Gemeente zegt contract Gazprom niet op: zwembaden blijven op Russisch gas

De gemeente gaat haar gascontract met Gazprom niet opzeggen. Het Russische staatsbedrijf blijft tot zeker eind dit jaar Haagse gemeentekantoren, sporthallen en zwembaden verwarmen.

Door

Dit antwoordt het college van B en W op vragen van PvdA, Haagse Stadspartij, GroenLinks en D66. De partijen wensen dat het stadhuis de band met Gazprom, dat voor meer dan de helft eigendom is van de Russische staat, verbreekt. Twee jaar geleden sloot de gemeente een overeenkomst met de Nederlandse tak van het gasbedrijf, gevestigd in Den Bosch, nadat een aanbesteding voor groen gas jammerlijk was mislukt. Gazprom levert tot eind dit jaar 24.712 megawattuur, vergelijkbaar met het jaarverbruik van ruim tweeduizend huishoudens.

De gemeente kan daar niet onderuit zonder grote risico’s te lopen, schrijft het college. Omdat de juridische basis ontbreekt, kan de rechter een schadesom toewijzen aan Gazprom die zelfs hoger uitvalt dan de kosten van het gascontract. ‘Dit zou voor Gazprom tot een hogere opbrengst kunnen leiden en daarmee contraproductief zijn aan het beoogde doel.’ De insteek is immers minder gasopbrengsten voor Rusland, dat daarmee zijn aanvalsoorlog in Oekraïne financiert.

 

Ook bij een andere leverancier blijft Den Haag (deels) met Russisch gas stoken

 

Mogelijk zal de gemeente zelfs de overeenkomst een jaar verlengen, schrijft het college. Eind deze maand neemt het hierover een besluit, waarbij de gemeente afwacht of er nog instructies komen vanuit de rijksoverheid.

Gasrotonde

Hier spelen financiële overwegingen mee. Met de huidige gasprijzen zou de gemeente een stuk duurder uit zijn. Belangrijker is dat bij een nieuwe aanbesteding zomaar Gazprom als winnaar uit de bus kan komen, want een bedrijf kan volgens Europese regels niet worden uitgesloten vanwege banden met een ondemocratisch regime.

En dan nog zal Den Haag in zijn zwembaden, sporthallen en stadsdeelkantoren Russisch gas stoken. Dit heeft te maken met de ‘gasrotonde’ die Nederland de afgelopen tien jaar optuigde om een groothandelaar in gas te blijven, ook als de gaskraan in Groningen dichtgaat. Hier wordt gas uit Rusland vermengd met dat uit Groningen en Noorwegen. Eindleveranciers, of het nu de Gazprom-dochter uit Den Bosch is of een onomstreden concurrent, leveren hoe dan ook Russisch gas. Alleen de leveringswinst zou dus niet langer naar Sint-Petersburg vloeien.

Overstappen op groen gas (opgewaardeerd biogas, dat wordt gemaakt van bijvoorbeeld tuinafval) is volgens het college evenmin een optie. Daarvoor is het aanbod in Nederland nog te schamel en de prijs te hoog. Blijft over een versnelde energietransitie. Die staat hoog op de Haagse agenda, maar de praktijk blijkt weerbarstig. Wel is de afgelopen jaren de helft van het gemeentelijk vastgoed (deels) verduurzaamd. De Groningse gaskraan verder opendraaien, wat op de korte termijn uitkomst zou bieden, daar wil de Tweede Kamer niet aan.

Energietoeslag voor Haagse minima

Huishoudens met een laag inkomen krijgen eenmalig 900 euro via de gemeente Den Haag ter compensatie van de sterk gestegen energiekosten. Het is een vorm van bijzondere bijstand. De gemeenten hebben voor het uitvoeren van deze regeling toestemming gekregen van het rijk. In aanmerking komen inwoners met een inkomen op of net boven de bijstandsnorm. De regeling geldt tot en met 31 december 2022. Mensen van wie de gegevens al bekend zijn bij de gemeente krijgen het bedrag automatisch. Anderen kunnen het geld vanaf 1 mei op een eenvoudige manier aanvragen via een aanvraagformulier op www.denhaag.nl. Het inkomen van aanvragers mag niet meer dan 130 procent van de bijstandsnorm zijn. Die is 1559 euro per maand voor gehuwden en samenwonenden en 1091 euro voor alleenstaanden. Eventueel eigen vermogen wordt niet meegeteld.

Standaardportret
Bekijk meer van