van bezwaarprocedures.

De gemeente Den Haag wil participatiemogelijkheden niet afschaffen, maar wil bijvoorbeeld bij noodopvang uitzonderingen kunnen maken. ‘Zoals minder bezwaar en beroep, minder strenge milieuregels en een soepeler bouwbesluit. Je zou bijvoorbeeld alleen brandveiligheidsregels toe kunnen passen,’ laat een woordvoerder weten.

Extra opvangplekken

Wethouder Arjen Kapteijns (GroenLinks, sociale zaken) laat weten dat de gemeente de oproep van de VNG ondersteunt om opvang van vluchtelingen prioriteit te geven. Snelheid op korte termijn is volgens hem mogelijk als het rijk, het COA en de gemeenten beter samenwerken, en gemeenten bovendien als ‘volwaardige gesprekspartner’ worden gezien.

Eind april kwam het verzoek vanuit het rijk aan de veiligheidsregio’s om landelijk nog eens 25.000 opvangplekken te realiseren. Voor Den Haag betekent dit nog 500 extra opvangplekken. Hier is ruimte voor, schrijft het college, maar eerst moeten andere gemeentes buiten de regio Haaglanden hun huidige taakstelling nog realiseren.

Werk

Uit de meest recente cijfers van het UWV blijkt dat in de regio Haaglanden inmiddels zo’n 400 Oekraïners aan het werk zijn gegaan. Het grootste deel van hen heeft op eigen kracht werk gevonden, zo schrijft het college. Dat is vooral via uitzendbureaus gegaan. Ook de agrarische sector is populair (35 procent). Daarnaast zijn er via de gemeente ontmoetingen georganiseerd met werkgevers in bijvoorbeeld de horeca en thuiszorg.

De gemeente wacht op sommige punten op duidelijkheid vanuit de landelijke overheid. Zo moet opgehelderd worden in hoeverre Oekraïense vluchtelingen onder de participatiewet vallen, waarin onder meer uitkeringen geregeld zijn. Ook pleit de gemeente voor gratis kinderopvang, ‘zonder ingewikkeld toeslagensysteem’. Een mogelijkheid is om vast vooruit te lopen op het afschaffen van de kinderopvangtoeslag per 2025. ‘Dit zou vlot een grote belemmering wegnemen om te werken.’

 

Gemeentelijke opvanglocaties

De Schildershoek

circa 200 personen

Koninklijk Conservatorium

circa 150 personen

Shell-hotel

circa 150 personen

Logeer- en sloopwoningen van corporaties

circa 130 personen

Het Gulden Huis

circa 90 personen

Koolwitjelaan

circa 50 personen

Stichting Noodopvang

circa 25 personen

Keizerstraat

circa 20 personen

Room 11

15 personen

Treublaan (vanaf juni)

circa 90 personen

Hennegras (vanaf juli)

circa 50 personen

De Schakel, King Oliviereiland (vanaf juli)

circa 45 personen

Onze redactie biedt u dit verhaal uit de Den Haag Centraal van donderdag 19 mei 2022 gratis aan. Wilt u meer Haags nieuws lezen? Klik hier voor alle verkooppunten. U kunt ook een (proef)abonnement nemen. U ontvangt DHC 10 weken voor slechts 10 euro.

Pasfoto Mieke
Bekijk meer van