Christine Teunissen, PvdD: ‘We hebben wekelijks een persconferentie over de klimaatcrisis nodig’

Stapt u straks met groengele bril het stemhokje in? Den Haag grossiert in Tweede Kamerkandidaten. DHC stelt tot de verkiezingen op 17 maart bekende en minder bekende Haagse kandidaten aan u voor. In deel 1: Christine Teunissen (35), nummer twee voor de Partij voor de Dieren.

Door

Christine Teunissen, nummer 2 op de lijst Partij voor de Dieren (PvdD). Is nu: Eerste Kamerlid voor de PvdD. Daarnaast is ze actief voor de gelieerde internationale stichting Animal Politics Foundation. Hiervoor was ze fractievoorzitter van de PvdD in de Haagse gemeenteraad.

Wat is uw huidige beroep?

Christine Teunissen: “Ik ben Eerste Kamerlid voor de Partij voor de Dieren (PvdD). Daarnaast ben ik actief voor onze internationale stichting, de Animal Politics Foundation (APF). Hiervoor was ik fractievoorzitter van de PvdD in de gemeenteraad van Den Haag en ik ben straks ook niet helemaal nieuw in de Tweede Kamer, want ik heb in 2018 tijdelijk Marianne Thieme (voormalig lijsttrekker, red.) vervangen. Dus ik heb al mogen proeven van de politieke dynamiek.”

Hoe was dat?

“Het viel mij op hoe dichtgetimmerd de coalitie is. Dat is stuitend. Je hebt natuurlijk de ministerraad op vrijdag en dan is er op maandag een overleg met alle fractievoorzitters van de coalitiepartijen, waar zij medegedeeld krijgen wat er is besloten. Vervolgens gaan die fractievoorzitters naar hun fracties om de Kamerleden te gaan vertellen wat ze moeten gaan stemmen. Ze zijn een soort stemmachines. Dat vind ik schadelijk. Voor de democratie, de rechtsstaat. Je hebt macht én tegenmacht nodig. Volgens mij moeten we richting een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Dan hou je meer ruimte voor debat en wisselende meerderheden.”

“Dat is ook iets waar de PvdD zich voor inzet. We sluiten regeringsdeelname niet uit, maar we willen vasthouden aan onze idealen. Een van de dingen die daarbij hoort, is dat je een goed debat hebt. Dat komt ook de kwaliteit van wetten ten goede. Dat heb ik in de Eerste Kamer gezien. Vaak is er nog zo veel mis met de wetten die daar komen. Denk aan de Mediawet, maar ook de Omgevingswet. Daar zitten nog zo veel haken en ogen aan. Dat is een manco van de Tweede Kamer. Politici zouden veel meer oog moeten hebben voor kwalitatief goede wetgeving. En niet: ‘Oh, ik zit me te vervelen, want ik weet toch al wat ik moet stemmen, dus ik ga maar even op sociale media kijken’.”

[Tekst gaat verder onder afbeelding.]

Christine Teunissen. (Door: Brian Mul)

Kunt u een voorbeeld geven van het dichttimmeren?

“Ik heb het regelmatig meegemaakt in de vergaderingen over mobiliteit. Er moet een enorme transitie plaatsvinden. Van auto’s en het verbreden van wegen naar openbaar vervoer. Niet alleen om de uitstoot te verminderen, maar ook om het ruimtegebruik efficiënter te maken. Wat je ziet, is dat de minister een vrij ouderwets plan op tafel legt, namelijk voor de verbreding van provinciale wegen, en dan merk je aan de Kamerleden van de coalitie dat dit allang is afgestemd. Er komt niks nieuws meer uit. Het enige is: ‘Goed plan van de minister, en trouwens kan er niet nog geld bij?’ Dat is hoe het debat wordt gevoerd. En dan is verkeer maar een voorbeeld.  Veel Kamerleden van coalitiepartijen, die onafhankelijk zijn gekozen en die er zonder last of ruggespraak zouden moeten zitten,  zitten aan de leiband van het torentje.”

 

Ik ben een nummer twee die overtuigend haar idealen uitdraagt. Ik vertel het grote verhaal.
Christine Teunissen

Wat voor expertise brengt u naar de Tweede Kamer?

Christine Teunissen: “Ik denk dat ik vooral visie breng. De meeste partijen zijn een soort managementpartijen geworden. Tegenwoordig wordt alles in kleingeld gedefinieerd. Neem de discussie over biomassa. Zelfs de tegenstanders vragen: hoeveel is zo’n boom waard? Hoeveel CO2 stoot zo’n boom uit? Hoeveel besparen ze? Het gaat allemaal over het nut dat zo’n boom heeft voor de mens. Alles wordt gereduceerd tot: wat levert het ons op? Waar ik naar streef is dat wij mensen in harmonie leven met dieren en natuur.”

“De eerste stap daarnaartoe is erkennen dat natuur en dieren een waarde op zichzelf hebben, los van het nut voor de mens. Dat is uiteindelijk ook weer in ons voordeel. Kijk naar de pandemie: het gaat er niet om dat iemand in China een vleermuis heeft opgegeten. Het gaat erom dat we al jarenlang weten dat als wij te veel ingrijpen in natuur, te dicht bij dieren komen, dat het makkelijker wordt voor virussen om over te springen van dier op mens. Dat hebben we gezien bij sars, ebola, de vogelgriep. Als je daarbij stilstaat en kijkt vanuit de intrinsieke waarde van natuur, bedenk je misschien dat natuurgebieden belangrijk zijn en dat ze moeten worden beschermd.”

“Dan ga je dieren weer met rust laten en krijg je dat het risico op pandemieën ook vermindert. Dan ga je op een andere manier kijken naar de vee-industrie. Varkens te dicht op elkaar waar zo weer een varkensgriep kan uitbreken. We hebben het gezien met de Q-koorts met al die geiten, daar zijn ook al mensen aan overleden. We hebben het gezien met de nertsenfokkerijen, schapen en de MKZ-crisis. Mijn stelling is dat we dieren en natuur zoveel mogelijk met rust moeten laten, ook in ons eigen belang. Dat is mijn grote drijfveer in de Tweede Kamer. Harmonie tussen mens, dier en natuur.”

Wat voor nummer twee is Christine Teunissen?

“Ik ben een nummer twee die overtuigend haar idealen uitdraagt. Ik vertel het grote verhaal. En dat is waar wij als Partij voor de Dieren uniek in zijn. We zijn een getuigenispartij. We hebben een planeetbrede visie, we kijken niet weg van de effecten die wij als het Westen veroorzaken in andere landen. Mijn andere kracht is dat ik in lange termijn denk. Dat hebben we veel meer nodig in de landelijke politiek. Het gaat erom: hoe laten we Nederland achter voor de komende generaties? Dat doen we door bomen te laten staan, te zorgen voor een gezonde voedselomgeving, te zorgen dat de rechten van burgers worden gerespecteerd.”

Waarom gaat u nu naar de Tweede Kamer?

“Op landelijk niveau kan je veel verandering brengen om de goede balans te krijgen tussen mens en milieu, terwijl je wel voeling hebt met de burgers en de omgeving. Dan weet je wat er speelt en kan je reageren op wat er nodig is in de samenleving. Natuurlijk hebben we een aantal zaken gedelegeerd naar Europa. Maar de crux ligt toch nationaal. We kunnen nationaal beslissen: er komt een suiktertaks of we gaan over naar regionale landbouw. We beslissen hier waar mag worden ontwikkeld en waar niet.”

Wat maakt u een Haagse kandidaat?

“Ik kom al in Den Haag sinds ik kan fietsen. Mijn opa en oma woonden in de Schilderswijk. Ik woon zelf al ruim tien jaar in Den Haag. Den Haag is een deel van mij geworden in al die jaren dat ik er heb gewerkt en geleefd. Ook de natuur. Het doet me dan ook pijn om te horen dat als wij straks een zeespiegelstijging krijgen, het nog maar de vraag is of Den Haag kan blijven bestaan. Dan hebben we het natuurlijk wel over een aantal decennia, maar zoals ik zei, is de lange termijn belangrijk. Ik denk dat ik daardoor extra gedreven ben om klimaatverandering aan te pakken. Den Haag is deel van mijn motivatie en ambitie.”

 

Een premier die kan managen en iedereen binnenboord houdt, past niet meer bij deze tijd. Het heeft iets krampachtigs.
Christine Teunissen

Regeren sluiten we niet uit, zegt u. Op wat voor coalitie hoopt u?

Christine Teunissen: “Er is een aantal heel urgente problemen. De klimaatcrisis, de biodiversiteitcrisis. We bevinden ons in een kanteltijd: een meerderheid van de bevolking vindt dat het echt anders moet. Nou, als dat zich vertaalt in stemgedrag en we kunnen met meerdere partijen op die punten een plan maken, een echte koerswijziging, dan schuiven wij aan. Als D66 ineens komt met: we moeten de veestapel halveren, terwijl ze altijd voor groei hebben gepleit, dan zien wij dat als een enorme succesvolle kanteling. GroenLinks staat er soms een beetje naïef in als het gaat om biomassa, maar ook zij hebben een vrij ambitieus plan om klimaatverandering aan te pakken. Nog niet genoeg, maar het gaat de goede kant op. Dan zouden wij wel pleiten voor een hoofdlijnenakkoord met een zakenkabinet, zodat je de grootste problemen ook echt kan aanpakken met elkaar. Als je kijkt naar de uitdaging waar we voor staan, dan wordt dat een realistisch scenario. We hebben eigenlijk elke week een persconferentie over de klimaatcrisis nodig.”

Als u het hebt over een zakenkabinet, betekent dat dan ook een partijloze premier?

“Dat sluit ik niet uit. Een premier die kan managen en iedereen binnenboord houdt, past niet meer bij deze tijd. Het heeft iets krampachtigs. De huidige premier moet elke keer iedereen binnenboord houden, maar heeft geen visie over waar hij met z’n allen naartoe wil. Hij is heel hard aan het rijden richting een ravijn. Ik kan me voorstellen dat je veel meer hebt aan iemand die wat objectiever, op basis van wetenschappelijke kennis, naar de problemen kijkt. Een premier die op de inhoud zit in plaats van de politieke koehandel.”

Ziet u premierskandidaten in de huidige lijsttrekkers?

“Nee, niet los van Esther Ouwehand, onze lijsttrekker. Geen van de anderen is volgens mij echt doortrokken van de urgentie van de veranderingen die nodig zijn.”

DHC stelt bekende en minder bekende Haagse Tweede Kamerkandidaten aan u voor. Deze portretten en ander (lokaal) verkiezingsnieuws leest u in onze online special. Wilt u meer Haags nieuws lezen? Klik hier voor een (proef)abonnement op Den Haag Centraal. U ontvangt de krant 10 weken voor slechts 10 euro. Voor 90 euro per jaar kunt u DHC ook digitaal lezen.

Pasfoto Mieke
Bekijk meer van