‘Aanjaagteam’ speurt stad af naar locaties voor nieuwe woningen

Den Haag wil jaarlijks vierduizend woningen bouwen, maar heeft amper plek. Op het stadhuis struinen ze daarom de stad af op zoek naar nieuwe locaties waar kan worden gebouwd.

Door

De taak die het stadsbestuur zichzelf oplegt, is niet misselijk: het streeft naar de bouw van vierduizend nieuwe woningen per jaar. En dan heeft wethouder Martijn Balster (PvdA, wonen) onlangs ook nog het wensenlijstje voor nieuwbouw uitgebreid. Behalve 30 procent sociale huur en 20 procent middeldure huur, mikt de stad op 20 procent betaalbare koopwoningen (tot 310.000 euro). Waar kunnen we al die stenen nog kwijt?

“Den Haag is de dichtst bebouwde stad van Nederland,” zegt Gertjan Giele, programmamanager woningbouw bij de Dienst Stedelijke Ontwikkeling. “De beschikbare ruimte is heel beperkt. Amsterdam en Rotterdam verplaatsen delen van hun haven verder naar buiten, zodat er plekken vrijkomen in de stad. Wij moeten eigenlijk alles in de stad zelf oplossen.”

 

De stad is continu in beweging
Gertjan Giele, programmamanager DSO

 

Den Haag, omringd door zee, natuurgebieden en buurgemeenten, zit vastgesnoerd in z’n keurslijf. Om toch woningen te creëren, speurt een ‘aanjaagteam’ van ambtenaren ook naar geschikte plekken buiten de grote nieuwbouwlocaties in het centrum – ‘postzegels’ op de stadskaart. Met een stofkam gaan Giele en zijn collega’s door de stad, oren en ogen houden ze open voor nieuwe mogelijkheden. “De stad is continu in beweging,” vertelt Giele. “Als een gebouw van functie verandert, bijvoorbeeld een school, kan er ruimte ontstaan voor woningen.”

Andere koers

Het vorige college zette hoofdzakelijk in op nieuwbouw in de binnenstad, in het zogenoemde Central Innovation Disctrict (CID) rond de treinstations. ‘We laten de bestaande wijken zo veel mogelijk met rust,’ zei toenmalig woonwethouder Boudewijn Revis (VVD) anderhalf jaar geleden. Het huidige college verandert van koers. “De woningnood is zo hoog dat de gemeente wel elders in de stad móét kijken,” licht Balster toe. De gemeente heeft daarom een urgentieprogramma opgesteld en een aanjaagteam gevormd om buiten het centrum woningbouw van de grond te krijgen.

Aan ideeën geen gebrek. Een eerste tranche van zestien projecten, die de stad zo’n duizend sociale- en betaalbare woningen moet opleveren, ligt klaar. Zo heeft de gemeente de voormalige busremise van Connexxion op het oog, gelegen in de ‘oksel’ van de Oude Haagweg en de Houtwijklaan, waar behalve bedrijven honderd à honderdvijftig woningen kunnen komen, waaronder zo’n veertig sociale.

 

De ‘aanjagers’ maken quickscans van de locatie, praten met ontwikkelaars en corporaties en zoeken draagvlak in de buurt

 

Ook wil het stadhuis vaart zetten achter de herontwikkeling van het oude KPN-pand aan de Thorbeckelaan, dat jaren geleden al is aangekocht door woningcorporatie Staedion. Om zo’n plan van de grond te krijgen, maken de ‘aanjagers’ quickscans van de locatie, praten ze met ontwikkelaars en corporaties en zoeken ze draagvlak in de buurt. “Bij de Stieltjesstraat blijkt dan bijvoorbeeld de ondergrond ingewikkeld,” illustreert Giele. “Er ligt daar een wirwar van rioolbuizen in de grond. Daar passen we dan de plannen op aan.”

Sturen op woningen

De tijd dat de gemeente grote lappen grond kocht en met een eisenpakket uitgaf aan marktpartijen is grotendeels voorbij. Het stadhuis heeft meer de rol van facilitator op zich genomen. ‘Sturen’ doet de gemeente nu vooral via bestemmingsplannen en, bij wijze van experiment in de Binckhorst, met de toekomstige omgevingswet. Ook kan het stadsbestuur wat geld van de Eneco-opbrengst inzetten om projecten die voldoen aan de woningbouwwensen maar aanhikken tegen de financiële haalbaarheid toch mogelijk te maken.

 

We hebben partijen bij elkaar gebracht en nu komt er vlak bij de binnenstad een nieuwe wijk met een interessante mix
Gertjan Giele, programmamanager DSO

 

Als voorbeeld van de gemeentelijke inspanningen noemt Giele graag het Energiekwartier. “Daar lag een stuk grond dat deels van de gemeente en deels van Staedion was. We hebben partijen bij elkaar gebracht en nu komt er vlak bij de binnenstad een nieuwe wijk met een interessante mix van sociale- en middeldure huur en koop.”

Op die wijze worden ook woningen voor specifieke doelgroepen als ouderen en studenten gerealiseerd. Zo zijn vorige maand vijf ‘urbanvilla’s’ voltooid op de plek van het voormalige Overvoorde College in Moerwijk, twee voor sociale huur en drie met zorgappartementen voor ouderen. Dat zijn toch weer 183 woningen in een stad waar elke vierkante meter telt.

De redactie van DHC biedt u dit verhaal uit de krant van 23 juli gratis aan. Wilt u meer Haags nieuws lezen? Koop dan iedere donderdag de krant DHC. Klik hier voor alle verkooppunten. U kunt ook een (proef)abonnement nemen. U ontvangt DHC 10 weken voor slechts 10 euro.

Standaardportret
Bekijk meer van