Debat begroting: Stadsbestuur slaat aanval oppositie af

De oppositie maakte donderdag in de Haagse raadzaal een vuist om de begroting voor 2020 en volgende jaren te wijzigen, maar het college van B en W sloeg de aanval af.

Door

Veel kwam er aan de orde en het debat over de begroting duurde lang, namelijk zo’n dertien uur inclusief schorsingen. Voor het eerst waagde de Haagse gemeenteraad zich donderdag aan ‘algemene beschouwingen’ naar voorbeeld van de Tweede Kamer.

Dat wil zeggen: snel na het verschijnen van de begroting een debat op hoofdlijnen. Zowel vooraf als achteraf waren de meningen verdeeld over dit ‘format’. De oppositiepartijen wilden het graag, van de collegepartijen Hart voor Den Haag, VVD, D66 en GroenLinks hoefde het niet zo nodig. Er werd in elk geval stevig gedebatteerd. Eén keer viel er zelfs een krachtterm. Maar de hoofdlijnen werden lang niet altijd vastgehouden. Ook Zwarte Piet, de klimaatmars, een tweet van Arnoud van Doorn en het illegaal ‘bijplaatsen’ van afval kwamen langs.

Een gezamenlijke motie

De echte hoofdlijn was de toekomst van de zorg en jeugdzorg in de stad. CDA-fractievoorzitter Daniëlle Koster opende het debat stevig. “U laat het veen bloeden voor plannetjes voor het zand,” wierp zij B en W voor de voeten. Namens de hele oppositie, minus 50Plus dat zich heeft verbonden aan Hart voor Den Haag, diende zij een motie in om het anders te doen en de 33 miljoen euro bezuiniging op de zorg en jeugdzorg ‘te heroverwegen’ en te komen met een ‘alternatieve dekking’.

Volgens Koster en de andere woordvoerders van de oppositie dreigen ‘de meest kwetsbare mensen in onze stad onevenredig hard [te] worden getroffen’. VVD-fractievoorzitter Frans de Graaf hoonde dit voorstel weg als de ‘motie geen idee’, omdat de indieners niet zelf met een alternatief kwamen.

GroenLinks toonde zich niet blij met de bezuinigingen maar zit nu eenmaal in het college. Fractievoorzitter Arjen Kapteijns kondigde wel aan dat bij nieuwe of extra tekorten, de zorg niet weer het kind van de rekening mag zijn.

Bij de stemming bleek, niet verrassend, dat motie geen meerderheid had behaald (15 vóór en 27 tegen). Pieter Grinwis (ChristenUnie/SGP) presenteerde al wel een alternatief in de vorm van een tegenbegroting. Hij ontziet daarin de zorg door de Ozb (en dus de woonlasten) te verhogen. Maar daar wil het college niet aan. Grinwis kwam ook nog met een initiatiefvoorstel tegen het gebruik en de verkoop van lachgas: ‘Van het lachgas af’.

Financieel goochelen of niets aan de hand?

Een tweede hoofdlijn van het debat ging over de opbrengst van de verkoop van de aandelen Eneco. B en W halen daar volgens de oppositie ‘een goocheltruc’ mee uit die in strijd is met hun eigen politieke afspraken. Nu nog staat er voor de komende jaren 51 miljoen euro aan dividend (jaarlijkse opbrenst aandelen) in de begroting. Maar die valt weg als het energiebedrijf wordt verkocht.

Dat gat wil wethouder Rachid Guernaoui (Hart voor Den Haag, financiën) dichten met geld uit de opbrengst van de verkoop. Maar dat is volgens de oppositie in strijd met het coalitie-akkoord. Daar staat in dat die opbrengst gaat naar energietransitie, duurzame mobiliteit, vergroening en betaalbare woningen (en dus niet naar de zorg). Niets aan de hand betoogde Guernaoui. “Het gaat zó goed met Eneco dat de opbrengst hoger uitvalt dan we dachten. Die meevaller nemen we op in de begroting.”

Woede over Arnoud van Doorn

Het omstreden gemeenteraadslid Arnoud van Doorn van de Islamitische Partij van de Eenheid zorgde nog voor enige ophef. Naar aanleiding van de ADO-‘knuffelregen’ voor het goede doel had hij eerder getwitterd dat die actie alleen was bedoeld ‘voor blanke zieke kindertjes’. Later beweerde hij dat die tweet door een overijverige stagiaire was geplaatst. Een inspreker veegde Van Doorn hierover de mantel uit, evenals en een aantal raadsleden.

Van Doorn erkende dat de tweet niet geplaatst had mogen worden, maar weigerde zijn excuses aan te bieden. Robert Barker (Partij voor de Dieren) liet zich daarop een ‘verdomme’ ontvallen, wat hem op een correctie door de burgemeester kwam te staan. “Ik bied wél mijn excuses aan,” reageerde hij en oogstte een applausje.

De begroting wordt de komende weken verder besproken in een reeks commissievergaderingen. In november volgt de vaststelling na een nieuw raadsdebat en dan worden mogelijk nog (kleine) wijzigingen aangebracht.

Wilt u meer lezen of meer weten over DHC? Kijk hier voor een (proef)abonnement en meldt u zich hier aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Wilt u meer video’s zien? Neem dan een kijkje op ons YouTube-account.

Standaardportret
Bekijk meer van