Gemeente Den Haag trekt aan noodrem en bezuinigt fors op zorg

De kosten voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg lopen dermate snel op, dat de gemeente Den Haag ingrijpt. In 2020 wordt er voor 33 miljoen euro bezuinigd op deze sector.

Door

Dat heeft wethouder Kavita Parbhudayal (VVD, welzijn en jeugd) donderdag bekendgemaakt. Zij presenteerde samen met wethouder Rachid Guernaoui (Hart voor Den Haag, financiën) de gemeentebegroting voor 2020, inclusief ramingen tot 2023.

De wethouders spraken niet over bezuinigingen maar over ‘slimme manieren om kosten te besparen’. Dat wil onder meer zeggen dat fraude wordt aangepakt en dat scherpere contracten met zorgaanbieders worden gesloten. Daarbij wordt er ook op gelet of die bedrijven niet te veel winst maken. “Het uitgangspunt blijft dat iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft,” aldus Parbhudayal.

Sluitende begroting

Door de bezuinigingen kan het college van B en W een sluitende begroting presenteren. Deze omvat in totaal 2,7 miljard euro. De belangrijkste inkomsten komen uit het Gemeentefonds en de gemeentelijke belastingen. Die heffingen, die niet hoog zijn in Den Haag, gaan niet omhoog. “We zijn er trots op dat wij de laagste woonlasten van de grote steden hebben. Het is niet nodig om dat te veranderen,” zei Guernaoui.

De wethouders Parbhudayal (links) en Guernaoui presenteren de begroting.

De PvdA heeft daarop al kritiek gespuid (‘Verbijsterd over bezuiniging op kwetsbare kinderen en ouderen’). “Ik zie de tegenbegroting van de PvdA graag tegemoet. Die van vorig jaar zat vol met fouten,” reageerde de wethouder scherp.

Guernaoui en Parbhudayal uitten scherpe kritiek op het rijk. Zij doen dat in verband met de aan de gemeenten overgedragen maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdzorg en een minder hoge uitkering uit het Gemeentefonds. Guernaoui: “We hebben te maken met forse tegenwind.” En Parbhudayal: “Er moet structureel geld bij. Daartoe voeren we een lobby met de G4 en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.”

Miljoenen voor Invictus Games en zeilrace

Wethouder Guernaoui zei ondanks alles ‘trots’ te zijn op de begroting. “Er is een balans gevonden tussen de uitvoering van het college-akkoord (de politieke afspraken van vorig jaar, red.) en het oplossen van de knelpunten.” Opvallend posten waarvoor extra geld wordt uitgetrokken zijn de Invictus Games in 2020 (internationale sportwedstrijden gehandicapte militairen, 2,2 miljoen euro) en The Ocean Race in 2022 (voorheen Volvo Ocean Race, 5 miljoen euro).

De gemeenteraad bespreekt de begroting op donderdag 19 september vanaf 10.00 uur.

Standaardportret
Bekijk meer van